Dunedain

 

Dunedain

Númenor Adası; Valar tarafından, İlk Çağ’ın karanlık zamanlarında kendilerine sadık kalan insanlar için denizin ortasında yükseltilen bir kara parçasıydı. Beleriand’da barınmakta olan Edain halkı, aslen bir elf olabilecekken, insan olmayı seçen Elros önderliğinde, İkinci Çağ’ın 32’nci yılı civarında bu adaya gelmiş ve Elros ilk Númenor Kralı olarak belirlenmişti. Bundan sonra Elros, Tar-Minyatur (İlk Kral) olarak anılmaya başladı ve onun hükmü altında Númenor halkı gelişti. Öyle ki Orta-Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayacak en ulu insan soyu onlardı. Yaşamları elflerinki gibi sonsuz olmasa da oldukça uzun ve maharetleri birçok insandan çok çok daha öteydi.

İkinci çağın altı-yüzlü yıllarında, Númenor halkı tarafından inşa edilen yüce gemiler yeninden Orta-Dünya’ya ulaşmış, demir atabilecek limanlar ve halk için ziyaret edilecek şehirler keşfetmişlerdi.

Dúnedain, aynı zamanda Tol Eressëa (Yalnız Ada) elfleri ile de sıkı dostluk bağları kurmuş, kendi batı kıyılarına yakın topraklar da yaşayan bu elflerin Númenor Adası’na yaptıkları ziyaretler sayesinde birçok kadim bilgiye ve erdeme ulaşmışlardı. Ancak Valar tarafından onların üzerine uymaları gereken tek bir katı şart konulmuştu. Númenor halkının batıya yelken açıp, elf dostlarının peşinden gitmeleri kesinlikle yasaktı. Zira Valar, insanların Ölümsüz Topraklar’ı görüp kıskançlığa kapılmasından çekinmekteydi.

Zamanla Númenor Halkı’nın gücü artıp, kudreti büyüdükçe, bu erdemli insanlar bile Valar’ın üzerlerine koyduğu yasaktan rahatsız olmaya başladılar. Her ne kadar direkt olarak karşı çıkmaya cesaret edemeseler de yüreklerinde bu yasağa karşı bir nefret filizlenmiş ve gün geçtikçe büyümeye başlamıştı. En sonunda İkinci Çağın 2899’uncu yılında tahta geçen Ar-Adûnakhôr açık açık bu yasağa karşı tavır koymaya başladı. Ancak Valar’ın kudreti onu bile yasağı çiğnemekten alıkoyuyordu.

Númenor’un son kralı, ordularını toplayıp Orta-Dünya’ya götüren ve Sauron’a karşı büyük bir savaş veren, Altın Ar-Pharazôn (ki tahtı asıl veliaht olan Kraliçe Míriel’in elinden zorla almıştı) oldu. Öyle ki savaşın sonunda, Sauron’nun yanında savaşan herkes kaçmış, efendilerini Ar-Pharazôn’nun merhametine terk etmişlerdi. Ancak bu ağır yenilgiye rağmen Sauron, Númenor halkının kalbinde yatan derin arzuyu görmüş ve düşmanlarını yenmenin daha dolaylı bir yolu olduğunu anlamıştı. Bu yüzdendir ki Sauron Ar-Pharazôn’dan af diledi ve onunla Númenor topraklarına gitmeyi kabul etti.

Zaman geçtikçe Sauron, Ar-Pharazôn güvenini kazanmaya başladı ve ona tavsiyelerde bulundu. Öyle ki, Sauron’un tavsiyeleri doğrultusunda Númenor’un son kralı, Valar’ın yasağını çiğnemeye cesaret etti ve batıya, Ölümsüz Topraklar’a yelken açtı.

Ancak Valar’ın cezası muazzam olmuştu.

Zira daha Ar-Pharazôn, Aman’nın yasak topraklarına ayağını basar basmaz, adanın bir kısmı onun ve takipçilerinin üstüne çöküp, hepsini toprağın altında bıraktı. Denir ki o çöküntünün altında kalan insanlar ölmemiş, sonsuzluğa kadar orada tutsak kalmışlar…

Yasağın çiğnenmesi ile birlikte, bir zamanlar Valar’ın hediyesi olan, ulu Númenor Adası da yok olmuş, yükseltildiği denizin derinliklerine çekilmişti. Daha sonraları bu talihsiz olaylar Númenor’un Çöküşü olarak anılmaya başlandı.

Bütün bu yıkımdan Sauron’dan başka kurtulabilenler de olmuştu elbet. Yaşanacak yıkımı öngören Elendil ve onun takipçileri gemilerini hazırlamış ve adalarını terk ederek Orta-Dünya’ya doğru yelken açmışlardı.

Elendil, Orta-Dünya topraklarına vardıktan sonra iki adet krallık kurdu. İlki: Mavi Dağlar ile Sisli dağların arasında yatan ve daha sonraları Shire olarak bilinecek olan toprakları da kapsayan Arnor; diğeri ise: Güneyde, Demir Dağları yakınlarındaki Gondor’du. Elendil’in kendisi Arnor’un krallığını eline alırken, Gondor’un yönetimini oğulları Isildur ve Anárion’a bıraktı ve bu İkinci Çağ’ın 3441’inci yılına kadar devam etti.

Dunedain Reisliği

Kuzey Krallığı’nın düşüşünden sonra Isildur’un soyundan gelen Dunedainler diğerlerine liderlik yaptılar. İlk reis son kral Arvedui’nin oğlu Aranarth oldu. Arnor 861’de 3 krallığa bölünmüştü. Arthedain Krallığı Isildur’un soyundan gelenler tarafından yönetiliyordu.

Kuzey Krallığı, Angmar’ın Cadı-Kralı’nın saldırısıyla yıkıldı. O, 1975’te Fornost Savaşında yenildi ama Dunedain, büyük kayıplar verdi. Fornost şehrine dönmediler, göçebe bir halk oldular. Isildur’un aile yadigârları -Narsil’in kırık parçaları, Elendilmir, Annuminas Asası ve Barahir’in Yüzüğü-, Ayrıkvadi’ye gönderildi.

Dunedain Reisleri

Dunedain

Aranarth:

Dunedain’in ilk reisidir. Aranarth Arthedain’in son kralı Arvedui’nin en büyük oğludur. Annesi Firiel Gondor Kralı Ondoher’in kızıydı. Aranarth bir de genç bir erkek kardeşe sahipti.

1974’te Angmar’ın Cadı Kralı Arthedain’e saldırdı ve Fornost’u ele geçirdi. Kral Arvedui Forochel Buz körfezine sığındı. Oğulları ise Gri Limanlar’ın efendisi Cirdan’dan yardım istemeye gittiler. Cirdan onlara bir gemi yolladı ancak gemi yolda battı. Kral Arvedui ve yanındaki tüm yadigarlar kayboldu.

Cadı Kral 1975’te Fornost Savaşında yenildi ancak Dunedain zayıflamış ve dağılmıştı. Aranarth Arthedain Kralı yerine Dunedain Reisi oldu.

1976’da Aranarth Elrond’un evine, Ayrıkvadi’ye gitti. Aranarth’ın oğlu Arahael 2012’de doğdu. Aranarth genç oğlunu Ayrıkvadi’de yetiştirdi ve bu bir Dunedain geleneği oldu. Aranarth 2106’da öldü ve yerine oğlu Arahael geçti.

Arahael:

Dunedain’in ikinci reisidir. 2012’de doğdu. Arahael Ayrıkvadi’de büyüdü ve bu tüm Dunedain reisleri arasında bir gelenek oldu. 2106’da reis oldu. 2177’de yerini oğlu Aranuir’e bıraktı.

Aranuir:

Dunedain’in üçüncü reisidir. 2084’te doğdu ve 2177’de reis oldu. 2247’ye yerini oğlu Aravir’e bıraktı.

Aravir:

Dunedain’in dördüncü reisidir. 2156’da doğdu ve 2247’de reis oldu.2319’da yerini oğlu I. Aragorn’a bıraktı.

I.Aragorn

Dunedain’in beşinci reisidir. 2227’de doğdu ve 2319’da reis oldu. 2327’de kurtlar tarafından katledildi ve yerine oğlu Araglas geçti.

Araglas

Dunedain’in altıncı reisidir. 2296’da doğdu ve 2327’de babası kurtlar tarafından öldürüldükten sonra reis oldu.2455’te yerini oğlu I.Arahad’a bıraktı.

I. Arahad

Dunedain’in yedinci reisidir. 2365’de doğdu ve 2455’de reis oldu.2480 yılında orklar Eriador’a geçişleri engellemek için kaleler yapmaya başladılar.2523’te yerini oğlu Aragost’a bıraktı.

Aragost

Dunedain’in sekizinci reisidir. 2431’de doğdu ve 2523’te reis oldu.2588’de yerini oğlu Aravorn’a bıraktı.

Aravorn

Dunedain’in dokuzuncu reisidir. 2497’de doğdu ve 2588’de reis oldu.2654’te yerini oğlu II.Arahad’a bıraktı.

II. Arahad

Dunedain’in onuncu reisidir. 2563’te doğdu ve 2654’te reis oldu.2719’da yerini oğlu Arassuil’e bıraktı.

Arassuil

Dunedain’in on birinci reisidir. 2628’de doğdu ve 2719’da reis oldu.2740’ta orklar Dumanlı Dağlar’dan Eriador’a gelmeye başladılar. Dunedain Elrond’un çocukları Elrohir ve Elladan’ın yardımlarıyla orklara karşı koydu. İlk savaşlar 2745-48 yılları arasında oldu.

2747’de Golfimbul önderliğindeki bir grup ork Shire’ı istila etti. Ancak Bandobras Took önderliğindeki hobbitler onlara karşı koydular. Yeşiltarlalar savaşında onları yendiler.
2758-59 yıllarında Uzun Kış yaşandı ve Eriador ve Shire’da birçok kişi öldü. Onu izleyen yılda da büyük bir kıtlık yaşandı. Arassuil 2784’te yerini oğlu I.Arathorn’a bıraktı.

I. Arathorn

Dunedain’in on ikinci reisidir. 2693’te doğdu ve 2784’te reis oldu. Yüzüklerin Efendisi Ek A’da, Isildur’un Soyu bölümünde I.Arathorn’un isminin yanında bir çizgi vardır. Çünkü ölüm nedeni belli değildir. 2848’de yerine oğlu Argonui geçti.

Argonui

Dunedain’in on üçüncü reisidir. 2757’de doğdu ve 2848’de reis oldu.2911’de Uzun Kış yaşandı. Brendibadesi Nehri dondu ve beyaz kurtlar Shire’da görüldü. Bahar geldiğinde de Tharbad şehri karların erimesiyle gelen sele teslim oldu. Sular çekildiğinde şehirden geriye bir virane kalmıştı.

Arador

Dunedain’in on dördüncü reisidir. Kral Elessar’ın büyükbabasıdır. 2820’de doğdu ve 2912’de reis oldu. Oğlu II.Arathorn 2929’da Gilraen ile evlendi.1 yıl sonra 2930’da Arador Ayrıkvadi’nin kuzeyindeki Ettenavlakları’nda dağ trolleri tarafından öldürüldü.

II. Arathorn

Dunedain’in on beşinci reisidir. 2873’te doğdu ve 2930’da reis oldu. O sert ve güçlü bir adamdı. Arathorn Gilraen ile evlenmek istediği zaman Gilraen’in babası Dirhael kızının daha küçük olduğunu söyledi ve bu evliliği istemedi. Ayrıca Dirhael Arathorn’un ömrünün kısa olacağını öngörmüştü.
Ama Gilraen’in annesi Iworven kocasını ikna etti ve 2929’da evlendiler.

Arathorn babası Arador’un dağ trolleri tarafından katledilmesinin ardından reis oldu.2931’de II. Aragorn doğdu.

İki yıl sonra 2933’te Arathorn, Elladan ve Elrohir ork avlarlarken Arathorn zehirli bir ok ile vurularak öldü. II.Aragorn yalnızca iki yaşındayken reis oldu. 3019’da ise Aragorn Birleşik Krallığın ilk kralı oldu.

Diğer Dunedainler

Dirhael

II.Aragorn’un –Kral Elessar’ın- anne tarafından büyükbabasıdır. Dirhael Aranarth’ın torunuydu. Karısı Iworven’de ve kendisinde bir öngörü yeteneği vardı.2907’de doğan kızları Gilraen ile birlikte Eriador’un vahşi bir bölgesinde bir kalede yaşıyorlardı.

Gilraen sadece 22 yaşındayken II.Arathorn(Dunedain Reisi Varisi) ona evlenme teklif etti. Dirhael buna karşı çıktı. Kızının daha çok küçük olduğunu ve Arathorn’un ömrünün kısa olacağını söyledi.

Arador Kral’ın dedesiydi. Oğlu Arathorn evlenmek için Aranarth soyundan gelen Dirhael’in kızı olan Zarif Gilraen’e talip olmuştu. Bu evliliğe karşı çıkmıştı Dirhael; çünkü Gilraen küçüktü ve Dunedain âdetlerince evlilik yaşına ulaşmamıştı henüz.
“Dahası,’ demişti, ‘Arathorn olgun yaşta, sert bir adamdır ve insanların umduklarından daha erken reis olacaktır; ama gönlüm bana ‘onun kısa ömürlü olacağını söylüyor.’

“Fakat ileri görüşlü biri olan karısı şöyle cevap vermişti: ‘işte bu yüzden elimizi daha çabuk tutmamız gerekir ya! Fırtına önünde günler kararmakta, önemli şeyler olacak. Eğer bu ikisi evlenirse halkımız için bir ümit doğabilir; ama eğer oyalanırlarsa, o zaman ümit bu çağda ulaşmaz bize.

Sonunda Dirhael ikna oldu. Arathorn ile Gilraen evlendi. Sadece dört yıl sonra Arathorn öldü. Gilraen ise küçük oğlu Aragorn ile Ayrıkvadi’ye yerleşti.

Estelmo

Elendur’un silahtarıdır. Estelmo Isildur ve oğullarının Arnor’a olan yolculuklarında onlara eşlik etti. 4 Ocak’ta Ferah Çayırlar’da orklar tarafından kuşatıldı. Estelmo ilk gelen dalga da bayıldı. Muharebeden sonra oraya gelen Elfler ve Orman adamları Elendur’un cesedinin altında Estelmo’yu buldular ve yaşıyordu. Estelmo muharebeden sonra sağ kala üç kişiden biriydi. Diğerleri ise Narsil’in kırık parçalarını taşıyan Ohtar ve bir askerdi. Estelmo muharebeyi ve Isildur ile Elendur’un son konuşmalarını anlattı.

Elendur: “Efendim,Ciryon öldü ve Aratan da ölmek üzere. Son danışmanınız olarak size savaşmamayı öğütlerim tıpkı Ohtar’a söylediğiniz gibi. Yükünüzü alın ve ne pahasına olursa olsun onu Taşıyıcılar’a götürün. Beni ve adamlarınızı kaybedecek olsanız bile…”

Isildur kaçtı ama Yüzük ona ihanet etti ve öldürüldü.

Gilraen

II.Aragorn-Kral Elessar-‘ın annesidir.2907 doğdu. Babası Dirhael annesi ise Ivorwen’di. Güzel Gilraen olarak bilinirdi. Gilraen 2929’da II.Arathorn ile evlendi. Babası Dirhael başlarda karşı çıkmıştı bu evliliğe ama sonra ikna oldu. Bir yıl sonra II.Arathorn reis oldu. Gilraen 1 Mart 2931’de Aragorn’u doğurdu.2933’te ise Arathorn zehirli bir ork okuyla öldü.

Gilraen Aragorn ile birlikte Ayrıkvadi’ye yerleşti. Elrond onu çocuğu gibi büyüttü ve ona umut anlamına gelen Estel dedi. Gilraen ve Aragorn 2951’e kadar Ayrıkvadi’de yaşadılar. Aragorn yirmi yaşına geldiğinde Elrond ona gerçekleri anlattı. Bir süre sonra Aragorn Arwen ile karşılaştı ve ona aşık oldu.

Gilraen oğlunda ki değişikleri fark etti ve ona sorular sordu. Gilraen Elrond’un kolay kolay ikna olmayacağı konusunda onu uyardı. Gilraen Isildur’un soyunun tükeneceğinden korkuyordu ve Aragorn’un kaderinin yabanda gezmek olduğunu anladı.

Bunu izleyen günlerde Aragorn sessizleşmiş, annesi üzerinde garip bir haller olduğunu anlamıştı; sonunda Aragorn annesinin sorularına boyun eğdi ve ağaçların loşluğundaki karşılaşmadan bahsetti.

“‘Oğlum,’ dedi Gilraen, ‘meylin çok yüksek, kralların soyundan gelen biri için bile. Çünkü bu hanım şu anda dünya üzerinde yürüyen en soylu ve en zarif hanımdır. Sonra ölümlülerin elf kanı taşıyanlarla evlenmeleri münasip değildir.’

“‘Ama yine de o kanda bizim de bir parçamız var,’ dedi Aragorn, ‘eğer bana öğretilen atalarımın öyküleri doğru ise.’

“‘Doğrudur,’ dedi Gilraen, ‘lâkin bunlar çok önceleri, dünyanın başka bir çağında yaşanmıştı, soyumuz henüz azalmadan önce. O yüzden korkuyorum; çünkü Efendi Elrond’un iyi niyeti olmasa Isildur’un Varisleri kısa bir süre içinde son bulur. Ama bu konuya Elrond’un iyi niyetle bakacağını zannetmem.’

‘”O halde günlerim acı içinde geçecek ve yabanellerde bir başıma dolaşacağım,’ dedi Aragorn.

‘”Senin kaderinde gerçekten de bu var,’ dedi Gilraen; kendi halkına göre ileri görüşlü bir insan olmasına rağmen oğluna gelecekle ilgili neler gördüğünü söylemedi, hiç kimseye de oğlunun anlattıklarından söz etmedi.

Aragorn ve Arwen 2980’de Cerin Amroth’ta birbirlerine söz verdiler. Bir kaç yıl sonra Gilraen Eriador’a gitti. Bu yüzden oğlunu daha az görür oldu. Aragorn onu ziyarete geldiği zaman ölümünün yakın olacağını söyledi.
Gilraen, 3007’de öldü. Aragorn ise 3019’da Birleşmiş Krallığın ilk Kralı oldu.

“Birkaç yıl sonra Gilraen Elrond’dan izin isteyerek Eriador’daki kendi halkının yanına gitti ve orada tek başına yaşadı; oğlunu artık çok seyrek görüyordu, çünkü Aragorn zamanının çoğunu uzak ülkelerde geçiriyordu. Fakat günün birinde Aragorn Kuzey’e geldiği bir zamanda annesinin yanına gitti ve ayrılmadan önce annesi ona şöyle dedi:

‘”Bu bizim son ayrılışımız Estel, oğlum. Üzüntü beni sıradan insanlar gibi yaşlandırdı; Orta Dünya üzerinde toplanan, zamanımızın yaklaşmakta olan bu karanlığıyla yüzleşemeyeceğim. Yakında ayrılacağım.’

“Aragorn, ‘Yine de karanlığın gerisinde bir ışık olabilir, eğer öyle ise sizin bunu görüp mutlu olmanızı dilerim, diyerek onu teselli etmeye çalıştı.

“Fakat o sadece şu linnod ile cevap verdi:

Onen i-Estel Edain, û-chebin estel anim. Ümidi Dunedain’e verdim ben, kendime hiç saklamadım.

Ve Aragorn da gönlünde bir ağırlıkla ayrıldı. Ertesi bahar ermeden Gilraen ölmüştü.

Halbarad

Dunedain

Kuzeyli kolcu, gri bölüğün lideri. Halbarad Shire’ı koruyan kolculardandı.

Halbarad: Küçük bir halk ama yine de çok büyük kıymetleri var Shire halkının. Bizim onların sınırlarını korumak için yaptıklarımız hakkında çok az şey biliyorlar, yine de buna kızıyor değilim.

Galadriel tarafından Elladan, Elrohir 30 Dunedain ile birlikte Aragorn’a yardıma gönderildi. 6 Mart’ın erken saatlerinde Isen sığlıklarında Aragorn’u buldular. Halbarad Aragorn’a Arwen’in yaptığı sancağı ve onun sözlerini getirdi.

Aragorn Halbarad’a şöyle dedi: Taşıdığın o şey nedir hısmım? Çünkü onun mızrak yerine, sancak gibi ama kara bir kumaşla sıkı sıkı sarılmış sicimlerle bağlanmış uzun bir asa taşıdığını görmüştü.

“Sana Yarmavadi Hanımı’ndan bir hediye” diye cevap verdi Halbarad.”Bunu gizli gizli yaptı ve yapması çok zaman aldı. Ayrıca sana sözler de yolladı: ”Günler artık kısaldı. Ya temenni ettiğimiz şey vasıl olacak, ya da bütün umutlar nihayet bulacak. Bu yüzden sana senin için yaptığım bir şeyi yolluyorum. Hoşça kal Elftaşı!”

Aragorn Palantir’e baktıktan sonra Halbarad ona eşlik etti. O sabah Aragorn Ölülerin Yolu’na gitmeye karar verdi. Legolas, Gimli ve Gri Bölük de onunla birlikte gittiler. 8 Mart’ın şafağında kapıya geldiler.

Halbarad: Burası kötü bir kapı, ölümüm bu kapının öte yanında bulunuyor. Yine de geçmeyi göze alacağım; fakat hiçbir at buradan geçemez.

Erech Taşı’na vardıkları gece Aragorn ölüleri çağırdı ve Halbarad yanında getirdiği büyük sancağı açtı. Sancak simsiyah görünüyordu.

Bunu söyledikten sonra Aragorn, Halbarad’a yanında getirdiği koca sancağı açmasını buyurdu ve o da ne! Sancak simsiyahtı; üzerinde bir nişan vardıysa bile karanlıkta gizlenmişti.

Gri Bölük ve ölüler Pelargir’de korsanları yok ettiler. Aragorn ölüleri yolladı ve Gri Bölük Anduin’den yukarı doğru gitti.
Onlar tam zamanında Minas Tirith’e geldiler ve Aragorn büyük sancağı açtı. Halbarad sancağı savaş alanına taşıdı ancak öldürüldü. Sonunda Pelennor Çayırları Muharebesi bitti.

Ivorwen

II.Aragorn’un-Kral Elessar- büyükannesidir. Ivorwen Gilbarad’ın kızıydı. Dirhael ile evlendi ve 2907’de Gilraen adlı bir kızları oldu. Eriador’un ıssız bir köşesinde bir kalede yaşıyorlardı. Ivorwen ve kocası Isildur’un torunlarıydı ancak Kral’ların soyundan değillerdi. Ayrıca ikisi de bir öngörü yeteneğine sahiptiler.

2929’da Gilraen Arathorn ile evlendi. Dirhael karşı çıktı ama Ivorwen onu ikna etti. Ivorwen torunu Aragorn’u bir kral olarak gördüğünü söyledi. Arathorn sadece 4 yıl kadar daha yaşadı, ama Aragorn’un doğumunda kısa da olsa Gilraen ile birlikteydi. Aragorn’un ismini Ivorwen koydu, kadın bu ismi Kral’a yaraşır gibi Cesur anlamına geldiğini söyledi ve şu yorumda bulundu:

Bu isme sahip olacak, lakin yüreğinde yeşil taş görüyorum, bir gün ününe kavuşacak tekrar reis olacak ve gerçek ismini o zaman alacak, iyileştirici ve yenileyici olacak.

Orta Dünya Tarihi

Ivorwen’in söylediği yeşil taş ismi, Galadriel tarafından Aragorn’a verilen Elessar ismi oldu. Zira herkes tarafından bilindiği üzere Aragorn, Birleşik Krallık’ın başına Elessar adıyla geçmiştir.

Kâhin Malbeth

Arthedain krallığı’nın 14.kralı Araphant zamanındaki kâhinidir. Malbeth en az iki tane Isildur hanedanının geleceğini belirten kesin kehanette bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi Araphant’ın 1864 senesinde doğan oğlunun isminin konulmasıyla ilgilidir.

Malbeth krala doğmuş olan çocuğunun ismini son kral anlamına gelen Arvedui koymasını öğütlemiş ve sonra da şu kehanette bulunmuştur;

Malbeth: Onu Arvedui olarak çağıracaksınız, çünkü o Arthedain’de en son olacak. Yine de bir seçim Dunedain’e gelecek ve Dunedain daha umutsuz görüneni seçerse oğlun ismini değiştirecek ve geniş ve güçlü bir ülkenin kralı olacak. Öyle olmazsa, daha çok keder ve insan hayatı geçecek ta ki Dunedain tekrar yükselerek birleşeceği zamana kadar.

Kâhin Malbeth’in kehaneti 1975 yılında gerçekleşti. Cadı-Kral Kral Arvedui’yi kuzeye sürdü ve kral ve insanları Kar Adamlarının yaşadığı diyarda şiddetli kış nedeniyle mahsur kaldılar.

Cirdan’ın yolladığı bir gemi onları kurtarmaya geldi ama Kar Adamları ona buzların erimesini beklemesini söylediler. Kral Arvedui onların tavsiyesini önemsemedi ve daha umutlu görünen yolu seçti ve gemi kazasında hem kendi hayatını hem de 2 Palantiri kaybetti ve böylece Arnor’un tekrar kurulma şansı yok oldu. Arthedain krallığı sona erdi ve Isildur soyu Arvedui oğlu Aranarth’ın başlattığı Dunedain şeflerince devam ettirildi.

Kâhin Malbeth’in ikinci kehaneti Kral Arvedui’nin zamanında gerçekleşmişti. Bu kehanet gelecekte Ölülerin Yolu’ndan geçecek olan İsildur’un Varisinden bahsediyordu.

Toprakların üstünde uzun bir gölge var,
Batıya uzatmış karanlık kanatlarını.
Kule sarsılıyor; kıyamet yaklaşıyor
Kralların mezarlarına. Ölüler uyanıyor;
Yeminlerini bozanların saati geldi:
Erech Taşı’nda duracaklar yeniden
Ve duyacaklar tepelerde yankılanan boru sesini.
Kimin borusu? Kim çağıracak onları
Gri alacakaranlıktan? Unutulmuş insanlar mı?
Bağlılık yemini ettikleri kişinin varisi,
Zaruret karşısında, gelecek Kuzey’den:
Kapıdan geçerek girecek Ölülerin Yolu’na

Yüzük Savaşı sırasında Elrond Aragorn’a kahinin sözlerini hatırlamasını öğütleyen bir mesaj yolladı. Aragorn Palantire baktı ve Gondor’un güneyden gelen korsanların tehdidinde olduğunu öğrendi ve sadece Ölülerin Yolundan geçerse oraya zamanında ulaşabileceğini anladı.

Isildur’un varisi Aragorn Ölülerin Yolundan geçerek onları Erech taşına çağırdı. Ölüler onu takip ettiler ve korsan tehdidini ortadan kaldırdılar ve böylece kahin Malbeth’in ikinci kehaneti de yerine gelmiş oldu.


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

 

Mutlaka Okuyun!

Yüzüklerin Efendisi Ekler Türkçe Çeviri

Kralların ve Hükümdarların Yıllıkları – Yüzüklerin Efendisi Ekler- Ek A (Türkçe Çeviri)

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü kitabının sonunda Yüzüklerin Efendisi Ekler (ing. The Lord of the Rings: …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir