Gondor Kralları

 

gondor kralları

Gondor Kralları

Isildur

http://www.thewhitetree.org/forum/kb.php?a=632

Anarion

Gondor’un ikinci kralı*. Anarion, İkinci Çağ’ın 3219. yılında Numenor’da dünyaya gelmiştir. Babası Elendil, kardeşi Isildur’dur. Numenor’da evlenmiş ve ilk üçü kız, dördüncüsü erkek olmak üzere dört çocuğu olmuştur. Anarion, babası Elendil ve ailesiyle beraber Vefakarlar’ın arasına katılmıştır.

Tutsak olarak Numenor adasında bulunan Sauron, Numenor Kralı Ar-Pharazon’un aklını zehirler ve Kral’ı fani İnsanlar’ın da ölümsüzlüğü elde etmesi için Valar ile savaşmaya ikna eder. Ar-Pharazon 3319 yılında ordusuyla beraber Valinor’a doğru yola çıkar ama Anarion’un da aralarında bulunduğu Vefakarlar, kralı dinlemeyerek Numenor’da kalır. Savaşın sonunda Ar-Pharazon ordusuyla beraber yok edilir ve Numenor adası sular altına gömülür. Ama Vefakarlar önceden hazırlıklıdır ve geride kalmak yerine, korkunç felaket Numenor’u vurmadan önce gemilerle ülkeyi terk edip Orta Dünya’ya kaçarlar.

Vefakarlar’dan Elendil dört, oğulları Isildur üç, Anarion ise iki gemiyle birlikte Orta Dünya’ya gelir. Elendil’in gemileri Endor’un kuzeyinde, oğullarının gemileri ise güneydeki Belfalas Körfezi’nde karaya çıkar. 3320 yılında Elendil, Kuzey Krallığı Arnor’u, Isildur ile Anarion ise güneydeki Gondor’u kurar. Elendil böylece İnsanların Yüce Kralı ünvanını alır.

Gondor’un başkenti, Anduin üzerindeki Osgiliath şehridir. Isildur ile Anarion’un tahtları şehirdeki Büyük Salon’da yanyana durur. Isildur, doğudaki Mordor’a karşı Minas Ithil şehrini, kardeşi Anarion ise batıdaki Vahşi İnsanların tehdidine karşı Minas Anor’u inşa eder. Ve Palantirlerden bir tanesini bu şehre yerleştirir.

Numenor ile birlikte sulara gömülen ama bir Maia olduğu için ruhu yok olmayan Sauron, denizin derinliklerinden çıkar ve kötülükle dolu ruhu kara bir bulut gibi Mordor’a geri döner. Onun dönüşünden Isildur ve Anarion’un haberi yoktur. İkinci Çağ’ın 3429. yılında Sauron, Isildur’un kalesi Minas Ithil’e saldırır ve şehri ele geçirir. Isildur, babası Elendil’e danışmak için kuzeydeki Arnor’a gider ve kardeşi Anarion’u, Gondor’u savunması için geride bırakır. Anarion bu süre içinde Osgiliath’ı elde tutmayı başarır ve Sauron’un ordularını Mordor’a geri püskürtür.

Elendil, oğlu Isildur’un kendisine getirdiği haberleri büyük bir kederle dinler ve birleşmedikleri takdirde Sauron’un kendilerini teker teker alt edeceğini anlar. Bu düşüncesini Elf Kralı Gil-galad’a açar ve bunun üzerine Elfler ile İnsanlarden oluşan Son İttifak Ordusu toplanır. 3434 yılında Anarion yönetimindeki Gondor ordusuyla birleşen Son İttifak Ordusu kuzeye yönelir ve Dagorlad düzlüklerinde savaş patlak verir. Sauron, Dagorlad Muharebesi’nde mağlup olur ve Son İttifak Ordusu Mordor’a girer. Böylece yedi yıl sürecek olan Barad-dur kuşatması başlar. Sauron’un orduları birçok kez kuleden çıkarak Elfler ile İnsanlar’a saldırır ve ordu büyük kayıplar verir.

Kuşatmanın altıncı yılında Anarion, kuleden atılan taşlardan birinin başına isabet etmesi sonucu öldürülür. Ertesi yıl Sauron kulesinden çıkarak Elendil ve Gil-galad ile savaşır ve iki kralı da katletmesine rağmen alt edilir. Isildur, onun parmağından Yüzük’ü keser ve Sauron bedeninden kaçıp gitmek zorunda kalır. Ama Isildur Yüzük’ü yok etmediği için ruhu da yok edilmez ve yaşamını sürdürür.

Babası ve kardeşinin ölümüyle Gondor ve Arnor’un Yüce Kralı olan Isildur, Gondor’daki yönetimi kardeşi Anarion’un oğlu Meneldil’e bırakır ve Arnor’un başına geçmek için kuzeye doğru yola çıkar. Ama Üçüncü Çağ’ın 2. yılında, Ferah Çayırlar’da Orklar tarafından pusuya düşürülerek katledilir. Onun ölümünün ardından en küçük oğlu Valandil, yaşı gelince Arnor’un kralı olur. Böylece bundan sonraki yıllarda Gondor’u Anarion soyundan gelenler, Arnor’u ise Isildur’un soyundan gelenler yönetir.

[spoiler]* : Isildur, Gondor’un ilk kralı sayılmaktadır. Anarion’un ikinci kral olarak bilinmesi bu yüzdendir.[/spoiler]

Meneldil

Gondor’un üçüncü ve kendi adıyla tahta çıkan ilk kralı. Meneldil İkinci Çağ’ın 3318. yılında doğmuştur. Elendil’in torunu ve Anarion’un oğludur. Meneldil, Numenor’da dünyaya gelen son İnsan’dır. Doğumundan bir yıl sonra Numenor, Valar tarafından yok edilir. Meneldil, Orta Dünya’ya babası Anarion’un yanında gelir ve İkinci Çağ’ın sonuna kadar Minas Anor’da yaşar.

İkinci Çağ’ın sonundaki Son İttifak Savaşı’nda Kral Elendil ve Gil-galad katledilir ama Sauron da yenilir ve Isildur Tek Yüzük’ü ondan alır. Elendil’i ve kardeşi Anarion’u bu savaşta kaybeden Isildur’un niyeti, kuzeye giderek Arnor’un başına geçmek ve Arnor ile Gondor’un Yüce Kralı olmaktır. Isildur, savaşın ardından iki yıl boyunca Gondor’da kalır ve kardeşinin oğlu Meneldil’i ülkenin yönetimi konusunda eğitir. Bu süre içerisinde Isildur ile Meneldil sık sık Gondor topraklarında yolculuk yapar ve Isildur, bu yolculuklardan birinde, Halifirien’de babası Elendil’in naaşını toprağa verir ve buraya büyük bir anıt mezar inşa ettirir. Meneldil’e de, onun ve varislerinin bu kutsal mekanı ziyaret etmeyi ihmal etmemelerini buyurur.

Isildur Üçüncü Çağ’ın 2. yılında Gondor’dan ayrılır. Meneldil, ayrılırlarken ona nazik davranır ve gidişinden duyduğu üzüntüyü bildirir. Ama onun ülkesinden ayrılmasından memnundur ve Isildur’un Gondor’un yönetimine fazla karışmayacağını ummaktadır. Arnor’a doğru yola çıkan Isildur, üç büyük oğluyla birlikte Ferah Çayırlar’da Orklar tarafından pusuya düşürülür ve yanındaki oğullarıyla birlikte katledilir. Bu saldırının gerçekleştiği sırada Isildur’un en küçük oğlu Valandil 10 yaşındadır ve Isildur savaşa giderken onu Ayrıkvadi’de bırakmıştır. Babasının ölümünün ardından Valandil Arnor’un Kralı olur ama Arnor’un ve Gondor’un Yüce Kralı ünvanını almaz.

Isildur’un, Gondor’u yönetmesi için görevlendirdiği Meneldil, bunun üzerine Gondor’un Kralı olduğunu ilan eder ve Valandil bu iddiaya karşı çıkmayarak onu tanımış olur. Böylece krallık Meneldil’in soyundan devam eder. Valandil’in bu seçimiyle Gondor Anarion Hanedanı’nın, Arnor ise Isildur Hanedanı’nın ülkesi haline gelir.

Uzun yıllar Güney Krallık’ı yöneten Meneldil Üçüncü Çağ’ın 158. yılında ölür ve yerine oğlu Cemendur geçer.

[spoiler]Meneldil hakkında daha ayrıntılı bir yazı için http://www.thewhitetree.org/forum/kb.php?a=638[/spoiler]

Cemendur

Gondor’un dördüncü kralı. Cemendur İkinci Çağ’ın 3399. yılında doğmuştur. Kral Meneldil’in oğludur. Cemendur, babasının Üçüncü Çağ’ın 158. yılında ölmesiyle Kral olur. Hüküm sürdüğü yıllar boyunca herhangi bir savaş veya olağanüstü durum meydana gelmez. Cemendur 238 yılında hayata veda eder ve yerine oğlu Earendil geçer.

Earendil

Gondor’un beşinci kralıdır. Earendil, Üçüncü Çağ’ın 48. yılında doğmuştur ve Cemendur’un oğludur. Babasının 238’deki ölümünün ardından Gondor tahtına geçmiştir. Earendil’in hükümranlığı süresince meydana gelen tek önemli olay 241 yılında Yarı-Elf Elrond’un kızı Arwen’in dünyaya gelmesidir. Earendil, 324’teki ölümüne kadar Gondor’u yönetir. Ölümünün ardından yerine oğlu Anardil geçer.

Anardil

Gondor’un altıncı kralı. 136 yılında doğmuştur ve Earendil’in oğludur. Babasının 324 yılında ölmesiyle Gondor’un başına geçmiş ve 411 yılına kadar hüküm sürmüştür. Anardil’in krallığı boyunca herhangi bir olay çıkmamıştır. Ölümünün ardından yerine oğlu Ostoher geçer.

Ostoher

Gondor’un yedinci kralıdır. Ostoher, Kral Anardil’in oğludur ve 222 yılında dünyaya gelmiştir. Anardil 411 yılında ölünce Ostoher Gondor’un Kralı olur. 420 yılında büyük bir imar çalışması başlatır ve 10 yıl boyunca Minas Anor’u yeniden inşa ederek kaleyi günümüzdeki haline getirir. O günden sonra Gondor kralları, yaz mevsimlerini burada geçirmeye başlar.

60 yıl sonra Gondor, Sauron’un alt edilişinin ardından ilk defa saldırıya uğrar. Doğudölleri, Gondor topraklarına girerek Kuzey Ithilien’i istila eder. O sırada 270 yaşında olan Ostoher, bu tehdidi bertaraf etme görevini oğlu ve tek varisi Tarostar’a verir. Bu olaydan iki yıl sonra da hayata gözlerini yumar. Tarostar 10 yıl süren zorlu bir savaşın ardından, düşmanı Doğu’ya sürer ama Ostoher, oğlunun bu başarısını göremez. Onun ölümünün ardından yerine oğlu Tarostar geçer.

I.Romendacil(Tarostar)

Gondor’un sekizinci kralı. I. Romendacil’in gerçek adı Tarostar’dır. 310 yılında doğmuştur ve babası Ostoher’dir. 490 yılında, Ostoher hala kral iken Gondor toprakları Doğudölleri’nin saldırısına uğrar. O sıralar çok yaşlı olan Ostoher, kendi yerine oğlu Tarostar’ı Gondor ordularının başına geçirir. Gondor ordularının Doğudölleri ile mücadelesi uzun ve zorlu olur. Geçen on yılın ardından Tarostar, Doğudöllerini ülkeden sürer ve bu zaferle kendine yeni bir isim verir:Romendacil. Bu isim Numenor dilinde Doğu Fatihi anlamına gelmektedir.

Babası Ostoher savaşın sona ermesinden 8 yıl önce öldüğü için, Romendacil Gondor’a döndüğünde tacı giyer. Yaklaşık 40 yıl sonra, Doğudölleri bir kez daha Gondor’a saldırır. O sırada 231 yaşında olan I. Romendacil geride kalmak yerine Gondor ordularını kendisi komuta etmeyi seçer ve yokluğunda tahta vekalet edecek bir Vekilharç tayin ettikten sonra düşmanı karşılamaya gider. Ama Doğu Fatihi ünvanı yeterli olmaz ve Romendacil savaş alanında katledilir. Böylece krallığı son bulur. Onun ölümünün ardından Gondor ordularının başına geçen oğlu Turambar, Doğudölleri’ni yenilgiye uğratır. Böylece hem babasının intikamını almış olur hem de Anduin’in doğusunda büyük miktarda toprak ele geçirerek ülkenin sınırlarını genişletir.

Turambar

Gondor’un dokuzuncu kralıdır. Turambar 397 yılında dünyaya gelmiştir ve I. Romendacil’in oğludur. Üçüncü Çağ’ın 541. yılında Doğudölleri Gondor’a saldırır ve Kral Romendacil bu savaşta katledilir. Babasının ölümüyle, beklenenden daha erken kral olan* Turambar, düşmanı yenilgiye uğratarak Gondor topraklarından sürer ve Anduin’in doğusunda Rhun’un içlerine kadar ilerleyerek Gondor topraklarını büyük oranda genişletir.

Turambar’ın Gondor krallığı 126 yıl sürer ve Meneldil’den sonra en uzun süre hüküm süren kral olur. 667 yılındaki ölümünün ardından yerine oğlu Atanatar geçer.

[spoiler]* : Aslında Turambar 144 yaşında tahta geçmiştir ama o dönemde Anarion soyundan gelenlerin genelde 100 yaşında evlendikleri ve yaklaşık 200 yaşında kral oldukları düşünülürse, 144 erken bir yaş sayılır.[/spoiler]

I.Atanatar

Gondor’un onuncu kralı. Atanatar, Turambar’ın oğludur ve 480 yılında doğmuştur. Babası Turambar’ın 667 yılında ölmesiyle de Gondor tahtına geçmiştir. Atanatar’ın krallığı olaysızdır. Nedendir bilinmez, Doğudölleri bu dönemde Gondor’a saldırmamıştır. Atanatar’ın ölümüyle, 748 yılında yerine oğlu Siriondil geçmiştir.

Siriondil

Gondor’un on birinci kralı. Siriondil, 570 yılında doğmuştur ve Kral I. Atanatar’ın oğludur. Babasının 748 yılındaki ölümünün ardından Gondor Kralı olmuştur. Siriondil hakkında bilinen en önemli özellik, iki oğlu olan ilk Gondor Kralı olmasıdır. Bunlar, Tarciryan ile sonradan kral olacak Tarannon’dur. Hükümranlığı süresince önemli bir olay meydana gelmemiştir. 830 yılında ölmüş ve yerine büyük oğlu Tarannon geçmiştir.

Tarannon Falastur

Gondor’un on ikinci kralı. Tarannon, Kral Siriondil’in ilk oğludur ve 654 yılında doğmuştur. Kendisinden küçük bir kardeşi vardır ve adı Tarciryan’dır. Tarannon, kral olmadan önce Gondor ordusunun kumandanlarından biridir ve ülkenin sınırlarını hem batıya hem de güneye doğru genişleterek Belfalas Körfezi’nin kıyılarına kadar ulaştırmıştır.

830 yılında, babası Siriondil ölünce Tarannon Gondor tahtına geçer. Ve hem karada hem de denizde kazandığı başarılardan dolayı kendisine Falastur, Kıyı Efendisi adını verir. Tarannon Falastur, Gemi-Kralları’nın ilkidir. Gemi-Kralı ifadesi Tarannon ve kendisinden sonra gelen üç kral için kullanılır. Onlara bu ünvanın verilmesinin sebebi, bu kralların, Gondor donanmasını güç ve ihtişam bakımından inanılmaz derecede yükseklere çıkarmasıdır. Tarannon Falastur, Deniz’e olan sevgisi yüzünden Osgiliath’ı terk etmiş ve krallığı süresince Gondor’un liman şehri Pelargir’de yaşamıştır.

Tarannon Falastur, Beruthiel adındaki Kara Numenorlu bir kadınla evlidir. Kara Numenorlular’ın soyu, Sauron tarafından kandırılan ve kalpleri karanlıktan yana olan Numenorlu İnsanlar’a dayanır. Numenor Adası’ndan sürülen bu soy, Orta Dünya’nın güneyindeki Harad kıyılarına gelerek ülkelerini burada kurmuşlar ve uzun bir süre Gondor’un hakimiyetinden bağımsız bir yaşam sürdürmüşlerdir.

Numenorlu Vefakarlar’ın soyundan gelen bir Gondor Kralı’nın Kara Numenorlu bir kadınla evlenmesi son derece olağandışı bir durumdur. Böyle bir olayın nasıl vuku bulduğu hiçbir zaman tam olarak anlaşılamamıştır. Ama büyük bir ihtimalle bu evliliğin nedeni siyasidir. Bu evlilikteki amacın, Gondor’un güney kıyılardaki devletlerle ittifak kurma çabası olduğu söylenebilir.

Tarannon Falastur ile Beruthiel’in hiçbir zaman mutlu bir ilişkisi olmaz. Her şeyden önce Beruthiel, kocasının tam aksine Deniz’den nefret etmektedir. Bu yüzden kocasını terk eder ve ülkenin başkenti Osgiliath’a giderek buraya yerleşir. Osgiliath’ta eski karanlık günlerine geri döner ve meşhur kedileriyle insanları gözetleyip, casusluk yapar. Yaptığı kötülüklerden usanan Osgiliath halkı durumu Kral Tarannon’a bildirince, Tarannon öfkelenip karısını ülkeden kovar ve bir gemiye bindirip güneydeki akrabalarının yanına gönderir.

Karısıyla arasında hiçbir duygusal bağ olmadığı için Tarannon Falastur’un çocuğu yoktur. Bu bakımdan kendisi, çocuk sahibi olmayan ilk Gondor Kralı’dır. 83 yıl hüküm süren Tarannon 913 yılında ölür. Arkasında kendi soyundan bir varis bırakmadığı için yerine, kardeşi Tarciryan’ın oğlu Earnil geçer.

I.Earnil

Gondor’un on üçüncü kralı. Umbar, onun döneminde Gondor topraklarına katılmıştır. Earnil 736 yılında doğmuştur ve babası, on birinci kral Siriondil’in küçük oğlu Tarciryan’dır. Siriondil’in büyük oğlu Tarannon Falastur, arkasında varis bırakmadan öldüğü için, kardeşinin oğlu Earnil tahta geçer. I.Earnil, Gemi-Kralları’nın ikincisidir. Kral olduktan sonra Gondor donanmasının gücünü ve sayısını artırmış, Pelargir limanlarını da onarmıştır.

Earnil, 933 yılında, Gondorlu İnsanlardan nefret eden ve kendilerine apaçık düşmanlık besleyen Umbar üzerine sefere çıkar ve eski zamanlarda Numenorluların inşa ettiği Umbar Limanları’nı kuşatır. Gondor donanması ile korsanlar arasındaki savaş zorlu olur ve birçok Gondorlu bu savaşta hayatını kaybeder. Ama sonunda şehir düşer ve Umbar bu zamandan sonra Gondor’un güneydeki önemli bir kalesi haline gelir.

Earnil, kazandığı zaferin ardından bir süre Umbar’da kalır ve şehirde meydana gelen hasarı onarttırır. 3 yıl sonra, 936 yılında Gondor’a dönmek için yola çıkan Earnil, donanmasıyla beraber Umbar açıklarında şiddetli bir fırtınaya yakalanır ve bu fırtınada hayatını kaybeder. Onun ölümünün ardından yerine oğlu Ciryandil geçer.

Ciryandil

Gondor’un on dördüncü kralı. Ciryandil 820 yılında doğmuştur ve I. Earnil’in oğludur. Babasının 936 yılında Deniz’de hayatını kaybetmesinin ardından Gondor tahtına oturan Ciryandil, babasının politikalarını devam ettirmiş ve donanmanın sayısının artırılmasını sürdürmüştür. Ciryandil, Gondor’un Gemi-Kralları’nın üçüncüsüdür.

Ciryandil’in hayatının büyük bölümü, babasının fethettiği Umbar Limanları’nı, Kara Numenorlular ve Haradrim’den korumakla geçmiştir. Krallığının 69. yılında yine böyle bir kuşatma sırasında katledilen Ciryandil’in yerine, oğlu Ciryaher geçmiş ve Haradrim’i hezimete uğratmıştır.

I.Hyarmendacil(Ciryaher)

Gondor’un on beşinci kralı. Hyarmendacil 899 yılında doğmuştur. Asıl adı Ciryaher’dir ve Kral Ciryandil’in oğludur. Ciryaher, Gemi-Kralları’nın dördüncüsü ve sonuncusudur.

Ciryaher, babası Ciryandil’in 1015 yılındaki Umbar Kuşatması’nda katledilmesiyle kral olur. Umbar şehri 35 yıl boyunca kuşatma altında kalır. Ciryaher bu süre boyunca bür yandan şehri savunurken bir yandan da güç toplar ve Gondor’un ordularını tazeler. Nihayet yeterince güce ulaştığını düşündüğü anda karadan ve denizden Haradrim ordusuna saldırır ve 1050 yılında büyük bir zafer kazanır. Bu savaşın ardından Haradrim, Gondor’un üstünlüğünü ve hakimiyetini kabul etmek zorunda kalır. Buna işaret olarak Hyarmendacil, Haradrim reislerinin oğullarının kendisine rehin olarak verilmesini ister. Hyarmendacil’in amacı, ileriki zamanlarda Haradrim’in kralsız kalmasını ve taht kavgalarıyla zayıflamasını sağlamaktır.

Güneyde kazandığı bu büyük başarıların ardından, Ciryaher kendisine Hyarmendacil ismini verir. Bu ismin Adunaic’teki anlamı Güney Fatihi’dir. Onun hüküm sürdüğü dönemde Gondor, Haradwaith’in büyük kısmını ele geçirirken, ülkenin sınırları doğuda Rhun Denizi’ne, batıda Puslu Dağlar’ın ötesindeki Grisel Nehri’ne, kuzeyde ise Kuyutorman’ın batısındaki Celebrant Düzlükleri’ne kadar ulaşır.

Gondor, I. Hyarmendacil zamanında o güne kadar ki en parlak dönemini yaşar. Gondor donanmasının yapımı tamamlanır, böylece kendisiyle birlikte Gemi-Kralları devri sona erer. Bu dönemde Mordor hudutları çok iyi korunur ve kötülüğün Gondor’a girmesine izin verilmez. Hiçbir düşman bu dönemde Gondor’un gücüne karşı çıkamaz ve Hyarmendacil’in 134 yıllık hükümranlığı boyunca ülkede huzur ve güven hakim olur.

Hyarmendacil, 134 yıl boyunca hüküm sürer ve Gondor tarihinde en uzun süre tahtta kalan ikinci kral olur. 1149’daki ölümünün ardından yerine oğlu II. Atanatar geçer.

II.Atanatar Alcarin

Gondor’un on altıncı kralı. Atanatar, 977 yılında doğmuştur ve I. Hyarmendacil’in oğludur. Babasının krallığı döneminde, Gondor gücünün zirvesine ulaşır ve toprakları genişler. II. Atanatar 1149’da tahta geçtiğinde, Gondor’un sınırları kuzeyde Celebrant Düzlükleri’ne, doğuda Rhun Denizi’ne, güneyde Umbar yakınlarındaki Harnen Nehri’ne, batıda ise Grisel’e ulaşmıştır.

Ama II. Atanatar babasının yaptığı büyük işlere hiçbir şey ekleyememiş, fetihlere devam etmemiştir. Krallığı boyunca zevk ve sefa içinde yaşamış, devlet işlerini sürekli ihmal etmiştir. Kendisine Alcarin, Şanlı ismi verilir ama bunun nedeni yaptığı kahramanca işler değil lüks yaşam tarzıdır. O güne kadarki Gondor krallarının taç niyetine taktığı Isildur’un miğferini bir kenara bırakarak, kendine gümüş ve mücevherden yeni bir taç yaptırır. Onun döneminde Gondor duraklamaya geçmiş, ülkenin askeri ve siyasi gücü zayıflamıştır.

Ayrıca Üçüncü Çağ’ın 1000. yılında Orta Dünya’ya ayak basan İstari’lerden biri olan Gandalf’ın, II. Atanatar döneminde Gondor’u ilk defa ziyaret ettiği sanılmaktadır. I.Atanatar 1226 yılında ölür ve yerine büyük oğlu Narmacil geçer.

I.Narmacil

Gondor’un on yedinci kralı. Narmacil 1049 yılında dünyaya gelmiştir ve Kral II. Atanatar’ın oğludur. Narmacil’in Calmacil adlı, kendisinden küçük bir kardeşi vardır.

Narmacil, babasının 1226 yılında ölmesiyle Gondor Kralı olur. Babası gibi o da zevk ve sefa içinde yaşamayı seçer ve ülkenin yönetimiyle ilgilenmez. Krallığının 14. yılında, kardeşi Calmacil’in oğlu Minalcar’ı kendisinin Naip’i ilan eder ve tüm idari yetkilerini Minalcar’a devreder. Naip’in görevi, kralın yerine ülkeyi yönetmektir.

1248 yılında Gondor, Rhun Denizi’nin doğusundan gelen Doğudölleri tarafından saldırıya uğrar. Naip Minalcar, düşmanı yenilgiye uğratır ve Gondor’un sekizinci kralından esinlenerek, Romendacil, Doğu Fatihi adını alır. I.Narmacil’in çocuğu yoktur. Bu yüzden 1294’teki ölümünün ardından yerine kardeşi Calmacil geçer.

Calmacil

Gondor’un on sekizinci kralı. Calmacil 1058 yılında doğmuştur ve II. Atanatar’ın küçük oğludur. Kendisinden büyük Narmacil adlı bir kardeşi vardır. Calmacil, kardeşi Narmacil’in 1294’teki ölümünün ardından Gondor tahtına geçer. Narmacil ile Calmacil, babaları II. Atanatar gibi kendi rahatlarına önem vermiş, ülke yönetimini ikinci plana bırakmışlardır.

Calmacil’in iki oğlu vardır:Minalcar ve Calimehtar. Büyük oğul Minalcar, son derece dinç ve devlet işleriyle ilgili bir adamdır. Amcası I. Narmacil krallığı döneminde bunu görür ve tüm yetkilerini ona devrederek Minalcar’ı Naip ilan eder. Narmacil’in 1294’teki ölümünün ardından yerine kardeşi Calmacil geçer. Ama Calmacil sadece kağıt üstünde kraldır çünkü oğlu Minalcar’ın bu dönemde de Naip olarak ülkeyi yönetmektedir.

Calmacil 1304 yılında ölür, hüküm süresi sadece 10 yıl sürer ve onun ardından yerine büyük oğlu Minalcar tahta geçer.

II.Romendacil(Minalcar)

Gondor’un on dokuzuncu kralıdır. II. Romendacil’in gerçek adı Minalcar’dır. Kral Calmacil’in oğludur ve 1126 yılında dünyaya gelmiştir. Ayrıca Calimehtar adında, kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardır.

Minalcar’ın dedesi II. Atanatar, amcası I. Narmacil ve babası Calmacil, kendi rahatlarına önem vermiş ve ülkeleriyle ilgili görevlerini ihmal etmiştir. Minalcar, onların aksine son derece güçlü ve yetenekli biridir ve devlet işlerine karşı büyük bir ilgisi vardır. Dedesi II. Atanatar’ın zamanında bile, divanlarda ve ülke meselelerinin konuşulduğu yerlerde son derece aktiftir. II.Atanatar’ın ardından, büyük oğlu Narmacil kral olur ve Minalcar bu dönemde, devlet işlerinde daha aktif rol alır. I. Narmacil, kral olarak üstlendiği vazifelerle uğraşmayı istememektedir, bu yüzden yeğeni Minalcar’ı 1240 yılında kendisinin Naip’i ilan eder. Naip Minalcar, Gondor ordularının yönetimi ve ülkenin savunulması konusunda büyük bir yetkiye sahip olur ve kral adına diğer tüm meseleler ile ilgilenmekle görevlendirilir.

Doğudölleri 1248 yılında Gondor’a saldırır. Minalcar, Rhunlu Doğudölleri’nin sınır komşusu olan Kuzeyli İnsanların Gondor’a ihanet etmesinden korkmaktadır. Kuzeyli İnsanlar Gondor’un müttefikidir ve Minalcar, onların dostluğunun, Gondor’un doğu sınırını koruma hususunda çok önemli olduğunun farkındadır. Muhtemel bir ihanete engel olmak isteyen Minalcar, Doğudölleri’nin saldırısına şiddetli bir şekilde karşılık verir. Rhun Orduları’nı hezimete uğratır ve düşman karargahını yerle bir eder. Minalcar, bu zaferin ardından kendine Romendacil, Doğu Fatihi adını verir.

Bunu yaparken kuşkusuz, büyük büyük dedesi Tarostar’dan esinlenmiştir. II.Romendacil, Anduin’in batısındaki Emyn Muil ile Limlight arasında kalan bölgeyi güçlendirir ve ülkesine giren davetsiz misafirlerin hoş karşılanmayacağını ima etmek amacıyla Argonath Sütunları’nı diker. Ayrıca Kuzeyli İnsanlar’la Gondor arasındaki dostluğu güçlendirir. Bu dönemde bir çok Kuzeyli II. Romendacil’in hizmetine girer ve bazıları Gondor ordusunda yüksek mertebelere gelir lakin bu durum bazı Gondorlular tarafından yadırganır.

Romendacil, 1250 yılında oğlu Valacar’ı, kuzeydeki en kudretli lider olan Rhovanion Kralı Vidugavia’ya elçi olarak gönderir. Valacar burada, Vidugavia’nın kızı Vidumavi’ye aşık olur. Romendacil, Kuzeyli İnsanlarla arasındaki dostluğu bozmamak adına bu evliliğe izin verir. Ama ileride herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için, oğlu Valacar’ı ve ailesini 1260’da Gondor’a çağırır.

1294 yılında, Minalcar’ın amcası Kral I. Narmacil ölür. Narmacil’in çocuğu olmadığı için yerine kardeşi Calmacil geçer. Calmacil, babası ve kardeşi gibi Kral olmanın verdiği sorumluluktan rahatsızdır. Bu yüzden oğlu Minalcar, Naip olarak ülkeyi yönetmeye devam eder. Calmacil’in saltanatı kısa sürer ve tahta geçmesinden 10 yıl sonra hayata veda eder. Böylece 1304 yılında oğlu II. Romendacil tahta çıkar.

Valacar’ın hanımı Vidumavi 1332 yılında vefat eder. Ölümü, Gondor İnsanları’na kıyasla oldukça erken olmuştur. Gondor Kralı’nın varisiyle bir Kuzeyli’nin evlenmesine başından beri karşı çıkan bazı Gondorlular, Vidumavi’nin ölümünü, kralların soyunun zayıfladığına dair bir işaret olarak algılar. Bazıları ise, taşıdığı melez kandan dolayı Valacar’ın oğlu Eldacar’ın yaşı gelince Gondor Kralı olamayacağına inanmaktadır. Bu tartışmalar II. Romendacil döneminde fazla sıkıntı yaratmasa da onun ölümünün ardından Gondor’un başına büyük belalar açacaktır. II.Romendacil 1366 yılında hayata gözlerini yumar. Naip olarak 64, kral olarak da 62 yıl Gondor’u yöneten Romendacil’in yerine oğlu Valacar geçer.

Valacar

Gondor’un yirminci kralı. Valacar 1194 yılında doğmuştur ve Kral II. Romendacil’in oğludur.

1250 yılında Valacar, babası tarafından, Rhovanion Kralı Vidugavia’nın huzuruna elçi olarak yollanır. Vidugavia, bu dönemde Kuzeyli İnsanların lideridir. II. Romendacil’in bu hareketle amacı, Kuzeyli İnsanlar ile Gondor arasındaki ilişkileri güçlendirmektir. Çünkü Kuzeyliler Kuyutorman’ın doğusunda, Gondor’un düşmanları olan Rhunlu Doğudölleri ile sınır komşusu olarak yaşamaktadır.

Valacar, Rhovanion’da Kuzeyli İnsanlar’ın dilini ve kültürünü öğrenir ve bu ülke ile insanlarına karşı yüreğinde büyük bir sevgi oluşur. Valacar burada, Kral Vidugavia’nın kızı Vidumavi’ye de aşık olur. Romendacil, bu evliliğe sıcak bakmamaktadır ama oğluna gönülsüzce de olsa izin verir çünkü Kuzeyli İnsanlar ile arasında herhangi bir kırgınlık meydana gelmemesini istememektedir.

Vidumavi, 1255 yılında Valacar’a bir erkek çocuk verir. Oğlana Kuzey dilinde Vinitharya, Gondor dilinde ise Eldacar adı verilir. Valacar ile Vidumavi’nin en az bir çocuğu daha olur ama onların isimleri ve kaderi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Valacar ve ailesi II. Romendacil’in isteği üzerine Gondor’a döner ve gelirken Kuzeyli İnsanlar’ın bir kısmını da yanlarında getirirler. Böylece Valacar, divanın bir üyesi ve Gondor ordusunun komutanlarından biri haline gelir.

Vidumavi, Gondor’da son derece hoş karşılanır ve yeni evine hızla alışmaya başlar. Lakin bazı Gondorlular, ileride Gondor Kralı olacak olan Valacar’ın, Numenor soyundan gelmeyen bir kadınla evlenmesinden rahatsızdır. Onların asıl korkusu, kralların soyunun zayıflaması ve yaşam sürelerinin azalmasıdır. Vidumavi 1332 yılında, Gondor halkına kıyasla son derece genç bir yaşta ölünce bu korku iyice büyür.

Valacar, 1366 yılında babası II. Romendacil’in ölümüyle Kral olur. Hüküm süresince son derece kudretli bir kral olsa da saltanatının son dönemlerinde Gondor’un güney bölgelerinde büyük bir isyan başlar. İsyanın amacı Valacar’ın oğlu Eldacar’ın kral olmasına engel olmaktır. Ama Valacar 1432 yılında, bu isyanı bastıramadan ölür ve Gondor tarihindeki en büyük sivil savaş olan Akraba Çekişmesi patlak verir.

Eldacar

Gondor’un yirmi birinci kralı. Eldacar 1255 yılında doğmuştur. Gondor Kralı Valacar ile Rhovanion Kralı Vidugavia’nın kızı Vidumavi’nin oğludur. Eldacar Rhovanion’da dünyaya gelmiştir ve Kuzey dilindeki adı Vinitharya’dır. Eldacar ismi kendisine, 1260 yılında ailesiyle birlikte Gondor’a döndüğü zaman verilmiştir.

Eldacar ve annesi Vidumavi, ilk zamanlarda Gondor’da hoş karşılanır. Ama Gondor’da, taşıdığı melez kandan dolayı Eldacar’ın Gondor Kralı olmasını istemeyenler vardır. Onlara göre Kuzeyli İnsanlar, Numenor soyundan gelenlerden daha aşağıdadır ve Eldacar safkan olmadığı için, onun soyundan gelenlerin yaşamı daha kısa sürecektir. Vidumavi 1332 yılında, Gondorlulara göre genç bir yaşta ölünce, bu inanç büyük bir korkuya dönüşür.

Valacar’ın saltanatının son dönemlerinde, Gondor’un güney bölgelerinde isyan patlak verir. Bu isyan bastırılamadan, Valacar 1432 yılında hayata veda eder. Yerine oğlu Eldacar geçince Gondor’da Akraba Çekişmesi başlar. Eldacar’ın tahta çıkmasına isyan edenler şöyle demektedir: Onun asıl adı Vinitharya!Bırakın ait olduğu yere geri dönsün!

Eldacar, Kuzeyli atalarından kendisine miras kalan korkusuz bir ruha sahiptir ve bu isyana karşı yıllarca direnir. Gondorluların yanında azımsanmayacak sayıda Kuzeyli İnsan da Eldacar’ın destekçileri arasındadır. Eldacar ve beraberindekiler, 1437 yılında Osgiliath’ta kuşatılır. Uzun bir mücadelenin ardından Eldacar’ın kuvvetleri açlığa ve isyankarların gücüne yenik düşer. Eldacar, yanında kalanlarla birlikte Rhovanion’a kaçar.

İsyanın lideri Castamir, Gondor tahtına el koyar. Kendisi, II. Romendacil’in küçük oğlu Calimehtar’ın torunu olduğu için taht üzerinde hak iddia etmektedir. Castamir, ilk iş olarak Eldacar’ın büyük oğlu Ornendil’i öldürür. Ardından onun emriyle pek çok insan da katledilir ve Osgiliath yakılıp yıkılır. Castamir’in yaptığı tüm bu zulümler, onu Osgiliath ve çevresinde yaşayan Gondorlular tarafından sevilmeyen biri haline getirir.

Castamir 10 yıl boyunca Gondor’a hükmeder. Eldacar, bu süre içinde Rhovanion’da kalır. 1447 yılında, tahtı geri almak için doğru zamanın geldiğine hükmeden Eldacar;Ithilien, Anorien ve Calenardhon’daki İnsanları bir araya getirerek büyük bir ordu toplar. Castamir’in ordusuyla Eldacar’ın ordusu Erui Geçitleri’nde karşı karşıya gelir ve bu savaşta bir çok Gondorlu İnsan hayatını kaybeder. Eldacar, Gaspedici Castamir’i kendisi öldürür ve bir kez daha Gondor tahtına geçer.

İsyankarların bir kısmı, Castamir’in oğlunun önderliğinde Pelargir şehrine kaçar ve 1 yıl boyunca burada kuşatma altında kalır. Daha sonra şehirden gizlice kaçarak Umbar Limanları’na giderler ve ileride Umbar Korsanları olarak anılacak İnsanların atası olurlar.

Savaşın ardından, Kuzeyli İnsanların bir kısmı, Eldacar’ın daveti üzerine Gondor’a yerleşir. Akraba Çekişmesi’nin ardından Gondor’un nüfusu bir hayli azalmıştır. Bu yüzden sağ kalanlar ile Gondor’a gelen Kuzeyli İnsanlar arasında pek çok evlilik olur.

Eldacar, 1490 yılında, 235 yaşındayken vefat eder. Büyük oğlu Ornendil Akraba Çekişmesi’nde öldürülmüş olduğundan, yerine küçük oğlu Aldamir geçer.

Castamir(Gaspedici)

Gondor’un yirmi ikinci kralı. Castamir 1259 yılında doğmuştur. On sekizinci kral Calmacil’in küçük oğlu Calimehtar’ın torunudur. Anne ve babasının isimleri bilinmez. Castamir, Gondor donanmasının komutanıdır. Tabiat olarak zalim ve kibirli bir adamdır.

Yirminci kral Valacar’ın saltanatının son dönemlerinde, Gondor’un güneyinde huzursuzluklar baş gösterir. Bunun sebebi, annesi Kuzeyli bir İnsan olan Eldacar’ın kral olacak olmasıdır. Castamir bu hareketin lideridir ve sahip olduğu soydan dolayı Gondor tahtında hak iddia etmektedir. Castamir ve destekçileri, Kuzeyli İnsanlar’ın Gondorlulardan daha aşağı seviyede olduğuna inanmaktadır.

Castamir, destekçilerini bir araya getirerek büyük bir ordu toplar. Bu ordunun büyük kısmını, güneydeki kıyı şehirlerinden gelen İnsanlar oluşturmaktadır. İsyan, Valacar’ın ölmesinden kısa bir süre önce patlak verir. Bu isyan Valacar’ın 1432’deki ölümüyle iyice büyür ve sivil savaş Akraba Çekişmesi başlar.

Eldacar’ın kuvvetleri beş yıl boyunca isyankarlara büyük bir güçle direnir. Ama 1437 yılında, Castamir ve ordusu Eldacar’ı Osgiliath’ta kuşatır. İsyankarların sayısı, Eldacar’ın kuvvetlerinden çok daha fazladır. Eldacar uzun süre direnir ama Castamir’in ordusu şehre gelen tüm erzağı keserek şehirdekileri açlığa ya da teslim olmaya mahkum eder. Böylece Osgiliath kısa süre sonra düşer. Castamir’in ordusu şehre girmeden önce Eldacar, yakınlarıyla beraber Rhovanion’a kaçar. Lakin Eldacar’ın büyük oğlu Ornendil yakalanır ve bizzat Castamir tarafından katledilir. Osgiliath’a giren Castamir, ordusuna karşı şehri savunan herkesin katledilmesini ve şehrin yerle bir edilmesini emreder. Tüm Osgiliath yakılır ve Yıldızların Kubbesi yıkılarak içindeki Palantir’le birlikte Anduin’in sularına gömülür.

Castamir, Gondor tahtını ele geçirir. Yaptığı zulümler krallığı döneminde de devam eder. Castamir saf Numenor kanına sahip olduğu için, Gondor halkı ilk başlarda bu zulümlere ses çıkarmaz. Lakin sonraları, özellikle Osgiliath, Anorien ve Ithilien’de yaşayan Gondorlular ona sırt çevirerek Eldacar’ın etrafında toplanır. Gondor’un kuzey bölgelerinde yaşayanlar da Castamir’den son derece hoşnutsuzdur. Çünkü Castamir’in tek umursadığı Gondor’un donanmasını kuvvetlendirmektir ve ülkenin geri kalanıyla hiç ilgilenmemektedir. Hatta Castamir güneydeki liman şehri Pelargir’e yerleşmiş ve burada yaşamaya başlamıştır.

1447 yılında, Castamir’in hükümranlığının onuncu yılı devam ederken Eldacar, Kuzeyli İnsanlar’dan ve kuzey bölgelerinde yaşayan Gondorlulardan oluşturduğu ordusuyla Castamir’e savaş açar. Erui Geçitleri Muharebesi’nde Eldacar’ın ordusu galip gelir ve Eldacar, Castamir’i kendi elleriyle öldürerek tahtı geri alır. Castamir’in oğulları ve bazı destekçileri savaşın ardından Umbar’a kaçar ve yüzyıllar boyunca Gondor’un başına bela olacak olan Umbar Korsanları’nın ataları olurlar.

[spoiler]Akraba Çekişmesi hakkındaki diğer yazılar:

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?t=3309[/spoiler]

Aldamir

Gondor’un yirmi üçüncü kralı. Aldamir 1330 yılında doğmuştur ve Kral Eldacar’ın oğludur. Kendisinden büyük bir kız kardeşi bir de erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşinin adı Ornendil’dir. Ornendil Akraba Çekişmesi sırasında katledildiğinden, babası Eldacar ölünce yerine 1490 yılında Aldamir geçer.

Aldamir, elli yıl süren saltanatı boyunca güneydeki Umbar Korsanları ile savaşır. Harad Kralı, 1540 yılında Umbar Korsanları’yla güçlerini birleştirir ve Gondor’a saldırır. Aldamir bu savaşta katledilir ve yerine oğlu Vinyarion geçer.

II.Hyarmendacil(Vinyarion)

Gondor’un yirmi dördüncü kralı. II. Hyarmendacil’in gerçek adı Vinyarion’dur. 1391 yılında doğmuştur ve Kral Aldamir’in oğludur.

Vinyarion, babası Aldamir’in 1540 yılında, Umbar Korsanları ve Haradrim’e karşı giriştiği savaşta katledilmesiyle kral olur. Babası savaş alanında ölünce, Gondor ordularının komutanı olarak orduyu geri çeker. Amacı yeniden güç toplamak ve babasının intikamını almaktır. Vinyarion bu amaçla 1551 yılında Harad ile Umbar’a sefer düzenler ve düşmanlarını mağlup ederek kesin bir zafer kazanır. Bu zaferin ardından, atası Ciryaher’in yaptığı gibi, kendisine Güney Fatihi anlamındaki Hyarmendacil adını verir. II.Hyarmendacil 81 yıl hüküm sürer. Umbar Korsanları ve Haradrim bu dönemde Gondor’a tekrar saldırmaya cesaret edemez. Bu yüzden II. Hyarmendacil’in hükümranlığı olaysız geçer. Onun 1621’deki ölümünün ardından oğlu Minardil Gondor Kralı olur.

Minardil

Gondor’un yirmi beşinci kralı. Minardil 1454 yılında doğmuştur ve Kral II. Hyarmendacil’in oğludur. Minardil’in Telemnar ve Minastan adlı iki oğlu vardır.

Minardil 1621 yılında Gondor Kralı olur. Minardil’in Vekillharç’ı Emyn Arnenli Hurin’dir. II. Hyarmendacil’in Haradrim ve Korsanlar’a karşı kazandığı zaferin ardından,Gondor’un güneydeki düşmanlarına karşı gösterdiği dikkat azalır. Minardil’in Pelargir’de olduğunu öğrenen Umbar Korsanları, 1634 yılında şehre sürpriz bir saldırı gerçekleştirir. Korsanlar’ın liderleri, Gaspedici Castamir’in torunları olan Angamaite ve Sangahyondo’dor. Kral Minardil bu savaşta Korsanlar tarafından katledilir ve Pelargir yağmalanır.

Minardil’in ölümünün ardından büyük oğlu Telemnar kral olur.

Telemnar

Gondor’un yirmi altıncı kralı. Telemnar 1516 yılında dünyaya gelmiştir. Kral Minardil’in oğludur ve Minastan adlı bir kardeşi vardır.

1634 yılında,Kral Minardil Pelargir’de Korsanlar’la yapılan savaşta katledilir ve Telemnar tahta çıkar. Telemnar, Emyn Arnenli Hurin’in Vekilharç olarak kalmasına izin verir. Çünkü ülkenin bulunduğu kargaşalı dönemde Hurin, Gondor’u mümkün olduğunca en iyi şekilde yönetmiştir.

Babasının intikamını almak ve Korsanlar’ın kalesi Umbar’ı ele geçirmek isteyen Telemnar, bu amaçla büyük bir donanmanın yapımına başlar. Lakin bu planlar, 1636 yılında Gondor’u etkisi altına alan ölümcül bir hastalık yüzünden suya düşer. Bu dönemde, doğudan gelen Büyük Veba, Gondor’u kırıp geçirir. Bu hastalık muhtemelen Sauron tarafından, düşmanlarını zayıflatmak ve onlara ölümcül bir darbe vurmak amacıyla yayılmıştır. Pek çok Gondorlu İnsan, Büyük Veba yüzünden hayatını kaybeder ve bu dönemden sonra Gondor, Mordor ülkesini gözetim altında tutmayı sürdüremez.

Kral Telemnar ve tüm çocukları da Veba yüzünden ölenler arasındadır. Telemnar’ın hayata veda ettiği an, Gondor’un Ak Ağacı da ölür. Onun ardından yerine kardeşi Minastan’ın oğlu Tarondor geçer.

Tarondor

Gondor’un yirmi yedinci kralıdır. Tarondor 1577 yılında doğmuştur. Babası Minastan, Kral Minardil’in ikinci oğludur ve Tarondor, Minastan’ın en büyük çocuğudur. Gondor tarihinin en uzun süre tahtta kalan kralı Tarondor’dur.

Üçüncü Çağ’ın 1636.yılında Büyük Veba Gondor’a ulaşır ve Kral Telemnar ile çocukları bu hastalığa yakalanarak ölür. Tarondor, akrabalık bağı olarak Telemnar’a en yakın kişi olduğu için, onun ölümünün ardından Gondor tahtına oturur.

Büyük Veba Gondor’un tüm şehirlerini mahvetse de en büyük etkiyi başkent Osgiliath’ta gösterir. Sağ kalanlar şehri terk ederek Ithilien’e ve diğer şehirlere yerleşir. Böylece Osgiliath zamanla ıssız bir yer haline gelir. Tarondor, 1640 yılında başkenti Minas Anor’a taşır. Hisar’da Ak Ağaç’ın fidesini bulan Tarondor, bunu kalenin avlusuna diker.

minas anor

Gondor, Büyük Veba sırasında pek çok insan kaybettiği için, Mordor’u gözetlemeye devam edemez. Veba’nın, bizzat Sauron’un işi olduğu çok sonra anlaşılır. Sauron, Son İttifak Savaşı’nın ardından kaçıp Orta Dünya’nın karanlık köşelerine saklanmış, ardından Kuyutorman’daki kalesi Dol Guldur’u inşa etmiştir. Ve zamanla güçlenen Sauron, Mordor’a dönerek krallığını geri almak için hazırlık yapmaktadır.

Tarondor,Gondor’a 162 yıl boyunca hükmeder ve böylece en uzun süre tahtta kalan Gondor Kralı olur. Minardil ve Telemnar döneminde Gondor Vekilharcı olan Hurin, Tarondor döneminde de Vekilharç olarak görev yapar ve bu sürede Kral’a birçok konuda yardımcı olur.

1798’de vefat eden Tarondor’un yerine oğlu Telumehtar geçer.

Telumehtar Umbardacil

Gondor’un yirmi sekizinci kralıdır. Telumehtar 1632 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Tarondor 1798’de ölünce yerine Telumehtar geçmiştir.

Telumehtar’ın saltanatı döneminde Umbar Korsanları, Gondor’un kıyı şehirlerine baskınlar düzenlemeye başlar. Telumehtar, 1810 yılında Korsanlar’ın Harad’daki kalesi Umbar’a saldırır. Castamir’in soyundan gelen son İnsanlar, bu saldırıda öldürülür. Saldırının ardından Umbar bir kez daha Gondor topraklarına katılır. Bunun üzerine Telumehtar, bu zafere atıfta bulunarak Umbardacil, yani Umbar Fatihi adını alır. Lakin Telumehtar’ın saltanatının ileriki yıllarında Umbar bir kez daha Haradrim tarafından ele geçirilir.

Telumehtar’ın Narmacil ve Arciryas isimli iki oğlu vardır. Telumehtar 1850 yılında ölünce yerine büyük oğlu Narmacil geçer.

II.Narmacil

Gondor’un yirmi dokuzuncu kralı. II. Narmacil 1684 yılında doğmuştur. Kral Telumehtar Umbardacil’in büyük oğludur ve Arciryas isimli bir erkek kardeşi vardır. Babası 1850 yılında vefat edince Narmacil onun yerine geçer.

1851 yılında, doğudaki Rhun’dan gelen bir grup İnsan, Sauron’un casuslarının da kışkırtmasıyla Gondor’a saldırır. Bu İnsanlar Arabasürücüleri olarak tanınmaktadır çünkü genellikle yük arabalarıyla seyahat edip, iki ayaklı savaş arabalarıyla düşmanlarına saldırmaktadırlar. Arabasürücüleri’nin ilk hedefi, kuzeyde yaşayan ve Gondor’un müttefiki olan Kuzeyli İnsanlar’dır. Pek çok Kuzeyli, Arabasürücüleri’nin ilk saldırısında hayatını kaybeder. II.Narmacil, 1856 yılında büyük bir orduyla sefere çıkar ve Kuyutorman ile Mordor arasındaki düzlüklerde Arabasürücüleri’yle karşılaşır.

Gondor ordusuna, Marhari adlı liderlerini izleyen bir grup Kuzeyli İnsan da katılır. Ama gerçekleşen Ovalar Muharebesi’nde Arabasürücüleri galip gelir. II. Narmacil katledilir ve Gondor ordusu tamamen dağılır. Kral’ı korumaya çalışan Kuzeylilerin lideri Marhari de, geri çekilmeye çalışırken öldürülür.

Gondor, Ovalar Muharebesi’nde uğradığı yenilginin ardından, Ithilien haricinde Anduin’in doğusunda kalan tüm topraklarından geri çekilir. Hayatta kalan Kuzeylilerin bazıları, Marhari’nin oğlu Marhwini önderliğinde Anduin’in kuzeydeki kıyılarına yerleşir ve o zamandan sonra bu halk, Eotheod olarak anılmaya başlar. II.Narmacil’in ölümünün ardından, oğlu Calimehtar Gondor Kralı olur.

Calimehtar

Gondor’un otuzuncu kralı. Calimehtar 1736 yılında dünyaya gelmiştir. Kral II. Narmacil’in oğludur. Calimehtar’ın bir oğlu ve bir kızı vadır. Oğlunun adı Ondoher’dir. Babası II. Narmacil, Ovalar Savaşı’nda Arabasürücüleri tarafından katledilince, Calimehtar Gondor Kralı olur.

Eotheod lideri Marhwini 1899 yılında Calimehtar’a, Arabasürücüleri’nin Anduin’i geçip Gondor’un kuzey bölgesi Calenardhon’u istila etmeyi planladıklarını bildirir. Ayrıca Arabasürücüleri’nin tutsağı olan Kuzeyli İnsanlar’ın isyana hazırlandıklarını söyler. Calimehtar ve Marhwini Arabasürücüleri’ni durdurmak için güçlerini birleştirir. İki liderin planları şudur: Bütün güçlerini toplayarak gelen Arabasürücüleri’ni Gondor topraklarına girmeden karşılamak ve Kuzeylilerin Arabasürücüleri’ne karşı isyanına yardımcı olmak. Böylece Calimehtar, büyük bir orduyla beraber Ithilien’den yola çıkar ve kuzeye doğru ilerlemeye başlar.

Gondor orduları ile Arabasürücüleri, Mordor’un Kara Kapısı yakınlarındaki geniş düzlük Dagorlad’da karşılaşır ve savaş başlar. İlk başlarda iki taraf da karşısındakine üstünlük sağlayamaz. Ama bir süre sonra Marhwini yönetimindeki Kuzeyli atlılar savaş alanına gelir ve Arabasürücüleri’ne arkadan ve kanatlardan saldırarak düşmanın düzeninini bozar. Böylece Arabasürücüleri mağlup olur ve Rhovanion’daki şehirlerine kaçar.

Gondor savaşı kazanır ama Kuzeyli İnsanlar’ın isyanı başarısız olur. Arabasürücüleri ordusunun savaşa gitmesinin ardından Kuzeyliler bir araya gelerek evleri, ambarları ve arabaları ateşe verir. Ama Kuzeylilerin pek çoğu; geride kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar tarafından öldürülür. Çünkü Doğulular’ın geleneklerinde kadınlara da savaş eğitimi vermek vardır.

Savaşın ardından Calimehtar Gondor’a döner. 1900 yılında Minas Anor’daki Ak Kule’yi inşa eder ve şehirdeki palantiri buraya yerleştirir. Bu dönemde Gondor, barış ve huzur dolu günler geçirir. Çünkü uğradığı mağlubiyetin ardından Arabasürücüleri bir süre güçlerini toplayamaz. Calimehtar 1936 yılında ölür ve yerine oğlu Ondoher geçer.

Ondoher

Gondor’un otuz birinci kralıdır. Ondoher 1787 yılında dünyaya gelmiştir ve Kral Calimehtar’ın oğludur. Ondoher’in Artamir ve Faramir isimli iki oğlu ve Firiel isimli bir kızı vardır.

Ondoher 1936 yılında kral olur. Hüküm sürdüğü dönemde, uzun bir sessizlik döneminin ardından Gondor ile Arnor arasındaki iletişim tekrar başlar. Gondor’un Arabasürücüleri ile başı belada olduğu gibi, Arnor’un başı da Angmar ile beladadır. Ondoher ve Arnor Kralı Araphant, düşmanlarının ortak olduğunun farkında olsa da bu düşmanın Sauron’un ta kendisi olduğunu bilmemektedir. Bu dönemde Ondoher ile Araphant, ellerinde bulundurdukları palantirlerle bir çok kez birbirine danışır. Ama iki kraldan herhangi biri, karşı tarafa yardım etmek için bir girişimde bulunmaz. 1940 yılında, Ondoher’in kızı Firiel ile Araphant’ın oğlu Arvedui evlenir.

1944 yılında Ondoher, Marhwini’nin oğlu Forthwini’den, Arabasürücüleri’nin Rhovanion’da yeniden toplandığını ve Rhun’dan da yardım aldıklarını öğrenir. İşin gerçeği, Rhunlu Arabasürücüleri, güneydeki Khand ve Harad İnsanları ile ittifak yapmıştır ve Gondor’a hem kuzeyden hem de güneyden saldırmayı planlamaktadır.

Ondoher, elindeki kaynakların elverdiği ölçüde büyük bir ordu meydana getirir. Güneydeki düşmanlarının hareketlerinin farkında olan Ondoher, Gondor ordusunu Kuzey Ordusu ve Güney Ordusu şeklinde ikiye ayırır. Ondoher, askerler tarafından sevilen ve saygı gösterilen bir liderdir. Aynı zamanda Kuzey Ordusu’nun da komutanıdır. Kuzey’e kıyasla daha küçük olan Güney Ordusu’nu ise Earnil isimli Gondorlu kumandan yönetmektedir.

1944 yılının Temmuz ayında, düşmanın yaklaştığı haberi Gondor’a ulaşır. Earnil ve Güney Ordusu, Haradrim’i karşılamak için, Poros Nehri’nin kuzeyinde konuşlanır. Ondoher önderliğindeki Kuzey Ordusu’nun niyeti ise Ithilien’in kuzeyine doğru hareket edip, düşmanı Dagorlad Ovası’nda karşılamaktır.

Savaşa giderken Ondoher’in yanında büyük oğlu Artamir vardır. Küçük oğlu Faramir’e ise, Şehir’de kendisinin Naip’i olarak görev yapmasını buyurmuştur. Ama Faramir bu emre karşı gelir ve babası ile ağabeyi savaşa gittikten sonra gizlice şehri terk ederek, Gondor’un müttefiki olan Eotheod halkıyla birlikte atını savaşa sürer.

12 Temmuz günü Ondoher, Arabasürücüleri’nin beklediğinden daha önce geldiğini öğrenir. Bunun nedeni şudur: Arabasürücüleri, Ondoher’in beklediği gibi Dagorlad üzerinden değil, Mordor’un kuzey sınırı üzerinden, kendilerini Kül Dağları’nın gölgelerine gizleyerek gelmektedir.

Ondoher, bu yüzden Arabasürücüleri’nin ani saldırısına hazırlıksız yakalanır. Savaş başladığı sırada Ondoher ve muhafızları en ön saftadır ve kaçmaya fırsatları olmaz.Ondoher, muhafızlarını Kara Kapı’nın önündeki alçak bir tepe üzerinde konumlandırır, lakin bu cılız savunma, Arabasürücüleri’nin savaş arabalarına ve atlılarına karşı koymak için yeterli değildir. Ondoher’in sancağı düşman tarafından ele geçirilir ve neredeyse tüm muhafızları öldürülür. Ondoher ve oğlu Artamir de bu ilk saldırıda hayatını kaybeder ve cesetleri asla bulunamaz. Ayrıca Kral’ın küçük oğlu Faramir de Eotheod halkıyla beraber savaşırken katledilir.

Kuzey Ordusu’nun Sağ Kanadı’nın Komutanı olan, Ondoher’in yeğeni Minohtar, komutayı ele alır ve orduyu geri çekmeyi dener. Ama Arabasürücüleri peşlerini bırakmaz. Böylece Minohtar da katledilir ve Kuzey Ordusu tamamen dağılır. Kazandıkları büyük zaferi kutlamak isteyen Arabasürücüleri, savaş alanı yakınlarında kamp kurar ve eğlenmeye başlar. Ama bu sırada Earnil ve Güney Ordusu, ani ve beklenmeyen bir saldırıyla kampı basar ve düşmanı hezimete uğratır. Arabasürücüleri Kamp Savaşı’nda yenilgiye uğrar ve bir daha hiçbir zaman Gondor’a saldıramaz.

Ondoher’in ve iki oğlunun savaşta öldürülmesiyle, Gondor kralsız kalır. Bu dönemde ülkeyi Ondoher’in vekilharcı Pelendur* yönetir.

[spoiler]* : Ondoher savaşa giderken oğlu Faramir’i Naip ilan etmiş ve ülkeyi onun yönetimine vermiştir. Yani Naiplik mevkisiyle Vekilharçlık’ı karıştırmamak gerekir.[/spoiler]

Bu dönemde Arnor Prensi Arvedui, Ondoher’in kızı Firiel ile evli olmasını ve kendisinin de Isildur’un soyundan gelmesini gerekçe göstererek, Gondor tahtı üzerinde hak iddia eder. Ama Pelendur ve Gondor Divanı bu talebi açıkça reddeder. Çünkü Gondor krallığı babadan oğula geçmektedir ayrıca Gondor’u yönetenler Anarion soyundan gelmelidir, Isildur’un soyundan değil.*

[spoiler]* : ”O zaman Aragorn nasıl Gondor Kralı olabiliyor?” sorusunu merak edenler varsa http://www.thewhitetree.org/e107bb/viewtopic.php?t=6314 bu sayfada arpharazon’un verdiği ilk cevaba göz atabilir.[/spoiler]

Böylece 1945 yılında, Gondor’a Kamp Savaşı’nı kazandıran komutan Earnil, Gondor tacına ship olur ve II. Earnil adıya tahta geçer. II. Earnil, büyük büyük dedesi Kral Telumehtar tarafından, Anarion soyunun bir üyesidir ve onun tahta çıkması Gondorlu Dunedain tarafından oybirliğiyle kabul görür.

II.Earnil

Gondor’un otuz ikinci kralı. II. Earnil 1883 yılında dünyaya gelmiştir. Bir Gondor Kralı’nın oğlu olmamasına rağmen Hükümdarlık Hanedanı’na mensuptur. Babasının adı Siriondil’dir. Siriondil’in dedesi Arciryas ise Kral II. Narmacil’in kardeşidir. Kral Ondoher’in Gondor ordusunu ikiye ayrırmasının ardından Earnil, Güney Ordusu’nun komutanı olmuştur.

1944 yılında Gondor, kuzeydeki Arabasürücüleri ve güneydeki Khand ve Harad İnsanları tarafından saldırıya uğrar. Earnil, Haradrim’in Ithilien’i güneyden işgal etmeyi planladığını öğrenir ve Güney Ordusu’nu, Ithilien’in güney sınırı olan Poros Nehri’nin 40 mil kuzeyinde konuşlandırır. Düşman ordusunun nehri geçmesine izin veren Earnil, ardından ani bir saldırıyla Haradrim ordusunu ağır bir yenilgiye uğratır.

Savaşın ardından Earnil, Güney Ordusu’nu Ithilien’den kuzeye doğu yönlendirir. Bu sırada Kuzey Ordusu, Arabasürücüleri tarafından Kara Kapı yakınlarında sıkıştırımış, Kral Ondoher ve iki oğlu katledilmiştir. Earnil kuzeye doğru ilerlerken, sağ kalan askerleri mümkün olduğunca bir araya getirerek güçlerini takviye eder. Ve 13 Temmuz gecesi Earnil, Arabasürücüleri’nin kampına saldırır.Arabasürücüleri bu saldırıya tamamiyle hazırlıksız yakalanır çünkü Gondor ordularının, Ondoher tarafından iki kola ayrıldığını bilmemekte ve kazandıkları bu zaferle Gondor’un tüm ordusunu yok ettiklerini düşünmektedirler.

Kutlamalarının tam ortasında Earnil’in kuvvetleri kampa saldırır ve Kamp Savaşı’nda Arabasürücüleri’ni hezimete uğratır. Sağ kalanların büyük çoğunluğu Ölü Bataklıklar’a kaçar ve burada can verir, geri kalanlar ise Ithilien’den sürülür.

Savaşın ardından Gondor kralsız kalır. Arnor Kralı Arvedui, bu boşluktan yararlanarak Gondor tahtını ele geçirmeye çalışır. Buna gerekçe olarak da; hanımı Firiel’in, Kral Ondoher’in sağ kalan tek çocuğu olmasını ve kendisinin de Isildur’un soyundan gelmesini gösterir. Ama Vekilharç Pelendur önderliğindeki Gondor Divanı bu isteği reddeder. Çünkü Gondor Kralı olma hakkı, bir sonraki nesle kadınlar yoluyla değil erkekler yoluyla geçmektedir ve Gondor tahtına geçecek olanlar Isildur’un soyundan değil, kardeşi Anarion’un soyundan gelmelidir.

Bu nedenle Earnil 1945 yılında Gondor Tacı’na sahip olur ve Divan tarafından kabul görür. Earnil, Hükümdarlık Hanedanı’nın üyesidir ve Gondor’da bir kahraman olarak görülmektedir. Bu yüzden Gondorlu Dunedain’in de saygısını kazanır. Earnil, kral olduktan sonra Arvedui’ye haberciler gönderir ve ihtiyaç anında Kuzey’deki Dunedain’e yardım edeceğine söz verir.

Pelendur, 1998 yılında ölünceye dek Kral’ın Vekilharç’ı olarak görevine devam eder. Onun ölümünün ardından aynı görevi oğlu Vorondil üstlenir.

Arthedain Prensi Arvedui[color=darkblue]*[/color] , 1973 yılında Earnil’den yardım ister. Arthedain o sıralarda Angmar’ın Cadı Kralı’nın tehdidi altındadır. Earnil bu isteğe cevap vererek, oğlu Earnur komutasındaki bir donanmayı Arnor’a gönderir. Ama bu donanma Kuzey’e iki yıldan önce ulaşamaz. Donanma yardıma geldiği sırada Arvedui çoktan ölmüş, Arthedain ise Cadı Kral’ın orduları tarafından istila edilmiştir. Earnur, Lindon Elfleri ve sağ kalan Kuzeyli Dunedain ile güçlerini birleştirerek Cadı Kral’a saldırır ve Fornost Savaşı’nda düşmanı yenilgiye uğratır.

[spoiler]* : O dönemde Arthedain Kralı, aynı zamanda Arnor Kralı sayılmaktadır. Çünkü Arvedui’nin döneminde Cardolan çoktan yıkılıp gitmiş, Rhudaur ise Cadı Kral’ın yönetimi altına girmiştir.[/spoiler]

Cadı Kral aslında Nazgul Efendisi’dir. Ve Gondorlu İnsanlar, onun 1980 yılında gizlice Mordor’a döndüğünü ve burada diğer sekiz Nazgul’u bir araya topladığını bilmemektedir. 2000 yılında, Yüzük Tayfları Minas İthil’e saldırır ve 2002’de burayı ele geçirir. Nazgul Efendisi şehri öyle korkutucu bir yer haline getirir ki, İnsanlar bir daha o yöne bakmaya cesaret edemez. Bu tarihtan sonra şehir Minas Morgul, Büyü Kulesi olarak anılmaya başlar. II. Earnil Minas İthil’i geri almak istediyse de bunu başaramaz ve o günden sonra Minas Anor’un ismi; Minas Tirith,Muhafız Kulesi olarak değiştirilir. II. Earnil 2043 yılında vefat eder ve yerine oğlu Earnur geçer.

Earnur

Gondor’un otuz üçüncü kralı. Earnur 1928 yılında doğmuştur ve Kral II. Earnil’in oğludur. Earnur, güçlü ve yiğit bir adam olsa da babası kadar bilge biri değildir ve çok çabuk kızabilme özelliğine sahiptir. Earnur hiç evlenmemiştir ve çocuğu da yoktur.

1975 yılında Earnur, Kuzey Krallığı’na yardım götürmeye giden bir donanmaya önderlik eder. Bu dönemde Arnor, Angmar’ın Cadı Kralı’nın saldırısı altındadır. Gondor gemileri Lune Körfezi’nde demir atar. Earnur’un kuvvetleri iyi silahlanmış ve iyi eğitilmiş durumdadır ve hem Gondorlu İnsanlar’dan hem de Rhovanionlu atlılardan oluşmaktadır.

Ama onların Kuzey’e varmasından çok önce, Arvedui ölmüş ve Arthedain ele geçirilmiştir. Earnur, Kuzeyli Dunedain ve Lindon Elfleri ile güçlerini birleştirerek, Cadı Kral’ın elindeki Fornost şehrine hareket eder. Ve Kuzey Yaylalar ile Evendim Gölü arasında uzanan düzlükte karşılaşan Angmar ve Gondor orduları arasında, Fornost Savaşı olarak bilinen savaş gerçekleşir.

Angmar kuvvetleri bu savaşta bozguna uğratılır ve Cadı Kral ordularını geri çekmeye çalışsa da Earnur onların peşine düşer ve Glorfindel önderliğindeki Ayrıkvadi ordusuyla güçlerini birleştirerek Cadı Kral’ın ordularını yok ederler. Bunun üzerine Cadı Kral büyük bir öfkeyle atını Earnur’un üzerine sürer. Earnur yerinde kalmaya çalışsa da dehşet içinde kaçmaya başlayan atını kontrol edemez.Onun bu halini gören Cadı Kral, Earnur’a güler ama Glorfindel’in o tarafa geldiğini görünce, kaçarak gecenin karanlığına karışır. Earnur onu takip etmek istese de Glorfindel onu uyarır:

Onu izleme! Bu topraklara bir daha dönmeyecek. Düşüşü henüz ondan çok uzak ve bir erkeğin elinden olmayacak ölümü..

Earnur bu tavsiyeye boyun eğer ama kendisini aşağıladığı ve adamlarının yanında küçük düşürdüğü için Cadı Kral’a karşı büyük bir öfke duymaktadır ve o an, düşmanından intikam alma arzusu kalbine yerleşir.

Fornost Savaşı’nın ardından Earnur Gondor’a, Cadı Kral ise Mordor’a döner. Cadı Kral aynı zamanda Nazgul Efendisi’dir ve burada diğer sekiz Nazgul’u bir araya getirir. Nazgul, 2000 yılında Minas İthil kalesini kuşatır ve 2002 yılında burayı işgal ederek şehre Minas Morgul ismini verir.

Earnur 2043 yılında Gondor Kralı olur. Cadı Kral, ona teke tek bir dövüş için meydan okur ve Fornost Savaşı’nın ardından durup kendisiyle dövüşmediği için onunla alay eder. Cadı Kral’dan intikam almak isteyen Earnur bu teklifi kabul etmek niyetindedir ama Vekilharç Mardil, onu ikna ederek dövüşten vazgeçirir. Lakin Earnur’un yüreği, Cadı Kral’ın kendisini aşağılaması nedeniyle kapkaradır ve içi intikam arzusuyla yanıp tutşumaktadır.

Bu yüzden 2050 yılında, Cadı Kral teke tek dövüş teklifini yineleyince Earnur’u vazgeçirmek mümkün olmaz. Ve Gondor Tacı’nı, babasının Kralların Evi’ndeki mezarının üzerine bırakarak, yanındaki az sayıda atlıyla beraber Minas Morgul’a doğru yola çıkar. Earnur ve yanında gidenleri bir daha gören olmaz. Bu tarihten sonra hakkında tek bilinen, Nazgul Efendisi tarafından kandırılıp canlı bir şekilde Minas Morgul’a getirildiğidir.

Earnur arkasında varis bırakmamıştır ve ölümünün ardından Gondor tahtı üzerinde hak iddia edebilecek kimse yoktur. Böylece Krallar’ın soyu tükenir ve Mardil Gondor’un ilk Yöneten Vekilharç’ı olur. Vekilharçlar ülkeyi 3019 yılına kadar, tamı tamına 969 yıl boyunca yönetir. Bu tarihte Isildur’un varisi Aragorn tahta geçerek, Yeniden Birleşmiş Krallık’ın yani Gondor’un ve Arnor’un kralı olur.

Aragorn(Elessar)

I.Bölüm: http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=2782

II.Bölüm: http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=2817

III.Bölüm: http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=2884

IV.Bölüm: http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=2910

Eldarion

Gondor’un otuz beşinci ve bilinen son kralı. Eldarion, Kral Elessar ile hanımı Arwen Akşamyıldızı’nın oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Eldarion, Kral Elessar’ın tek erkek oğludur ama sayısı tam olarak bilinmemekle beraber bir kaç tane kız kardeşi vardır.

Dördünü Çağ’ın 120.yılında Kral Aragorn, tam olarak 208 yaşındayken, hayatının nihayete ermekte olduğunu fark eder. Oğlu Eldarion, kral olacak yaşa gelmiştir ve Aragorn onunla son kez konuşarak Gondor ve Arnor Kralı ünvanlarını oğluna devreder. Eldarion, babasına Rath Dinen’deki Kralların Evi’ne kadar eşlik eder. Burada, babasından Gondor’un Kanatlı Tacı’nı ve Annuminas’ın Saltanat Asası’nı alır. Ardından babasına veda ederek yanından ayrılır. Yanında sadece hanımı Arwen kalan Aragorn, bir süre sonra ona da veda eder ve günlerin sonuna dek sürecek olan derin uykusuna dalar. Onun gidişinin ardından bir süre Minas Tirith’te kalan Kraliçe Arwen, nihayet oğluna ve kızlarına veda ederek Lothlorien’e gider ve ertesi yıl, mallorn ağaçlarının altında ruhu bedenini terk eder.

Eldarion, Yeniden Birleşmiş Krallık’ın ikinci kralıdır. Bir kaynağa göre, Eldarion en az 100 yıl boyunca Gondor’a hükmetmiştir. Anlatıldığına göre Eldarion’un ülkesi, son derece ihtişamlı ve güçlü olur. Ve onun soyundan gelenler yüzyıllar boyunca İnsanlar’a adaletle hükmeder.

Ek: Orta Dünya’nın Gizli Kalmış Sırrı : Elendil’in Mezarı

cirion-eorl

Birleşik Krallık’ın ilk kralı Elendil’in Mezarı, oğlu Isildur tarafından Eilenaer’de inşa edilmiştir. Son İttifak Savaşı’nın ardından Isildur, Gondor’un orta bölgelerindeki bir dağı, babasının son istirahat yeri olarak seçer ve yeşil bir tepeciğin yükseldiği bir bölgeye gizli bir höyük inşa ederek babasının naaşından geriye kalanları buraya defneder. Bu tepeciğin üzeri simbelmyne çiçekleriyle örtülüdür. Isildur’un, babasının mezarı olarak seçtiği dağın adı Eilenaer’dir ve Eilenaer, mezarın yapıldığı dönemde Gondor’un tam ortasındaki noktadır. Bu dağ, sonradan Gondorlular tarafından Amon Anwar olarak, Rohan halkı tarafındansa Halifirien olarak isimlendirilir.

Mezarın yeri, yüzyıllar boyunca Gondor Kralları ve Vekilharçlar tarafından sır olarak saklanmıştır. Isildur’un yönetiminde, tepe kutsal bir yer haline gelmiş ve Isildur’un varisleri haricinde kimsenin buraya gelmesine izin verilmemiştir. Gondor Kralları’nın belli aralıklarla bu kutsal yeri ziyaret etme zorunluluğu vardır, özellikle de tehlikeli veya sıkıntılı günlerde ve bilgeliğe fazlasıyla ihtiyaçları olduğu zamanlar. Aynı zamanda Gondor Kralları, varisleri(yani oğulları) tam olarak büyüyüp yiğitliklerini göstermeye başladıkları zaman, onları bu kutsal yere getirmekle ve ileriki zamanlarda yapmaları gereken şeyleri onlara anlatmakla yükümlüdür.

Gondor’da kralların soyu tükense de, Vekilharçlar mezarı ziyaret etme geleneğini sürdürür. Çünkü kendilerinin Kral’a karşı bir görevleri olduğunun ve kralların yokluğunda, onların görevlerini devam ettirmeleri gerektiğinin bilincindedirler.

Aynı zamanda bu bölge, Vekilharç Cirion ile Eotheod lideri Eorl’un, iki halk arasında kurulan ittifaka dair söz verdikleri yerdir.

Calenardhon toprakları Eotheod’a verilip bu bölgede Rohan ülkesi kurulduğunda Cirion, Isildur’un Geleneği’nin artık geçersiz olduğuna hükmeder. Çünkü mezar, Isildur’un burayı inşa ederken söylediği gibi Gondor topraklarının tam orta noktası değildir artık. Bu yüzden Cirion, Isildur’un tepeciğin içine yerleştirdiği tabutu alarak Minas Tirith’deki Rath Dinen’de bulunan Kralların Evi’ne getirir.

Simbelmyne çiçekleriyle kaplı yeşil tepecik, geride bir hatıra olarak kalır. Ve bu tepe, sonradan Gondor’un işaret kulelerinden biri haline geldiği zamanlarda bile, Gondor ve Rohan halkı tarafından büyük saygı görür.

Kaynakça
1) Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği; Metis Yayınları
2) Yüzüklerin Efendisi İki Kule; Metis Yayınları
3) Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü; Metis Yayınları
4) Silmarillion; İthaki Yayınları
5) Bitmemiş Öyküler; İthaki Yayınları


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

Mutlaka Okuyun!

Yüzüklerin Efendisi Ekler Türkçe Çeviri

Kralların ve Hükümdarların Yıllıkları – Yüzüklerin Efendisi Ekler- Ek A (Türkçe Çeviri)

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü kitabının sonunda Yüzüklerin Efendisi Ekler (ing. The Lord of the Rings: …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir