Arnor

arnor

Temel Bilgiler ve Coğrafya

Arnor ülkesi, Dunedain’in Orta Dünya’daki kuzey krallığıdır. Orta Dünya’nın kuzeybatısındaki Eriador’da kurulmuştur. Eriador ile Arnor’un sınırları hemen hemen aynı olsa da belirgin farklar vardır. Eriador, güneydeki Grisel ve Glanduin nehirleri dahil olmak üzere Puslu Dağlar’la Mavi Dağlar arasındaki bütün toprakları içine alır. Arnor toprakları ise batıda Lune Nehri’nin batısından başlayıp, doğuda Gürültülüsu(Bruinen) ve Buzlupınar’a (Hoarwell) kadar uzanır.

Arnor’un ilk başkenti, Evendim Gölü kıyılarındaki Annuminas’tır. Başkent daha sonra Kuzey Yaylalar’daki Fornost’a taşınmıştır. Arnor’un diğer önemli şehirleri Bree ve Tharbad’dır. Ayrıkvadi’den Gri Limanlar’a giden Doğu-Batı Yolu Arnor’dan geçmektedir. Kuzey-Güney Yolu ise Gondor ile Arnor’u birbirine bağlamaktadır. Bu yol, Grisel üzerindeki Tharbad’dan geçerek kuzeydeki Bree’ye ve Fornost’a kadar ulaşmaktadır.
Arnor 861 yılında üç krallığa ayrılır: Arthedain, Cardolan ve Rhudaur. Arthedain diğerlerine göre batıdadır ve Lune Nehri ile Brendibadesi arasında yer almaktadır. Annuminas ve Fornost şehirlerinin ikisi de Arthedain’dedir. Ayrıca Shire’da Arthedain sınırları içerisinde kalmaktadır.

Cardolan, Doğu-Batı Yolu’nun güneyindedir. Ülkenin sınırları Brendibadesi’nden Buzlupınar ve Grisel nehirlerine kadar uzanır. Yaşlı Orman ve Höyük Yaylaları Cardolan’da bulunmaktadır. Cardolan, Brendibadesi ile Grisel arasındaki Minhiriath bölgesini de içine almaktadır. Ayrıca Grisel üzerindeki Tharbad şehri de Cardolan’dadır.
Rhudaur ise Fırtına Tepeleri ile Puslu Dağlar arasında yer almaktadır. Ülke topraklarının büyük bölümü Doğu-Batı Yolu’nun kuzeyinde kalsa da yolun güneyinde de ülkenin bir kısım toprağı bulunmaktadır. Rhudaur’un kuzey sınırı Ettenavlakları’dır. Ayrıca Elrond’un ülkesi Ayrıkvadi, Rhudaur ülkesinin hemen doğusundadır.

Arnor Tarihi

İkinci Çağ’ın 3319’uncu yılında Numenor ülkesi, Eru tarafından yok edilir. Numenor Kralı Ar-Pharazon ve bir çok Numenorlu İnsan, Sauron tarafından kandırılır. Sauron kurnazca sözleriyle, Numenorluları, Valar’a isyan etme ve Ölümsüz Diyarlar’a yelken açıp Güçler’i yenilgiye uğratarak ölümsüzlüklerini kazanma konusunda kışkırtır. Numenor donanması Eressea Limanları’na yaklaştığı sırada,Eru onları cezalandırır ve donanma ile tüm Numenor ülkesini denizin dibine yollar.

Bu dönemde Numenorluların küçük bir bölümü hala Valar’a sadıktır. Bu gruba Vefakarlar denmektedir. Vefakarlar, Numenor’un yıkımından kıl payı kurtulur. Vefakarlar’ın lideri Elendil ile oğulları Isildur ve Anarion önderliğindeki dokuz gemi, batıdan gelen kuvvetli bir rüzgar tarafından doğuya, Orta Dünya’ya doğru sürüklenir. Isildur ve Anarion önderliğindeki beş gemi güneyde,Elendil yönetimindeki dört gemi ise kuzeyde karaya ayak basar. Elendil ile Orta Dünya Elflerinin Yüce Kralı Gil-galad arasında önceden gelen bir dostluk vardır. Elendil ve halkı Lune’u geçerek, Eriador’un geniş topraklarına yerleşir. Burada Annuminas ve Fornost şehirlerini inşa ederler. Elendil’in beraberindeki Sadıklar’ın bir kısmı ise Lune ve Brendibadesi arasında kalan topraklarda yaşamaya başlar.

3320 yılında Gondor ve Arnor krallıkları kurulur. Isildur ile Anarion Gondor’a birlikte hükmederken, Elendil Arnor’u yönetir. Elendil aynı zamanda iki ülkenin de Yüce Kralı sayılmaktadır.

Elendil, Annuminas şehrini Arnor’un başkenti yapar ve Kuzey Krallığı’nın hükümdarlık nişanı olarak da Annuminas Saltanat Asası’nı yaptırır. Bu asa, Numenorlu atalarını temsilen gümüşten yapılmıştır. Ayrıca Elendil taç yerine Elendilmir’i takmıştır. Elendilmir, mithrilden yapılma gümüş bir şerit üzerine yerleştirilmiş beyaz bir mücevherden oluşmaktadır.

Sadıklar’ın Numenor’dan getirdikleri Yedi Gören Taş, yani palantîri, Gondor ile Arnor arasında paylaşılır. Taşların dördü güneye, üçü ise kuzeye gönderilir. Arnor’daki üç Taş’tan Annuminas Taşı ülkenin başkentine konulurken Amon Sul Taşı, Fırtınabaşı’ndaki Amon Sul Gözcü Kulesi’ne yerleştirilir. Elendil Taşı ise Elostirion Kulesi’nde bulunmaktadır. Elostirion, Kule Tepeleri’ndeki üç kuleden biridir. Bu kuleler Gil-galad tarafından, dostu Elendil için yaptırılmıştır. Diğer iki palantîr Gondor’la haberleşmek için kullanılırken, Elendil Taşı sadece Deniz’e ve onun batısına bakabilmek için kullanılmıştır.

3429 yılında Sauron Gondor’a saldırır ve Isildur’un kalesi Minas Ithil’i ele geçirir. Isildur, kardeşi Anarion’u Mordor ordularına karşı koyması için Gondor’da bırakır ve ailesiyle birlikte Arnor’a gider. Gil-galad ve Elendil 3430 yılında Elfler ve İnsanlar’dan oluşan Son İttifak Ordusu’nu toplar. Ayrıkvadi’de bir araya gelen Elf ve İnsan kuvvetleri 3431 yılında Mordor’a hereket eder.

Mordor’un Kara Kapısı yakınlarında 3434 yılında yapılan Dagorlad Muharebesi’nde Son İttifak Ordusu galip gelir. Sauron’un güçleri Barad-dur’a çekilir ve Son İttifak Ordusu kaleyi kuşatabilmek için Mordor’a girer. Böylece yedi yıl süren Barad-dur Kuşatması başlar.Bu kuşatmada birçok Elf ve İnsan katledilir. Öldürülenlerin arasında Elendil’in oğlu Anarion da vardır.

3441 yılında Sauron nihayet kulesinden aşağı iner ve Hüküm Dağı’nın eteklerinde Elendil ve Gil-galad’la savaşır. Sonunda Sauron alt edilir ama Elendil ve Gil-galad da onun tarafından öldürülür. Isildur, Sauron’un parmağını keserek Tek Yüzük’ü alır. Böylece Sauron’un ruhu bedeninden kaçarak uzaklara gider. Sauron’un yenilgisiyle İkinci Çağ sona erer ve Orta Dünya’nın Üçüncü Çağ’ı başlar.

Son İttifak Savaşı’nın ardından Arnor ordusundan geriye kalanlar ülkeye geri döner. Isildur bir süre Gondor’da kalarak kardeşinin oğlu Meneldil’i eğitir. Isildur’un amacı Arnor’un başına geçerek İnsanların Yüce Kralı olmaktır. Bu amaçla Üçüncü Çağ’ın 2.yılında Arnor’a doğru yola çıkar. Fakat Isildur ve yanındakiler Ferah Çayırlar’da Orkların saldırısına uğrar. Isildur, üç oğlu ve beraberindekilerin büyük kısmı bu saldırıda katledilir. Ama Isildur’un silahtarı Ohtar, Narsil’in parçalarıyla beraber kaçmayı başarır. Ohtar, Üçüncü Çağ’ın 3.yılında Narsil’in parçalarını Ayrıkvadi’ye getirir.Bu sırada Isildur’un hanımı ve en küçük oğlu Valandil de Ayrıkvadi’de bulunmaktadır çünkü Isildur savaşa giderken güvende olmaları için onları Ayrıkvadi’de bırakmıştır.

Isildur öldürüldüğünde Valandil henüz 13 yaşındadır. Bu yüzden kral olmak için uygun bir yaşa gelene kadar Imladris’de, Elrond’un gözetiminde kalır. Valandil 21 yaşına geldiğinde Arnor Kralı olur ama Gondor’un ve Arnor’un Yüce Kralı ünvanını almaz. Böylece Gondor bu tarihten sonra Anarion Hanedanı tarafından yönetilirken, Arnor’a Isildur’un torunları hükmeder ve iki krallık birbirinden ayrılır.

Son İttifak Savaşı’nda yaşanan kayıpların ardından, Arnor’un nüfusu önemli ölçüde azalır. Ve bu dönemde Annuminas dışındaki pek çok şehir zamanla ıssızlaşır.

Kral Valandil 249 yılında hayata veda eder ve yerine oğlu Eldacar geçer. Onu altı kral takip eder: Arantar, Tarcil, Tarondor, Valandur, Elendur ve Earendur. Bu altı kral döneminde sıradışı herhangi bir olay olmaz. Bir tek şey hariç: Eldacar ve ondan sonra gelen altı Arnor kralının ardından ülkenin nüfusu daha da azalmıştır. Earendur 861 yılında ölünce, oğulları arasında tahta çıkma konusunda anlaşmazlık çıkar ve Arnor ülkesi üç ayrı krallığa bölünür: Arthedain, Cardolan ve Rhudaur. Arthedain’e Earendur’un en büyük oğlu Amlaith hükmederken, Cardolan ve Rhudaur Earendur’un diğer iki oğlunun yönetimine bırakılır. Böylece Earendur, Arnor’un tamamına hükmeden son kral olur.

Arthedain Kralı Amlaith başkenti Fornost’a taşır ve Annuminas’taki palantîr buraya getirilir. Başkentin Fornost’a taşınmasının ardından Annuminas şehri zamanla tenhalaşır ve harabe haline gelir. Amlaith ölünce yerine oğlu Beleg geçer. Onu da Mallor, Celepharn, Celebrindor ve Malvegil takip eder.

fornost

Fornost

1300’lü yıllarda, Malvegil’in saltanatı sırasında Nazgul Efendisi, Arnor’un doğusundaki Puslu Dağlar’ın yakınlarında Angmar ülkesini kurar. İlk başlarda onun gerçek kimliğini bilmeyen Arnorlular, ona Angmar’ın Cadı Kralı ismini verir. Cadı Kral’ın amacı; Arthedain, Cardolan ve Rhudaur ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanarak Kuzey Krallığı’nı yok etmektir.

Üç krallık arasındaki çekişmenin en büyük sebebi Fırtına Tepeleri’nin konumudur. Çünkü bu tepeler, üç krallığın sınırlarının kesiştiği noktada bulunmaktadır. Kuzey Krallığı’nın elindeki üç palantîrden biri, Fırtınabaşı’ndaki Amon Sul Kulesi’ndedir. Ve Cardolan ile Rhudaur krallıklarının her ikisi de bu palantîri ele geçirmek istemektedir. Çünkü diğer iki palantîr Arthedain’in elinde bulunmaktadır.

1349 yılında Malvegil’in oğlu I.Argeleb, Arthedain’in yedinci kralı olur. Bu dönemde İsildur’un soyu Arthedain’de hala devam etmektedir. Lakin Cardolan ve Rhudaur krallıklarında İsildur’un soyu tükenmiştir. Bu yüzden I.Argeleb, tüm Arnor üzerinde hak iddia eder. Ama bu iddia Rhudaur tarafından kabul görmez. Dunedainler’in sayısı Rhudaur’da son derece azalmıştır ve o sıralarda ülkede büyük güç sahibi olan Dağ İnsanları, ülkenin yönetimine sık sık müdahale etmektedir. Rhudaur Efendisi, Arthedain’e karşı Angmar’ın Cadı Kralı ile ittifak yapar ve 1356 yılında Fırtına Tepeleri’ne saldırır. Argeleb, ordusuyla birlikte tepelere gelerek savunma birliklerini takviye etse de savaşta katledilir ve burası düşmanın eline geçer.

Argeleb’in yerine oğlu I.Arveleg geçer. Arveleg, Cardolan ve Lindon Elfleri ile güçlerini birleştirir ve düşmanı Fırtına Tepeleri’nden sürer. Arthedain ve Cardolan kuvvetleri, uzun yıllar boyunca bu bölgeyi ve Doğu-Batı Yolu ile Buzlupınar arasındaki Rhudaur sınırını savunmaya devam eder.
Angmar’ın Cadı Kralı 1409 yılında Dunedain üzerine büyük bir ordu gönderir. Rhudaur’da bulunan az sayıda Dunedain ya katledilir ya da ülkeden kaçar ve Rhudaur’un yönetimini, Angmar’ın müttefiki olan İnsanlar ele geçirir. Cardolan Prensi bu savaşta katledilir ve cesedi Höyük Yaylaları’na gömülür. Hayatta kalan Rhudaurlu Dunedain, Höyük Yaylaları ve Yaşlı Orman’a sığınarak, buralarda düşmana direnir.

Angmar kuvvetleri Fırtınabaşı’nı kuşatır ve Amon Sul Kulesi’ni yerle bir eder. Arthedain Kralı I.Arveleg bu savaşta katledilir ama bazı adamları kuledeki palantîri de alarak Fornost’a kaçmayı başarır. Arveleg’in oğlu Araphor (bu sırada henüz 18 yaşındadır) Arthedain Kralı olur ve Fornost ile Kuzey Yaylalar’ın savunmasını üstlenir. Lindon Hükümdarı Cirdan’dan ve Ayrıkvadi Lordu Elrond’dan yardım alan Araphor, düşmanı bir süreliğine topraklarından sürmeyi başarır.

Araphor’un ardından yerine, 1589 yılında oğlu II.Argeleb geçer. 1601 yılında Marcho ve Blanco adlı iki Hobbit, II.Argeleb’in iznini alarak Breeli bir grup Hobbit’le birlikte Brendibadesi ile Irak Yaylalar arasındaki topraklara yerleşir. Bu bölgede bir zamanlar Arnor Kralı’nın tarlaları ve asma bahçeleri bulunsa da bölge uzun zaman önce terk edilmiştir. Argeleb; Hobbitlere, kendi yasasını tanımaları, elçilerine iyi davranmaları ve yollarla köprüleri düzenli olarak onarmaları şartıyla izin verir. Böylece Hobbitler, kralın kendilerine verdiği bölgeye yerleşir ve o günden sonra bu topraklara Shire adı verilir.

1636 yılında, Kara Veba Arnor’u etkisi altına alır. Birçok Cardolanlı İnsan bu dönemde hayata veda eder ve Cardolan’da yaşayan Dunedain tamamiyle yok olur. Cardolan’daki Höyük Yaylaları, Angmar ve Rhudaur’dan gelen ve Höyüklü Kişiler adı verilen kötü ruhlar tarafından işgal edilir. Arthedain, Veba’dan Rhudaur krallığı kadar etkilenmez ve İsildur’un soyu burada devam eder.

II.Argeleb’i Arvegil, II.Arveleg ve Araval takip eder. 1851 yılında Araval, Angmar kuvvetleri karşısında geçici bir zafer kazanır. Bu zaferin ardından Cardolan’ı geri almaya çalışan Araval başarısız olur, çünkü Höyüklü Kişiler bu ülkeyi ele geçirmiştir.

Araval’ın oğlu Araphant’ın hüküm sürdüğü dönemde Arnor ile Gondor arasındaki haberleşme devam etmektedir. Bu iki krallık birbirine oldukça yabancılaşmış olsa da, hem Kral Araphant hem de Gondor Kralı Ondoher, iki ülkenin düşmanlarının ortak olduğunun farkındadır. Ama iki kral da düşmanlarının Sauron’un ta kendisi olduğundan habersizdir. Araphant ile Ondoher sık sık birbirlerine danışarak tavsiye verir lakin iki kral da karşı tarafa ne asker ne de yardım gönderir. Bu dönemde Arnor bir kez daha Angmar’ın saldırısına uğrar, Gondor’un başı da Rhun’dan gelen Arabasürücüleri ile beladadır.

1940 yılında, Araphant’ın oğlu Arvedui ile Ondoher’in kızı Firiel evlenir. Dört yıl sonra, Kral Ondoher ile iki oğlu savaşta katledilir ve böylece Gondor kralsız kalır. Ondoher’in oğulları da öldürüldüğü için tahta çıkacak hiçbir varis yoktur. Bu yüzden Arvedui, Gondor tahtı üzerinde hak iddia eder. Bu iddiayı haklı çıkarmak için de, Isildur’un soyundan gelmesini ve Kral Ondoher’in sağ kalan tek çocuğu Firiel ile evli olmasını gerekçe olarak gösterir. Ama Gondor Divanı Arvedui’nin talebini reddeder. Çünkü Gondor Kralları Anarion’un soyundan gelmelidir ve kralların soyu bir sonraki nesle kızlar yoluyla değil, erkekler yoluyla geçmektedir.

Bu yüzden Gondor tahtına, Kamp Savaşı’nı kazanan komutan Earnil geçer. Earnil, kral olduktan sonra, Arnor’a elçiler yollar ve gerektiğinde kendilerine yardım edeceğine söz verir. Kral Araphant, 1964 yılında ölür ve yerine Arvedui geçer.
1973 yılının güz aylarında, Cadı Kral’ın büyük bir orduyla Arthedain’e saldırmaya hazırlandığı anlaşılır ve Arvedui, Gondor Kralı Earnil’den yardım ister. Ama Earnil’in gönderdiği yardım, Kuzey’e vaktinde ulaşamaz ve Angmar kuvvetleri Fornost’a saldırarak 1974 yılında şehri ele geçirir. Bu savaşın ardından şehir, Angmar ordularının yuvası olur ve Cadı Kral da buraya gelerek, Kral’ın Evi’nde yaşamaya başlar. Arvedui kaçarken, şehirde bulunan iki palantiri de yanına alır.

Arvedui’nin oğullarının da aralarında bulunduğu Arthedainli Dunedain’in büyük kısmı, Lune Nehri boyunca geri çekilerek Lindon’a sığınır. Arvedui ve yanındakiler, bir süre daha Kuzey Yaylalar’da düşmana dirense de sonunda geri çekilir ve kuzeye doğru kaçıp Mavi Dağlar’da saklanırlar. Ama bir süre sonra tüm erzakları tükenir ve bir kez daha kuzeyin yolunu tutarlar. Uzun bir yolculuğun ardından, Forochel Buz Denizi yakınlarında yaşayan Kar İnsanları’na rastlarlar ve Kar İnsanları, Arvedui ile yanındakilere yardım eder. Arvedui, minnettarlığının göstergesi olarak, Barahir’in yüzüğünü onlara verir.

1975 yılının Mart ayında, Gemiyapımcısı Cirdan onları kurtarmak için bir gemi gönderir. Kar Adamları’nın lideri, Arvedui’ye, yola çıkmak için bahar aylarını beklemesini tavsiye etse de Arvedui bu uyarıya kulak asmaz ve yanındakilerle birlikte ülkesine doğru yelken açar. Ama yola çıkmalarından kısa bir süre sonra gemi, kuzeyden gelen şiddetli bir fırtınaya yakalanır ve batar. Arvedui ve yanındakiler hayatını kaybeder ve Arvedui’nin Fornost’tan kaçarken kurtardığı iki palantîr, denizin soğuk sularına batarak kayıplara karışır.

Gondor’un kuzeye yardım olarak gönderdiği donanma, Kral Earnil’in oğlu Earnur önderliğindeki bir orduyla beraber Gri Limanlar’a ulaşır. Gondor ordusu, hayatta kalan Kuzeyli Dunedain’le ve Lindon ile Ayrıkvadi’den gelen Elflerle güçlerini birleştirerek Cadı Kral’ın ordularına saldırır. Böylece Fornost Savaşı’nda Cadı Kral mağlup edilir ve emrindeki Orklar ile İnsanlar’ın büyük kısmı yok olur. Geri kalanlar ise Eriador’dan sürülür.

Savaşın ardından Cadı Kral, yanında kalanlarla beraber Carn Dum’daki kalesine dönmeye çalışır ama Earnur ve adamları önlerini keserek buna engel olur ve Cadı Kral’ın yanındakileri katleder. Ama Nazgul’u karşılarında gören Earnur ve adamlarının atları korkudan çıldırarak kaçışmaya başlar. Böylece Cadı Kral kaçarak Mordor’a döner ama Earnur’u ve onun kendisine yaşattığı mağlubiyeti unutmaz. 2043 yılında Cadı Kral, Earnur’u teke tek bir dövüş için Minas Morgul’a çağırır. Earnur bu teklifi reddeder ama Cadı Kral yedi yıl sonra, 2050’de kendisine tekrar meydan okuyunca yanına birkaç atlı alarak Cadı Kral’la karşılaşmaya gider ve onu bir daha gören olmaz. Earnur’un çocuğu olmadığı için Güney’de kralların soyu tükenir ve Gondor ülkesini bu dönemden sonra Vekilharçlar yönetmeye başlar.

Angmar karşısında kazanılan zafere rağmen, Kuzeyli Dunedain’in sayısı önemli ölçüde azalır ve güçleri zayıflar. Fornost şehri savaştan sonra tamamen terk edilir. Böylece Arthedain yıkılır ve Arnor ülkesinin sonu gelir. Dunedain ise evsiz barksız ve yabanda gezinip duran bir halk haline gelir.

Arvedui’nin oğlu Aranarth, babasının ölümünün ardından Dunedain Reisi ünvanını alır. Dunedain Reisleri arasında Isildur’un soyu hala devam etmektedir. Isildur Hanedanı’nın yadigarları, bu dönemde Ayrıkvadi’de korunmaktadır. Bu hatıralar; Narsil’in parçaları, Elendilmir, Annuminas Saltanat Asası ve Barahir’in Yüzüğü’dür. Ayrıca, Dunedain Reisleri’nin, onlara bakması için oğullarını Ayrıkvadili Elrond’un yanına göndermesi geleneği, Aranarth’ın oğlu Arahael ile başlar. İkinci Dunedain Reisi Arahael’i, Aranuir, Aravir ve I.Aragorn takip eder. Aragorn, 2327 yılında warglar tarafından öldürülür ve yerine oğlu Araglas geçer. Araglas’ın oğlu I.Arahad döneminde Orklar, Eriador’a giden yolları tutmak için Puslu Dağlar’da kendilerine sığınaklar kurmaya başlar.

I.Arahad’ın ardından sırasıyla Aragost, Aravorn, II.Arahad ve Arassuil Dunedain’e Reislik eder. Arassuil zamanında Kuzey bölgesi, gitgide daha tehlikeli bir yer haline gelir. 2740 yılı başlarında, Orklar Puslu Dağlar’dan aşağı inerek Eriador’un içlerine doğru ilerlemeye başlar. 2745 ile 2748 yılları arasındaki üç yıllık süre boyunca, Orklarla Kuzeyli Dunedain arasında çok sayıda çatışma yaşanır. Orklar bu dönemde Shire’a kadar ulaşmayı başarır ama 2747 yılındaki Yeşiltarlalar Savaşı’nda, Bandobras Took önderliğindeki Hobbit halkı tarafından mağlup edilirler. Ama Eriador halkının başı bir türlü beladan kurtulmaz. Orkların istilasından birkaç yıl sonra, tam bir yıl sürecek olan Uzun Kış dönemi başlar. Ve bu olayın ardından gelen kıtlık, Kuzey dünyasını uzun bir süre boyunca etkisi altına alır.

Arassuil’in varisi I.Arathorn’un, 2828 yılındaki zamansız ölümünün ardından, oğlu Argonui Dunedain Reisi olur. Argonui döneminde, Uzun Kış’tan sonraki en büyük afet olan Felaket Kışı yaşanır. Bu dönemde Brendibadesi Nehri tamamen donar ve dağlardan inen kurtlar Shire ülkesini istila eder. Baharın gelmesiyle eriyen karlar, önüne geçilemeyen bir sele neden olur ve bu sel sonucunda Tharbad şehri harabeye döner.

Argonui’nin ardından oğlu Arador Dunedain Reisi olur. Arador 2930 yılında, Ayrıkvadi’nin kuzeyindeki Soğukkırlar’da dağ trolleri tarafından katledilir. Böylece oğlu II.Arathorn babasının yerine geçer. Ertesi yıl Arathorn’un hanımı Gilraen’in bir oğlan çocuğu olur ve adını Aragorn koyarlar. Fakat iki yıl sonra Arathorn, Elladan ve Elrohir’le birlikte atını Orklara karşı sürerken gözüne giren bir okla öldürülür. Oğlu II.Aragorn bu sırada iki yaşındadır. Bu yüzden annesi Gilraen, Aragorn’u yanına alarak Ayrıkvadili Elrond’un yanına gider. Elrond, Aragorn’a babalık eder ve onu kendi oğlu gibi sever. 2951 yılında Aragorn yirmi yaşındayken, Elrond ona kim olduğunu, kimin soyundan geldiğini anlatır ve ailesinin yadigarları olan Barahir’in Yüzüğü’yle Narsil’in parçalarını verir.

Aynı yıl, Sauron’un Mordor’a geri döndüğü ve güçlerini yeniden toplamaya başladığı ortaya çıkar. Bunun üzerine Dunedain, Sauron’un uşaklarına karşı aldığı tedbiri artırır. Tek Yüzük’ün Frodo Baggins isimli Hobbit’in elinde olduğundan şüphelenen Gandalf’ın isteğiyle, Dunedain Shire üzerindeki korumayı iki katına çıkarır.

22 Eylül 3018 günü, Yüzük Tayfları Tek Yüzük’ü aramak için Shire’a gelir ve Sarn Geçitleri’nde nöbet tutan Dunedain’i yenilgiye uğratır. Yüzük Savaşı sırasında, güneyden gelen İnsanlar Eriador’u istila eder. Bu dönemde Dunedain’in çok büyük bir kısmı, Halbarad önderliğinde güneye gider ve Aragorn’a katılarak Mordor ordularına karşı savaşır. 25 Mart 3019 günü, Tek Yüzük Frodo Baggins tarafından yok edilir ve Sauron yenilgiye uğratılır.

Aragorn’un Elendil’in varisi olduğu Gondor halkı tarafından kabul görür ve 1 Mayıs’ta Aragorn Gondor Kralı olur. Yılortası gününden bir önceki gün Elrond, Aragorn’a Kuzey Krallığı’nın nişanı olarak Annuminas Saltanat Asası’nı teslim eder. Aragorn, Arnor Krallığı’nı yeniden kurar ve iki krallık onun hükümdarlığı döneminde yeniden birleşir.

Reunited_Kingdom

Yeniden Birleşmiş Krallık

Dördüncü Çağ’ın 6.yılında Aragorn, Shire ülkesini, Kuzey Krallığı’nın koruması altındaki özgür bir ülke ilan eder va İnsanların buraya girmesini yasaklar. Yedi yıl sonra; Reis Peregrin, Erdiyarı Hükümdarı ve Belediye Başkanı, Elessar tarafından Kuzey Krallığı’nın danışmanlığına getirilir.

Dördün Çağ’ın 15. yılında Aragorn, hanımı Arwen’le birlikte Arnor’a seyahat eder. Kraliçe Arwen, Aragorn’un Arnor Kralı olarak kabul görmesi merasiminde, Elendilmir’i onun alnına takar. Ve Aragorn, Kuzey Krallığı’nda bulunduğu süre boyunca mücevheri alnında taşır.

Kral Elessar döneminde Arnor yeniden güvenli bi yer haline gelir. Annuminas şehri yeniden inşa edilerek Kuzey Krallığı’nın başkenti yapılır. Aragorn, saltanatı boyunca Kuzey’e bir çok kez yolculuk eder ve iki ülkeyi de eski günlerine döndürmek için çabalar. Kral Elessar, Dördüncü Çağ’ın 120. yılında vefat eder. Ve Kuzey Krallığı Arnor’un hikayesinin bilinen kısmı böylece son bulur.

Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

Mutlaka Okuyun!

rings of power güç yüzükleri ar pharazon

Güç Yüzükleri dizisi: Numenor ve Pharazon’a yakından bakış! (ComicBook Özel Haberi)

ComicBook, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin Pharazon’u nasıl işleyeceğine dair ipuçları içeren özel bir haber …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir