Valinor

Valinor

1.İsim Kökenleri ve Esinlenmeler

“Valinor” kelimesinin karşılığı “Valar’ın Ülkesi” ‘dir. Bu kelime ve “Aman” her ne kadar çoğunlukla aynı anlamda kullanılsalarda aslında “Aman”, “Valinor” ülkesininde içinde bulunduğu kıtaya verilen genel isimdir.”Valinor” ise Valar ve Elfler’in yaşadıkları ve Aman’ın geri kalanından Pelori Dağları’yla ayrılan ülkeye verilen isimdir. Ülke için kullanılan bir diğer isimse “Ölümsüz Diyarlar” dır. Bu ismin verilme sebebi ülkede genel olarak sadece ölümsüzlerin (Valar ve Eldar) yaşıyor oluşudur. Tolkien’in Valinor’u oluştururken esinlendiği düşünülen iki temel kült vardır. Bunlardan biri birçok dinde bulunan ve Valinor’a benzer özellikler taşıdığına inanılan “cennet” kültüdür. Diğeri ise bir İrlanda efsanesi olan “Hy-Brasil” adasıdır. Bu adanın da tıpkı Aman’ın olduğu gibi sisle çevrili olup ölümlüler tarafından ulaşılamayacağına inanılırdı.

2.Valinor’un Kökeni

Valinor Valar’ın ikinci yurdudur. Valar Arda’ya indikten sonraki ilk yurtları Büyük Göl’ün ortasındaki Almaren adasıydı. Valar’ın bu adada yaşadığı zaman dilimine Arda Baharı denmiştir. Bu dönemde barış ve güzellik hüküm sürmüştür. Melkor’un Valar’ın Lambalarına yaptığı saldırıyla bu dönem sona ermiş ve Almaren büyük oranda harap olmuştur. Bu saldırıdan sonra Valar Orta-Dünya’yı terkedip denizin ötesindeki Aman kıtasında Valinor ülkesini kurmuştur. Kesinliği olmayan bir bilgiye göre Almaren adası yapılan saldırıda yıkılmamış ve Dünya’nın şeklinin değişmesiyle Tol Eressea adasına dönüşmüştür.

3.Valinor Coğrafyası

3.a Coğrafi Konum

Valinor Aman’ın orta kısmında bulunup kıtanın büyük bölümünü kaplar. Adanın kalan kısmından Pelori dağlarıyla ayrılmıştır. Bu dağlardaki tek geçit noktası Tirion şehri yakınlarındaki tepedir. Bu geçit ülkenin doğu sahilleriyle bağlantısını sağlar. Ülkenin kuzeyinde Araman (dış Aman) bulunur. Bu soğuk bölge kıtanın Helcaraxe üzerinden Orta-Dünya’ya bağlandığı yerdir. Güneyde ise daima karanlığın hüküm sürdüğü ve bir zamanlar Ungoliant’ın yaşadığı Avathar bölgesi vardır.

3.b İklim

Valinor genel anlamda tropik sayılabilecek bir iklime sahiptir. Ülkede genel olarak sıcak hava hakimdir. Ayrıca ferahlatan ve iyi hissettiren büyülü rüzgarlar da iklim içerisindeki etmenlerdendir. Sıcak iklim şartlarına rağmen ülkede Pelori ve Taniquetil dağlarında sert kış şartlarıda görülür. Özellikle Taniquetil Dağı tamamen kar ve buzla kaplı olup üzerinde sürekli fırtına görülür. Kral Ar-Pharazon’un Taniquetil’i görünce korku ve umutsuzluğa kapılması dağın bu görüntüsü yüzündendir.

3.c Coğrafi Bölümler ve Şehirler

3.c.1 Valar’a Ait Bölgeler

Valinor’da her Vala’nın kendine ait bir bölgesi vardır. Bu bölgeler o Vala tarafından şekillendirilmiştir ve ona ait özellikler taşırlar. Ayrıca her ne kadar Manwe tüm Valinor ülkesinin kralı olsa da her Vala kendi bölgesi üzerinde yönetim hakkına sahiptir.
Bu bölgeler ve konumları şu şekildedir:

Ülkenin kuzeydoğu ucunda Manwe ve Varda’nın Konakları bulunur.Burası ikisinin yaşadıkları yerdir. Taniquetil Zirvesi de buraya ait sayılabilir.

Ülkenin güney ucunda Yeryüzü’nün Kraliçesi olan Yavanna’nın yaşam yeri olan “Yavanna’nın Bahçeleri” vardır. Bahçelerin kuzeydoğusunda Valar’ın Avcısı olan Orome’nin hükümdarlığı olan “Orome’nin Ormanları” vardır.

Nienna ise ülkenin en orta-batısında yer alan “Nienna’nın Salonları” nda yaşar.

Nienna’nın Salonları’nın güneyinde elflerin ve -kendi inanışlarına göre- cücelerin ruhlarının toplandıkları “Mandos’un Salonlar” ı bulunmaktadır. Ayrıca Mandos’un eşi ve Valar’ın Dokumacısı olan Vaire’de burada yaşamaktadır.

Salonlar’ın doğusuna doğru Lorellin Gölü bulunur. Bu gölün ortasında Valar’ın Şifacısı olan Este’nin yaşam yeri olan “Este Adası” bulunmaktadır.

Gölün güney kısmında ise Este’nin eşi olan Rüyaların Efendisi Irmo’ya ait olan “Lorien Bahçeleri” vardır. Güzelliğiyle ünlü olan “Mallorn” türü ağaçların anavatanı burasıdır. Lothlorien’deki mallornlar ise buradan alınan tohumlarla yetiştirilmiştir.

Gölün kuzeyinde ise Valar’ın Demircisi olan Aule’nin yaşadığı yer olan “Aule’nin Konakları” bulunur.

3.c.2 Ülkedeki Bazı Şehirler

Valimar

Valinor’un başkentidir. “Valmar” ve “Çanların Şehri” olarak da bilinir. Maiar ve Vanyar Elfleri burada yaşarlar. Ayrıca Valar’da burada toplanır. Valimar’ın Batı Kapısının önünde Ezellohar Tepesi vardır. Valar’ın Ağaçları bu tepede bulunurdu. Hemen tepenin yanında ise Valar’ın toplanma yeri olan “Máhanaxar” yani “Hüküm Çemberi” vardı. Valar burada toplanır ve Arda’nın kaderini ilgilendiren kararlarını alırdı.

Tirion

Valinor

Noldor Elfleri’nin başkentidir. Beyaz surları ve zenginliğiyle bilinir. Diğer ismi “Kor” dur. Pelori Dağları’nın doğuya doğru tek geçit noktası olan Calacirya yakınındaki yeşil “Tuna Tepesi” üzerine kurulmuştur. İlk zamanlarında Vanyar Elfleri de burada yaşarken onların Valimar ve Taniquetil eteklerine göç etmeleri sonucu şehir halkı Noldor’dan ibaret kalmıştır. Şehir Silmarillion’da çokça geçer; çünkü Silmaril’ler burada yapılmıştır.

Alqualondë

Falmari elflerinin başkentidir. Calacirya’nın kuzeydoğusunda kalır. Doğal bir liman kentidir. Etrafı kayalarla çevrilidir. Valar’a isyan eden Noldor Elfleri’nin Akraba Kıyımı’nı yaptıkları yerdir. Feanor ve halkı Orta-Dünya’ya Falmari’den gaspettikleri gemilerle buradan yelken açmışlardır.

Avallone

Tol Eressea adasında bulunan elf liman kentidir. Teleri halkı tarafından kurulmuş ve Noldor, Teleri ve Vanyar soylarına ev sahipliği yapmıştır. Şehir Numenor insanları için ölümsüz ülkenin sembolüydü. Ayrıca palantiri taşlarının en üstünü de bu şehirde bulunur.

3.c.3 Tol Eressea Adası

Valinor

Bu ada Ölümsüz Diyarlar tarihinde önemli bir yer tutar. Arda mitolojisinin en son halinde Vala Ulmo tarafından Valinor’a göç eden elflerin taşınması için yaratıldığı belirtilir. Elfler taşındıktan sonra ada Büyük Deniz’in ortasında bırakılmış daha sonra ise Teleri’nin ısrarıyla Eldamar Koyu’na taşınmış ve orada sabitlenmiştir.

4.Valinor Tarihçesi

(*A.Y : Ağaç Yılı *G.Y : Güneş Yılı *Ç. : Çağ)

A.Y. 0  Almaren’in yıkılışı.Valar’ın Aman’a gelip Valinor’u kurması ve Valar’ın Ağaçlarını yapması.

A.Y. 10,396 Orome’nin Cuivienen gölü kıyılarında Elfleri bulması. Orome bir süre elflerle kalmış ardından onların uyanışını Valar’a haber vermek için Valinor’a gitmiştir.

A.Y. 10,444 Elflerin güvenliğini sağlamak için Valar’ın Melkor’un ilk kalesi olan Utumno’yu (Udun) kuşatması ve beraberindeki Güçler Savaşı. Güçler savaşı neredeyse bir asır sürmüş ve sonunda Melkor esir edilerek Aman’a götürülmüştür..

A.Y. 10,856 Elflerin Büyük Göç’ünün tamamlanması. Göç sonucunda Noldor ve Vanyar Valinor’a gelmiş Sindar ve Teleri ise Beleriand’da kalmıştır. Daha sonra Teleri’nin birçoğu denizi kendileri geçerek Tol Eressea’ya yerleşmişlerdir.

A.Y. 13,415 Uzun süren bir esaretten sonra Melkor’un esir tutulduğu Mandos’un Salonlarından salıverilmesi. Melkor bir süre iyi bir maske takınmış elflerin ve Valar’ın güvenini kazanmaya çalışmıştır.

A.Y. 13,894 Feanor’un Silmariller’i yapması.

A.Y. 14,325 Melkor’un Valinor’dan kaçması. Kaçışı sırasında Finwe’yi öldürüp Silmariller’i çaldı ve Ungoliant’la beraber Valar’ın Ağaçları’nı yoketti. Ağaçlar’ın yok edişiyle beraber tüm Valinor ve Orta-Dünya’ya karanlığa düştü. Melkor’dan intikam alabilmek için Noldor’un Valar’a isyan ederek Orta-Dünya’ya doğru yola çıkması. İlk akraba kıyımı.

A.Y. 14,373 Ay ve Güneş’in yapılışı ve Arda’da Güneş’in Yılları’nın başlaması. Noldor’un Beleriand’a ulaşması ve Noldor’a sinirlenen Valar’ın Valinor’u saklaması. Valar Valinor’u saklamak için Büyük Deniz’in Aman’a yakın olan bir kısmını karartmış ve Aman’ı Büyülü Adalar’la çevrelemiştir. Bu sayede Valinor’a dönmek çok zorlaşmıştır.

G.Y. İ. Ç. 542 Earendil’in İnsanlar ve elfler adına af dilemek için Valinor’a gitmesi. Valar’ın yardımı kabul etmesi ve Öfke Savaşı’nın başlangıcı. Bu savaş sonunda Melkor tutsak edilip yaratıklarının çok büyük bir kısmı yokedilmiştir. Elfler’in büyük kısmı Valinor’a dönmüştür. Ayrıca Beleriand’ın büyük kısmı sulara gömülmüş ve Güneş’in İlk Çağ’ı sona ermiştir.

G.Y. II. Ç. 3319 Sauron’un telkinleri sonucunda 25. Numenor Kralı olan Ar-Pharazon’un (Tar-Calion) ölümsüz olmak için Valar’a savaş açıp Aman’a çıkarma yapması. Bunun üzerine Valar Ar-Pharazon ve Numenor’u cezalandırmak için Numenor adasını ve donanmasını sulara gömmüş, Ar-Pharazon ve ordusunu da Dagor Dagorath’a kadar esir kalacakları Unutulmuş Mağaralar’a hapsetmiştir. Numenor’un yıkımından sadece Elendil, oğulları Isildur ve Anarion ile az miktardaki Numenor’lu kurtularak Orta-Dünya’ya ulaşmışlardır. Bu olayla beraber Dünya’nın şekli değişmiş ve Valinor artık ölümlülerin ulaşamayacağı hale getirilmiştir.

G.Y. III. Ç. 1000 Istari’nin (Beş Bilgeler,Arifler) Orta-Dünya’ya gönderilişi.

G.Y. III. Ç. 3021 Yüzük Savaşları’ndan sonra Frodo,Bilbo,Galadriel ve Gandalf’ı taşıyan geminin Valinor’a ulaşması.


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

 

Mutlaka Okuyun!

mithril

Mithril

  Bulunduğu Yerler: Khazad-dum, Numenor İçeriğinde Mithril Bulunan Nesneler: Bilbo’nun mithril zırhı, Nenya, Elendilmir, Minas …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir