Erkenbrand

Erkenbrand

Irk: İnsan
Dil: Rohirric, Westron
Cinsiyeti: Erkek
Soy: Rohirrim
Doğum Tarihi: Bilinmiyor
Ölüm Tarihi: Bilinmiyor
İkamet Ettiği Yerler: Rohan
Taşıdığı Ünvanlar: Batıağıl Muhafızı

Erkenbrand’in Öyküsü

Yüzük Savaşı’nın sürdüğü dönemlerdeki Rohan’ın Batıağıl bölgesinin komutanıydı. Erkenbrand uzun boylu ve güçlü bir adamdı. Kırmızı bir kalkan ile siyah bir boru taşırdı.

Gençliğinde; Kral’ın Süvarileri’ne liderlik ediyordu. Batıağıl Lordu olduğunda, Rohan’ın batısının en yüksek rütbesini de almış oldu. Erkenbrand; Isengard tarafına açılan Rohan Geçitleri karşındaki Miğfer Dibi kalesinde yaşıyordu. Saruman, Rohan’a saldırılara başlayınca ve onun oluşturduğu tehlike giderek artınca Erkenbrand, Miğfer Dibi’ndeki surları tamire başlattı ve savunmaları iyice güçlendirdi.

Miğfer Dibi’nin ağzındaki Miğfer Kapısı’nda, kuzey yönündeki uçurumdan dışarı doğru fırlamış, topuk şeklinde bir kaya vardı. Burada, bu mahmuzun üzerinde, kadim taşlardan yüksek surlar bulunuyordu; surların içinde de yüksek bir kule. İnsanlar, Gondor’un ihtişamının yaşandığı çok eski günlerde, deniz krallarının bu kaleyi buraya devlerin elleriyle yaptırmış olduklarını söylüyorlardı. Boruşehir denirdi buraya çünkü kulede çalınan bir boru, gerisindeki Miğfer Dibi’nde sanki çoktan unutulmuş ordular, tepelerin altındaki mağaralardan savaşa çıkıyorlarmış gibi yankılanırdı.

erkenbrand

Ayrıca insanların yapmış olduğu, Boruşehir’den güneydeki uçuruma doğru uzanan başka bir sur, vadinin girişini koruyordu. Bunun altından geçen bir su yolu ile de, Dip Deresi dışarı çıkıyordu. Dere yatağı, Borukaya diplerinde bir yerde dönüyor, sonra geniş ve yeşil, üçgen şeklindeki toprak parçasının tam ortasından geçip Miğfer Kapısı’dan hafifçe aşağı doğru meylederek Miğfer Hendeği’ne doğru gidiyordu. Orada Dip Vadisi’ne dökülerek Batağıl Vadisi’ne çıkıyordu. Burada, Miğfer Kapısı’ndaki Boruşehir’de, Yurt’un Batıağıl sınırlarının amiri olan Erkenbrand yaşıyordu şimdi. Günler, savaş tehdidiyle kararırken, aklıselim sahibi biri olduğu için, surları tamir ederek, kaleyi daha da sağlamlaştırmıştı.

25 Şubat 3019 yılında yapılan Birinci Isen Sığlıkları Muharebesi’nde Kral Theoden’in oğlu Theodred’in ölmesinden sonra Rohan’ın Batı Savunması’nın komutanlığı ona geçti. Erkenbrand ertesi gün yeni istihbaratlar aldı. Bunun üzerine Kral Theoden’e bir mesaj yolladı. Bu mesajda Saruman’ın kuvvetlerinin Isen Sığlıkları’nı istilaya hazırlandığı bildirdi ve Eomer ile eldeki bütün Süvarilerin savunmaya yardım için gönderilmesini istedi. Lakin Kral’ın danışmanı Grima Solucandil bu yardımı ertelettirdi. Çünkü o Saruman’ın casusuydu.

Erkenbrand’ın niyeti savunmayı Miğfer Dibi’nde yaparak Saruman’ın ordusunun başkent Edoras’a ulaşmasını önlemekti. Batıağıl’daki pek çok insan Miğfer Dibi’ne çekildi ve oradaki Pırıltılı Mağaralar’a bir sürü erzak ve techizatla birlikte yerleştirildi. Sonra Erkenbrand yaklaşık 1.000 Rohirrim’i Miğfer Dibi’nde bırakarak oradan ayrıldı, hazırlıkları ve Isen Sığlıkları savunmasını da Grimbold’a bıraktı. Amacı Batıağıl Kuvvetlerinin dinlenmesini sağlamak ve adam toplayabilmek için vakit kazanmaktı.

Eğri büğrü miğferli, yarılmış kalkanlı yorgun bir adam geldi yanlarına. Yavaş yavaş atından indi, bir süre soluklanarak durdu. Sonunda konuştu. “Eomer burada mı?” diye sordu. “Sonunda yetiştiniz ama hem çok geç, hem de çok az bir güçle geldiniz. Theodred öldüğünden beri her iş kem gider oldu. Dün, büyük kayıplar vererek geri püskürtüldük Isen’den; birçoğu nehri geçerken yok oldu. Sonra gece taze kuvvetler çıkageldi bizim ordugâha karşı. Bütün Isengard boşalmış olsa gerek. Saruman vahşi dağlıları ve nehirlerin gerisindeki Dunland’ın çobanlarını da silahlandırmış; bunları da üzerimize saldı. Bizden üstün çıktılar. Kalkandan duvar yıkıldı. Batıağıl’dan Erkenbrand, toplayabildiği kadar adamı Miğfer Dibi’ndeki istihkâmına çekti. Kalanlar dağıldı.

Erkenbrand yaklaşık olarak 1.000 kişi toplayabildi ve bunların içinde Batıağıl’ın en iyi Süvarilerinden bazıları da vardı. Mart ayının 3. gününü 4. gününe bağlayan gecede; Erkenbrand, Ak Gandalf ile karşılaştı. Gandalf onu bilgilendirdi ve birlikte Miğfer Dibi’ne doğru devam ettiler. 4 Mart günü tam şafak sökerken vardılar oraya. Erkenbrand, Dip Vadisi’nin başında borusu üfleyerek etkili bir ses çıkardı sonra Gandalf ile beraber düşmana saldırıya geçtiler. Bu sırada Theoden de hücüma geçmişti ve Saruman’ın ordusunu bir telaştır aldı yürüdü. Dunlandlılar teslim oldu, Uruklar ise ormana doğru çekilmeye başladılar. Lakin orası sıradan bir orman değildi. Ağaçsakal yardım için korkunç Huorn’ları göndermişti. Ve bundan sonra Urukları bir daha gören olmadı.

Böyle çıktı Kral Theoden Miğfer Kapısı’ndan ve yolunu büyük Hendek’e doğru yararak açtı. Grup orada durdu. Etraflarındaki ışık parlaklaştı. Güneşin mızrak gibi ışıkları doğu tepeleri üzerinde alevlendi ve mızraklarının üzerinde oynaştı. Fakat onlar atlarının üzerinde sessizce oturdular ve Miğfer Dibi Koyağı’na baktılar.

Manzara değişmişti. Daha önceleri yeşil vadinin olduğu yerde, durmadan yükselen tepeleri örten çimenlik yamaçlarda, artık bir orman yükseliyordu. Kocaman ağaçlar, çıplak ve sessiz duruyordu, sıra sıra, birbirine dolanmış dalları ve kır başlarıyla; büklüm büklüm kökleri uzun yeşil otlar arasına gömülmüştü. Altlarında karanlık vardı. Hendek ile bu isimsiz ormanın kenarı arasında sadece iki fersah açıklık vardı. Bu açıklığa Saruman’ın mağrur orduları sinmişti; kral ile ağaçların dehşeti arasında. Hendek’in tepesi onlardan tamamen arınıncaya kadar Miğfer Kapısı’ndan aşağı doğru aktılar, ama Hendek’in altında kaynaşan sinekler gibi toplaştılar. Koyağın kenarlarından sürünerek tırmanıp kaçmak için boşu boşuna fırsat kolladılar. Vadinin doğu yanı çok dik ve çok taşlıktı; soldan, batıdan ise kaçınılmaz sonları yaklaşıyordu.

Orada, aniden tepenin sırtından bir atlı belirdi; beyazlara bürünmüştü, doğan güneşte parlıyordu. Daha alçak tepelerde borular çalınıyordu. Onun gerisinde, yamaçtan aşağıya aceleyle inen bin kadar piyade vardı; kılıçları da ellerindeydi. Tam ortalarında uzun boylu ve güçlü bir adam yürüyordu iri adımlarla. Kalkanı kırmızıydı. Vadinin kenarına gelince, büyük siyah bir boruyu dudaklarına götürdü ve gür bir sesle üfledi.

“Erkenbrand!” diye bağırdı Süvariler. “Erkenbrand!” “Ak Süvari’ye bakın!” diye bağırdı Aragorn. “Gandalf yine geldi!” “Mithrandir, Mithrandir!” dedi Legolas. “Bu gerçekten de büyücülük! Haydi! Büyü bozulmadan şu ormana bir bakmak istiyorum.”

Isengard orduları gürledi, bir o yana bir bu yana savrulup, korkudan korkuya yönelerek. Yeniden boru çalındı kuleden. Kralın grubu Hendek’teki gedikten saldırdı. Batıağıl’ın efendisi Erkenbrand tepelerden sıçradı. Aşağı sıçradı Gölgeyele, dağlarda kendinden emin adımlarla sıçrayan bir ceylan gibi. Ak Süvari tepelerine indi, onun gelişinin yarattığı dehşet düşmanı çıldırtmıştı. Vahşi adamlar onun önüne yüzükoyun kapandılar. Orklar dönerek bağrıştılar ve hem kılıçlarını, hem mızraklarını fırlatıp attılar. Gitgide artan bir rüzgâr önündeki kara bir duman gibi kaçtılar. Bağıra çağıra ağaçların kucak açmış gölgeleri altına girdiler ve o gölgeden hiçbiri canlı olarak çıkmadı bir daha.

erkenbrand

Sonra, Erkenbrand Dunlandlı insanlara Saruman tarafından kandırıldıklarını ve yaptıkları şeyleri temizledikten sonra evlerine dönebileceklerini söyledi, ama bir daha asla Rohan’a karşı hiçbir söz veya anlaşma yapmamaları konusunda da uyardı onları.

Theoden, Gondor’a yardım için ayrıldığında Erkenbrand Rohan savunmasıyla ilgilenmesi için seçildi. Kral onu seçmişti, çünkü deneyimliydi, yetenekli ve şerefliydi aynı zamanda büyük bir otorite gücüne sahipti. Erkenbrand’ın yeğeni Dunhere, Kral ile birlikte gitmişti ve kendisi Pelennor Çayırları Muhaberesi’nde öldü.

Yüzük Savaşı sonrasında Eomer yeni Rohan Kral’ı oldu. Erkenbrand Batı Bölgelerinin Mareşali unvanına sahip oldu.

Erkenbrand adı “Değerli Kılıç” anlamına gelmektedir. Kökeni eski İngilizce’deki “kıymetli” manasındaki eorcan ya da eorclan kelimelerine ve “kılıç” manasındaki brand kelimesine dayanır.

Kaynakça

Yüzüklerin Efendisi İki Kule; Metis Yayınları

Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

Mutlaka Okuyun!

Tar-Miriel ve Numenor’un Yöneten Kraliçeleri

Numenor Kraliçeleri Aslında doğrudan Yöneten Numenor Kraliçeleri olarak başlık atmayı düşündüm ama Tar-Míriel, Numenor yasalarına …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir