Fornost

fornost

Fornost

Şehre Verilen İsimler ve Kökenleri

Fornost kelimesi Sindarin’e ait olup” for(kuzey)” ve “ost(kale)” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu birleşim sonucunda anlamı “Kuzey Kalesi”dir. Fakat şehir bu isimle anılmaz bunun yerine “Fornost Erain” kalıbı kullanılırdı. “Erain” kelimesi kelime öbeğine “Krallar’ın” anlamı katar. Bu haliyle şehrin ismi “Kralların Kuzey Kalesi” olarak bilinir. Şehrin Westron’daki adı da bu ismin direkt çevirisi olan “Norbury of The Kings”tir.”Norbury” kelimesi Eski İngilizce’de “Kuzey Kalesi” anlamına gelen “norð-burg”tan gelir. Şehre düşüşünden sonra ise “Deadman’s Dike” ismi verilmiştir. Bunun anlamı “Ölü Adam’ın Hendeği”dir.

Şehrin Coğrafi Konumu

Fornost Bree’nin 100 mil(*1) kuzeyinde Alt-Kuzey denilen bölgede Fırtına Tepelerinin kuzey kısmına bitişik olarak kurulmuştu. Şehrin yaklaşık 80 mil(*1) doğusunda Annuminas bulunuyordu.

[spoiler](*1): Burada bahsedilen mil Numenor milidir.[/spoiler]

Şehrin Kuruluşu ve Başkent İlan Edilişi

Fornost’un kuruluşu hakkında elimizde kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat Arnor’un kuruluşuna yakın bir zaman olduğu varsayımında bulunabiliriz. Çünkü şehir başkent olarak ilan edildiğine göre köklü ve güçlü bir konumda olması gerekir. Annuminas şehrinin nüfusu ve gücü Arnor’un son zamanlarında iyice azalmıştı. İşte bu yüzden zamanın Arnor Kralı başkenti Fornost’a taşıma kararı almıştır. İlginç bir ironidir ki hem Güney hem Kuzey Dunedain krallıkları aynı sebepten başkentlerini değiştirmişlerdir. Fornost’un başkent olduğu tarih tam olarak bilinmese de Üçüncü Çağ’ın 861 yılında Kral Eärendur’un ölümüyle Krallığın üçe bölünmesinden kısa bir süre önce olduğu kesindir.

Fornost

Şehrin Tarihi Süreci

Fornost tarihini 4 kısımda inceleyebiliriz. Arnor dönemi, Arthedain Dönemi, Krallıklar Sonrası Dönem ve Yeniden Birleşmiş Krallık Dönemi.Bu şekilde dönemlere ayırmak bizlere şehir tarihini daha iyi anlamak ve kilit olayları inceleyebilme şansı verecektir.

Arnor Dönemi

Fornost’un Arnor hakimiyetinde kaldığı dönem çok kısadır.Çünkü şehir başkent ilan edildiğinde krallık zaten iç çekişmelerle zayıflamıştı ve bölünme yakındı. Şehirde krallık yapmış olan bilinen son kral Eärendur’dur. Earendur’un ölümüyle krallık bölünmüş ve bu dönem sona ermiştir.

Arthedain Dönemi

Bu dönem Arnor’un Bölünüşü ile başlar. Eärendur’un ölümünün ardından zaten var olan iç çekişmelere prensler arasındaki taht anlaşmazlığı da eklenince Krallık bir iç savaşa sürüklenmiştir. Savaş sonunda en büyük prens olan Amlaith tüm Arnor üzerinde krallığını ilan etmiş ancak hakimiyeti sağlayamamış ve Krallık Arthedain, Cardolan ve Rhuadur adında üç krallığa bölünmüştür. Amlaith bu üç krallıktan en büyüğü olan Arthedain’in başına geçmiş ve Fornost’u ülkesinin başkenti yapmıştır. Bölünmeden sonra da yeni krallıklar arasındaki sürtüşmeler ve sınır anlaşmazlıkları sürekli devam etmiştir.

Cardolan ve Arthedain daha barışçıl ilişkiler sürdürse de nüfusu genellikle barbarlardan oluşan Rhudaur diğer iki krallığa karşı agresif bir tutum izlemiş ve Cardolan’la Amon Sul’un hakimiyeti için savaş vermiştir. 861’deki bölünüşten Üçüncü Çağ’ın 1300 yılına kadar devam eden bu durum Cadı-Kral’ın Üçüncü Çağ’ın 1300. yılında Kara Numenor’un bir kalesi olan Carn Dum’u güçlendirip Gundabad orklarını, kuzey trollerini ve bölgede yaşayan ve Melkor’a tapan Kara Numenor güçlerini birleştirip Angmar’ı kurmasına kadar devam etmişti.

Angmar’ın kuruluş amacı Sauron’un geri dönüşüne ortam hazırlayabilmek için Kuzey Krallığını yok etmekti. Cadı-Kral Kuzey’deki gücün Sauron’a büyük bir engel oluşturduğunu bildiği için oluşturduğu büyük güçle saldırıya geçmişti. Fakat Arnor’un varisleri karşılarındaki gücün Cadı-Kral olduğunu ilk zamanlarda anlamamışlardı bunun sebebiyse Cadı-Kral’ın izlediği stratejiydi. Angmar’ın ilk hedefi Rhuadur’du. Buradaki zayıf direnişi yok ettikten sonra ülkeyi yıkmak yerine Numenor soyundan gelen kralı tahttan indirerek yerine bölgedeki barbar kabilelerden birinin liderini -ki bu kabileler Hain Ulfang’ın soyundan gelmekteydi- Rhuadur Kralı yapmış ve Rhuadur’u kendisine kukla yaptıktan sonra onu Arthedain ve Cardolan’a karşı kullanmaya başlamıştı.

Angmar’ın gücünü arkasına alan Rhuadur Cardolan’a saldırmıştı. Bu saldırıya cevap olarak ise Cardolan ve Arthedain güçlerini birleştirip direniş göstermişlerdi. Bu birleşimin sonucunda iki ülke yeniden Arnor adını almış ve Fornost bir anlamda yeniden Arnor’un başkenti olmuştu. Bu birlik Cardolan’ın 1409’da ki yıkımına kadar sürmüştü. Cardolan’ın da yıkımıyla Angmar’ın önündeki tek hedef Arthedain kalmıştı. 1409’dan 1974’e kadar aralıklarla yapılan saldırılar esnasında bir kez de Amon Sul’dan Fornosta getirilen Palantir’i ele geçirmek için Fornost’a saldırılmış ancak bu saldırı Kral Araphor ve Cirdan’ın güçlerince püskürtülmüştür. Süregelen saldırılarla Arthedain iyice zayıflamış ve halk umudunu yitirmişti. İşte bu durumda Angmar Arthedain’i yok etmek için son darbe olarak Fornost Kuşatması’nı başlatmıştı.

Fornost Kuşatması

Fornost

Kuşatma sırasında şehirdeki savunma kuvvetlerini Arthedain’inin kalan ordusu, Rivendell ve Lothlorien’den yardıma gelen bir miktar elf ve Shire’den birkaç okçu bölüğü oluşturuyordu. Asker azlığına rağmen Fornost güçlü surlarının arkasında uzun sayılabilecek bir süre dayanmıştı. Ancak Gondor’a yapılan yardım çağrıları da Gondor’un o sıralar Arabasürücüleri ve Haradrim’le savaşmasından dolayı sonuçsuz kalınca şehrin savunması gittikçe zayıflamış ve sonunda çökmüştü. Angmar güçleri şehri istilaya başlayınca savunma güçleri bir süre daha dayanmış ancak verilen büyük kayıplar sonucunda son Arthedain ve dolayısıyla Arnor Kralı olan Arvedui askerlerine şehri terk etme emri vermişti.

Geri çekilen Arvedui ve yanındaki az miktardaki askeri önce Alt-Kuzey bölgesine gitmiş fakat Angmar’ın buradaki baskısı nedeniyle oradan da Mavi Dağlar yoluyla Forochel Körfezine gelmişlerdir. Daha sonra ise Arvedui bölge halkının ısrarlarına rağmen kış ortasında bir gemiyle Gri Limanlara yola çıkmış ve çıkan fırtına da ölmüştür. Ölümünün ardından ise oğlu Aranarth Dunedain Reisleri dönemini başlatmıştır.

Şehrin düşüşüyle beraber Arnor’un Angmar tarafından işgali tamamlanmış ve Cadı-Kral bir sene kadar burada hüküm sürmüştür. Bir sene sonunda ise Earnur komutasındaki Gondor gücüyle beraber Gri Limanlardan Cirdan komutasındaki bir Elf gücü, Rivendell’den gelen ve Glorfindel’in liderlik ettiği elf binicileri, kalan Dunedain gücü ve bir miktar Shire okçusundan oluşan ordu Cadı-Kral’ın gücünü yok etmek üzere Fornost’a yürümüş Fornost Savaşını başlatmışlardır.

Fornost Savaşı

Birleşik Ordu’nun üzerine yürüdüğünü öğrenen Cadı-Kral onları Lune nehri civarında geri sürmek üzere ordusunu ileri sürmüştür. İki ordu Fornost önlerinde karşılaşmış ve büyük bir savaş başlamıştır. Üzerlerindeki öfkenin de etkisiyle Birleşik Ordu Angmar kuvvetlerini geri çekilmeye zorlamıştır. Fornost’a doğru çekilen Angmar güçleri ise Birleşik Ordu’nun süvari güçlerince engellenmiş ve Cadı-Kral elinde kalan kuvvetle Angmar’a doğru çekilmeye başlamıştır.

Fakat bu geri çekiliş sırasında Earnur’un liderliğindeki Gondor süvarileri ve Glorfindel’in emrindeki Elf süvarileri Angmar kuvvetlerini yakalamış ve yok etmişlerdir. Savaş sırasında Earnur ve Cadı-Kral karşı karşıya gelmiş tam Earnur Cadı-Kral’a saldıracakken Earnur’un atı korkmuş ve efendisini savurmuştur. Cadı-Kral bu fırsatla kaçmış onu kovalamak isteyen Earnur ise Glorfindel tarafından durdurulmuştur. Savaştan sonra Eriador’daki bütün Angmar güçleri yok edilmiştir. Ancak bu olaydan sonra Fornost tekrardan iskan edilmemiş ve yıkılmış bir halde kalmıştır.

Krallıklar Sonrası (Yüzük Savaşları) Dönemi

Bu dönemde Fornost ıssız ve yıkıntı bir yer olarak kalmıştır. Bree halkı ve Hobbitler oradan korkuyla bahsetmiş ve kötü günlerin bir anısı olarak “Ölü-Adam’ın Hendeği” ismini takmışlardır.

“Ölü-Adamın Hendeği’ne mi?” dedi Kaymakpürüzü. Şimdi daha şüpheci gözüküyordu. “Orası için lanetli bir yerdir derler. Yağmacılardan başka kimse gitmez oraya”. “Kolcular gider, “dedi Gandalf. “Ölü-Adamın Hendeği diyorsun evet uzun süredir böyle anılıyordu ancak gerçek ismi Fornost’tur. Kralların Kuzey Kalesi. Ve Kral tekrar gelecek oraya. O zaman iyi bir halkın olacak Arpadam” diye devam etti.

Yeniden Birleşmiş Krallık Dönemi

Sauron’un yenilgiye uğratılmasından sonra Arathorn oğlu Aragorn, “Elessar” adıyla Gondor tahtına çıkmıştır. Kral oluşundan bir süre sonra ise Kuzey Krallığı olan Arnor’u yeniden kurmuş ve Annuminas’ı Arnor başkenti yapmıştır. Bu dönemde Fornost da yeniden inşa edilmiş ve eski ihtişamına kavuşturulmuştur.


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

 

Mutlaka Okuyun!

Tar-Miriel ve Numenor’un Yöneten Kraliçeleri

Numenor Kraliçeleri Aslında doğrudan Yöneten Numenor Kraliçeleri olarak başlık atmayı düşündüm ama Tar-Míriel, Numenor yasalarına …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir