Miğfer Tokmakel (Helm Hammerhand)

Orta Dünya için The War of the Rohirrim (yani Rohirrim’in Savaşı) anime filmi duyurulduktan sonra, filmin hikayesi büyük bir merak konusu oldu. Bu konumuzda The War of the Rohirrim’in baş kahramanı olan Rohan’ın efsanevi kralı Helm Hammerhand’in (yani Miğfer Tokmakel’in) öyküsünü anlatacağız.

Uzak diyarlardan gelen yabancılar ve kadim dostlar, Orta Dünya’ya hoş geldiniz.

Miğfer Tokmakel Kimdir? (Helm Hammerhand)

miğfer tokmakel kimdir helm hammerhand

9. Rohan Kralı Miğfer Tokmakel’in öyküsü, Yüzük Savaşı’ndan 278 yıl önce geçer. Genç Eorl, Theoden ve Eomer ile beraber en çok bilinen Rohan Krallarından biridir.

Miğfer, 3. Çağ’ın 2691 yılında doğar. Hama ve Haleth adında iki oğlu ve bir de kızı vardır. Babası, sekizinci Rohan Kralı Gram’dir. Gram, Dunland’lılar ile yıllarca süren savaşlar verir.

Gram Dönemi ve Dunland Saldırıları

Dunland’lılar, Rohan yakınındaki Dunland bölgesinde yaşayan vahşi, uzun ve kötü adamlardır. Eorl’dan beri Rohirrim’i hiç sevmezler. Rohan’ı, eski adıyla Calenardhon’u aldıktan sonra Eorl ve soyuna karşı kıskançlık beslerler. Daha sonra Rohan Kralları Brego ve Aldor dönemlerinde Rohan’dan sürülürler. Aldor’un ölümünden sonra Rohan sınırlarına iyice yaklaşarak, Batıağıl ve Fangorn Ormanı arasına yerleşmeye başlarlar.

Birbirlerine yakın yaşamaya başladıklarından, soyları da birleşmeye başlar. Daha sonra, Gram’ın babası, yani Miğfer’in dedesi, yedinci Rohan Kralı Deor döneminde Dunland’lılar Gondor’un kalesi Isengard’ı ele geçirir ve Rohirrim’e saldırılar düzenlerler. Isengard’ın güvenli surları ardındaki Dunland’lıları, Gondor Vekilharcı Egalmoth da yardım gönderemediği için oradan atamazlar. Dunland’lıların Isengard’tan yaptığı saldırılar ve baskınlar Gram döneminde de sürekli devam eder. Gram, uzun yıllar süren savaşların ardından ölür.

Miğfer Tokmakel’in Tahta Geçişi

Böylece Miğfer, 2741 yılında, zorlu bir ortamda, 50 yaşındayken Kral olur.

Krallığı sırasında, Freca adında bir Dunland’lı yaşar. Bu kişi 5. Rohan Kralı Fréawine’ın soyundan geldiğini iddia etse de, koyu saçları sebebiyle daha çok Dunland kanı taşıdığı düşünülür.

Freca, Adorn nehrinin her iki tarafından geniş topraklar ele geçirerek zenginlik kazanır ve güçlenir. Krala aldırış etmeden topraklarının yakınında kendine bir kale yapan bu adama, Miğfer pek güvenmez. Ancak yine de onu konseylerine çağırır. O ise konseylere sadece canı istediğinde katılır.

Freca ve Tokmakel adını alması

Miğfer Tokmakel Helm Hammerhand Kimdir Freca'ya Yumruk
Miğfer’in Tokmakel adını alması

Bu konseylerden birine Freca pek çok adamıyla birlikte gider ve Miğfer’in kızını oğlu Wulf için ister. Fakat Miğfer şu şekilde karşılık verir:

“Buraya son gelişinden bu yana çok büyümüşsün; ancak sanırım bu büyüme çoğunlukla şişmanlamandan ibaret.”

Miğfer, Freca’nın büyüyen egosunu da kastediyordur, ancak Freca gerçekten şişman biri olduğu için konseydekiler bu cevabı gülerek karşılarlar.

Ardından Freca öfkeye kapılarak, krala hiddetlenir ve: “Teklif edilen bir eli reddeden eski krallar, dizlerinin üzerine çökerler” der.

Miğfer ise, “Gel! Oğlunun evliliği önemsiz. Bırak Miğfer ve Freca  bu  konuyla daha sonra meşgul olsunlar. Kral ve konseyinin dikkate alması gereken çok daha önemli meseleler var” der.

Konsey sona erdiğinde, Miğfer ayağa kalkar ve o kocaman elini Freca’nın omzuna koyarak “Kral, evinde kavgalara izin vermez, ama erkekler dışarıda daha özgürdür” der ve Freca’yı önüne katıp Edoras’tan çayırlara doğru yürümeye zorlar.

Freca’nın yanına gelen adamlarına ise: “Defolun! Dinleyicilere ihtiyacımız yok. Yalnız başımıza özel bir meseleyı konuşacağız. Siz gidin ve adamlarımla konuşun!” şeklinde bağırır.

Bunun üzerine kralın adamlarının ve arkadaşlarının sayıca onlardan çok daha fazla olduğunu gören Freca’nın adamları geri çekilirler.

“Şimdi Dunland’lı, karşında yalnızca Miğfer var, yalnız ve silahsız olarak. Ama zaten çok şey söyledin ve konuşma sırası bende. Freca, budalalığın o kocaman göbeğinle birlikte büyüdü. Uzatılan bir elden bahsediyorsun! Eğer Miğfer, kendisine uzatılan çarpık elden hoşlanmazsa onu kırar. İşte böyle!” der ve ardından Freca’ya yumruğuyla öyle bir darbe indirir ki, Freca sersemleyerek yere düşer. Kısa bir süre sonra da ölür.

 

Tokmakel ismi, ona bu olaydan sonra verilir. Bu gücü nedeniyle çıplak eli dışında hiç silah taşımadığına dair efsaneler vardır.

Rohan’ın İstilası

Rohan'ın İstilası Miğfer Tokmakel

Miğfer, Freca’nın oğlu Wulf’u ve yakınlarını kralın düşmanı ilan eder. Ve bir çok adamını atlı olarak batı hudutlarına doğru gönderir. Bunu duyan Freca’nın oğlu ve yakınları ise hemen kaçarlar.

Dört yıl sonra, 2758 yılında Rohan’da büyük sıkıntılar baş gösterir. Ancak Gondor’dan hiçbir yardım gönderilemez.  Korsanlar’ın üç filosu tarafından saldırıya uğrayan Gondor’un tüm kıyılarında savaş vardır. Bu sırada Rohan Doğu’dan tekrar işgal edilir. Bu durumu bir fırsat olarak gören Dunland’lılar, Isen nehrini geçip Isengard’dan aşağı doğru inerler. Kısa süre sonra liderlerinin Wulf olduğu duyulur. Lefnui ve Isen sığlıklarına inen Gondor düşmanları da onlara katıldıkları için oldukça güçlü bir orduları vardır.

Rohirrim yenilir ve toprakları işgal edilir. Öldürülmeyenler ya da köleleştirilmeyenler dağların vadilerine kaçarlar. Miğfer Tokmakel, Isen Geçitlerinden büyük bir kayıpla geri döner. Boruşehir’e ve ardındaki dağ geçidine (daha sonraları Miğfer Dibi olarak bilinecek kaleye) sığınır ve orada kuşatılır.

Miğfer Dibi’ne Sığınma

Miğfer Dibi Miğfer Tokmakel Helm's Deep

Boruşehir, Gondor tarafından İkinci Çağ’da, Angrenost, yani Isengard ile birlikte yapılan bir kaledir. İlk yapıldığındaki adı Suthburg’tür. Gondor’a ait olan bu kale, Calenardhon’un Genç Eorl’a verilmesinin ardından Rohan’ın olur.

Bu esnada Wulf, Edoras’ı alır ve Altın Konak’ı ele geçirip kendisini kral ilan eder. Orada Miğfer’in oğlu Haleth kapıları savunurken ölen son kişi olur.

Kısa bir süre sonra Uzun Kış başlar. Rohan, Eriador ve Dunland toprakları yaklaşık beş ay boyunca karlar altında kalır. Hem Rohirrim hem de düşmanları soğuktan ve de soğuktan daha uzun süren kıtlıktan ötürü çok büyük ızdırap çekerler. Kış ortasından sonra büyük bir açlık hüküm sürer.

Kralın öğüdünü dinlemeyen, umutsuzluk içindeki küçük oğlu Háma, erzak bulmak umuduyla adamlarıyla birlikte kaleden dışarı çıkar ancak fırtınada kaybolur ve bir daha onu gören olmaz.

Miğfer Tokmakel’in Ölümü

Miğfer Tokmakel'in Ölümü Helm Hammerhand' Death

Miğfer, iki oğlunun kaybı ve halkının yaşadığı kıtlık sebebiyle öfke içinde yaşar. İyice acımasız ve sert bir tabiata bürünür. Tek başına ona karşı duyulan korku bile, Boruşehir’in savunmasında birçok adama bedeldir. Beyazlara bürünerek yalnız başına dışarı çıkar ve bir kar trolü gibi düşmanlarının kamplarına girer. Birçok adamı yalnızca ellerini kullanarak öldürür. Üzerinde hiçbir silah taşımazsa, ona hiçbir silahın zarar veremeyeceği rivayet edilir. Dunland’lı vahşi adamlar onun yiyecek bulamazsa insanları yediğini dahi söylerler. Bu öykü uzun yıllar boyunca Dunland’ta anlatılır.

Miğfer Tokmakel’in büyük bir de borusu vardır, ileri atılmadan önce o boruyu üfler. Borusundan çıkan ses vadinin derinlerinde bir patlama sesi gibi yankılanır. O ses düşmanlarının üzerine o kadar büyük bir korku salar ki, düşmanları onu öldürmek için bir araya gelmek bir yana, vadiden aşağı doğru kaçarlar.

Yine bir gece, borunun çalındığı duyulur, fakat Miğfer geri dönmez. Sabah, uzun zaman sonra ilk defa güneş parıldar. Boruşehir’in bulunduğu vadiyi koruyan dış duvarın üzerinde, Dunland’lıların hiçbiri yaklaşmaya dahi cesaret edemediği için, tek başına hareketsiz bir biçimde duran beyaz bir figür görürler. Orada bedeni donmuş ve karla kaplanmış halde Miğfer Tokmakel’i bulurlar. Dizleri bükülmemiş vaziyette dimdik ayakta, gözleri açık ve adeta savaşmaya hazır bir halde göçüp gider Rohan’ın efsanevi kralı.

Rohan’ın Dunlandlılardan Temizlenişi

Bu olaylardan sonra Suthburg’ün adı Hornburg yani Boruşehir olur. Boruşehir’in bulunduğu derin vadi de, Miğfer Tokmakel’in kuşatmada gösterdiği başarısı ve cesareti nedeniyle Miğfer Dibi adını alır.

Yıllar sonra dahi, Miğfer’in boru sesinin vadide hala zaman zaman duyulduğu ve hayaletinin Rohan’ın düşmanları arasında yürüyerek, onları korkuyla öldürdüğü anlatılır.

Kış geçtikten kısa bir süre sonra Miğfer’in kızkardeşi Hild’in oğlu Fréaláf, birçok Rohirrim’in sığındığı Dunharrow’dan iner. Umudunu yitirmiş küçük bir bölükle Altın Konak’a bir baskın düzenler ve Freca oğlu Wulf’u öldürür. Edoras’ı geri almayı başarır.

Kar yağışlarının ardından büyük bir taşkın olur. Entsuyu vadisi uçsuz bucaksız bir bataklığa dönüşür. Doğulu işgalciler ya ölür ya da geri çekilirler. Ve nihayetinde dağların hem doğusu hem de batısından, Gondor yardıma gelir. 2759 yılı sona ermeden önce Dunland’lılar Isengard’dan sürülürler.

Rohirrim savaş ve kıtlık nedeniyle ciddi biçimde güç kaybetmiş ve zayıflamıştır. Uzun yıllar boyunca Rohan için büyük bir tehlikenin olmaması oldukça iyi olur. Çünkü eski güçlerini 14. Rohan Kralı Folcwine zamanına kadar geri kazanamazlar.

Frealaf’ın Tahta Geçişi

Miğfer’in yeğeni Fréaláf, böylece Rohan Kralı olur. Fréaláf’ın taç giyme töreninde, Saruman ortaya çıkar ve hediyeler getirir. Rohirrim’in kahramanlığını büyük bir övgüyle anlatır. Herkes onun hoş bir misafir olduğunu düşünür. Kısa bir süre sonra ise Isengard’ı mesken edinir. Isengard Rohan’ın bir parçası değil, hala Gondor’un bir kalesi olduğu için, Gondor Vekilharcı Beren ona izin verir. Beren, hiçbir düşmanın giremediği ve zarar veremediği Orthanc kulesinin anahtarlarını Saruman’a teslim eder. Rohan da bundan memnuniyet duyar. Rohirrim onu uzun yıllar boyunca Rohan’ın dostu ve müttefiği olarak görecektir, ta ki Yüzük Savaşı’na kadar.

Miğfer Tokmakel Saruman

Kız kardeşinin oğlu Fréaláf’ın kral olmasıyla, 68 yaşında ölen Miğfer Tokmakel, Birinci Soyun son temsilcisi olur ve Krallık, İkinci Soya geçer. Bundan 260 yıl, yani Théoden’in ölümünden sonra da, kız kardeşinin oğlu Eomer ile birlikte Krallık, Üçüncü Soya geçecektir.

Son olarak, Miğfer Tokmakel’in bedeni, Boruşehir’den getirilir ve Edoras’taki dokuzuncu höyüğün içine konur. Mezarı, Simbelmyne çiçeği ile kaplanır ve tıpkı karların ortasında bembeyaz kıyafetler içindeki ölümü gibi, mezarı da karla kaplıymış gibi görünür.

Sizce, Miğfer Tokmakel (Helm Hammerhand), Wulf’un babası Freca’ya gösterdiği tepkide haklı mıydı haksız mıydı? Yorumlarda bizimle paylaşın.

Miğfer Tokmakel simbelmynë


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

Mutlaka Okuyun!

Gandalf emekli olmayı düşünmüyor

Gandalf Emekli Olmayı Düşünmüyor! (Sir Ian McKellen Çalışmaya Devam Etmek İstiyor!)

Gandalf emekli olmayı düşünmüyor: Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin efsanevi oyuncusu Sir Ian McKellen, emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir