Numenor İnsanları

Numenor İnsanları

Numenor Kralları

Elros Tar-Minyatur

Numenor İnsanları

Numenor’un ilk Hükümdarı olan Elros, Elrond’un ikiz kardeşiydi. Birinci Çağın bitiminden 58 yıl önce tahmini olarak Birinci Çağ’ın 532. yılında dünyaya geldiler. Onlar Beleriand içinde Sirion Nehri yakınlarında yaşarlardı.

Elros; Elf, Maia ve İnsan soyu karışımından geliyordu. Babası Earendil Yarı Elf idi. Çünkü
Earendil’in annesi İdril bir Elf, babası Tuor ise bir İnsandı. Elros’un annesi Elwing bir Elfti. Elwing’in annesi Nimloth’un babası Dior, İnsan Beren ve Yarı Elf-Yarı Maia Luthien’in çocuklarıydı.

538 yılında Feanor’un Oğulları Silmaril’i almaya çalıştılar. Ve bu uğurda pek çok Elf katledildi. Elros ve kardeşi Feanor oğlu Maglor’a esir düştüler. Lakin Elros ve Elrond çok küçük olduklarından Maglor onlara acıdı ve öldürmedi. Bir hikâyeye göre Maglor onlara bakıp büyüttü lakin başka hikâyeye göre de ikisi bir şelale altındaki mağaraya gizlenip orada uzun süre dayandılar. Silmarillion da birincisi geçmektedir.

Saldırı sırasında Elwing kaçmayı başardı ve Silmarille birlikte kocasının yanına, Vala Ulmo’nun lutfuyla kuş şeklinde ulaşmayı başardı. İkisi de Çocukları için endişelendiler fakat geri dönemediler. Earendil, Valar’ın huzuruna çıkarak onlardan yardım dilemeyi amaçlamıştı ve böylece dünyadaki karanlığın son bulacağını umuyordu. Earendil, Valar’ın huzuruna ulaşmayı başardı ve yardım dileği kabul edildi.

Morgoth Öfke Savaşı’nda yenilerek, hâkimiyeti sona erdirildi. Bunlarda büyük katkısı olduğundan Valar, ödül olarak Earendil, Elwing ve çocuklarına İnsan ve ya Elf yazgısından birini seçme hakkını verdi. Elros insan olmayı seçti ve ölümlü yaşamı aldı.

Valar, Numenor’u yarattıktan sonra, Elros İkinci Çağ’ın 32. yılında ilk Numenor Kralı olarak seçildi. Quenya dilinde Tar-Minyatur denildi ona. Hükümdarlığa 90 yaşındayken başlamıştı. Sonradan Elros Armenelos’u buldu ve buraya saray ve kule inşa ettirdi. Elros yanında Orta-Dünya’dan bir sürü baba yadigârı getirmişti ve bunların içinde Barahir’in Yüzüğü de vardı. Ayrıca Bregor’un Yayı, Dedesi Tuor’un baltası Dramborleg ve anne tarafından büyük büyük büyük ve büyük babası Thingol’un kılıcı Aranruth da bunlardandı.

Elros dört çocuk sahibi oldu. En büyükleri Vardamir Nolimon’du(61 yılında doğdu). Diğer çocukları ise kızı Tindomiel ve küçük oğulları Manwendil ve Atanalcar idi.

Numenor İnsanlarına Valar diğer tüm İnsanlardan daha uzun bir ömür bahşetmişti. Tüm Numenoreanlar içinde de en uzun yaşayan Elros’tu. İkinci Çağ 442 yılında öldüğünde tam 500 yaşındaydı ve 410 yıl Numenor’u yönetmişti. Oğlu Vardamir ise babası öldüğünde 381 yaşındaydı.

Elros’un soyu Numenor yok olduğunda da sönmedi. Elendil ve oğulları vasıtasıyla Orta-Dünya’da devam etti ve Aragorn’la sürdü gitti.

Adının manası “Yıldız Köpüğü” dür. “El” yıldız demekken “ros” kelimesinin anlamı değişkendir. “köpük, serpinti” gibi anlamları yanında Tolkien’in sonradan yazmaya başladığı ama bitiremediği “Ros Problemi” isimli metninde “ros” Maedhros’ daki gibi kızıl anlamına da gelebilmektedir.

Tar-Minyatur ise “Yüce İlk Hükümdar” anlamındadır.

İndilzar, Elros’un Adunaic dilindeki karşılığıdır.

Vardamir Nolimon

Numenor’un İkinci Kralı. Elros’un oğludur ve İkinci Çağın 61 yılında doğdu. Üç kardeşi vardı; kız kardeşi Tindomiel ve küçük erkek kardeşleri Manwendil ve Atanalcar.

Vardamir bir âlimdi ve Kadim Elf ve İnsan ilimlerinde uzmandı. Dört çocuğu vardı; varisi Amandil, kızı Vardilme ve diğer iki oğlu Aulendil ve Nolondil.

Vardamir yalnızca bir yıl yönetimde kaldı ve görevi oğluna devretti. Vardamir Nolimon 471 yılında 410 yaşındayken öldü.

Vardamir’in anlamı “Azametli Mücevher” Nolimon ise “İlim” demektir.

Tar-Amandil

Numenor’un Üçüncü Kralıdır. İkinci Çağın 192 yılında doğdu. Babası yönetimi direk ona devretmişti.

Üç çocuğu oldu. Varisi Elendil ile diğer oğlu Earendur ve kızı Mairen. 590 yılında Asayı oğlu Elendil’e devretti. On üç yıl sonra 603 yılında 411 yaşındayken öldü. Yalnız 147 yıl krallık yaptı.

Adının anlamı “Aman(Valinor) Aşığı”dır.

Tar-Elendil

Numenor’un Dördüncü Kralıdır. İkinci Çağın 350. yılında doğdu. Tar-Elendil geç yaşta evlendi. İki kızı ve bir oğlu oldu. Kızı Silmarien(Doğum 521) ve İsilme(532), oğlu Meneldur ise 543 yılında doğdu. Yalnız erkek çocuklar kral olabildiğinden varis Meneldur oldu.

İleride Silmarien, Andunie Lordlarının atası olacaktı. Tar-Elendil Barahir’in Yüzüğünü Silmarien’e verdi.

Tar-Elendil büyükbabası Vardamir gibi bir âlimdi. Büyükbabasının kitaplarını ve diğer birçok ilim kitabını topladı. Parmaite olarak bilinirdi yani “Kitap El”

600 yılında oğlu Meneldur, Vaentur’un kızı Almarian ile evlendi.

Tar-Elendil 140 yıl hükmettikten sonra 740 yılında Asayı oğluna devretti. Tar-Elendil 751 yılına 401 yaşındayken öldü.

Elendil’in iki anlamı vardır ilki “Elf-Dostu” ikincisi de “Yıldız Aşığı”dır.

Tar-Meneldur

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?t=5588

Tar-Aldarion

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?t=3811

Tar-Ancalime

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?t=5601

Tar-Anárion

Numenor’un Sekizinci Kralıdır. İkinci Çağın 1003 yılında doğdu. Annesi Kraliçe Tar-Ancalime, babası Hallacar idi. Kraliyet Asası’nı 1280 yılında aldı. 114 yıl boyunca 1394 yılına kadar hükümdarlık yaptı. Üç çocuğu oldu iki büyük kızı ve küçük oğlu Surion. Ablalarının feragat etmesiyle yeni kral Surion olacaktı. Tar-Anarion 1404 yılında öldü.

Anarion; “Güneşin Oğlu” manasındadır.

Tar-Súrion

Numenor’un Dokuzuncu Kralıdır. İkinci Çağın 1174 yılında doğdu. Ablaları büyük annelerinin deneyimlerinden etkilenerek korkmuşlardı ve Asa’dan feragat ettiler. 1394 yılında Surion Asa’yı babasından alarak yeni kral oldu.

Tar-Surion, Telperien adlı bir kıza ve İsilmo adlı bir oğula sahipti. Tar-Surion 1556 yılında hükümranlığının 164. yılında Asayı büyük çocuğu olan Telperien’e devretti. Tar-Surion 1574 yılında öldü.

Adının manası “Rüzgârın Oğlu”dur.

Tar-Telperien

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?t=6319

Tar-Minastir

Numenor’un On Birinci Kralıdır. İkinci Çağın 1474 yılında doğdu. Babası İsilmo’dur. İsilmo ablasından küçük olduğu için Asa’yı Tar-Telperien almıştır. Lakin Tar-Telperien evlenmediği ve çocuğu olmadığından varisi yeğeni Minastir olmuştu.

Bitmemiş Öykülere göre Minastir Asa’yı 1731 yılında almıştır. Ancak bunun asıl haline göre Elfler ve Sauron arasındaki savaşta kral Minastir idi.(1693-1701)

1695 yılında yardım çağrısı üzerine Gil-Galad’a yardım gönderdi. Çünkü Sauron Güç Yüzükleri’nin hepsine hükmetmek istiyordu ve Elflere saldırıya geçmişti. Büyük bir donanmayı Amiral Ciryatur ile Lune Körfezi’ne yolladı.(1700)Numenoreanlar, Sauron’u yenerek savaşa son verdiler.

Tar-Minastir, Oromet Tepesine uzun bir kule yaptırmıştı. Sürekli buraya gelip Batı’ya bakardı. Elflerle dostu ve onlara imreniyordu. O ve Numenoreanlar giderek ölümsüzlüğü daha çok arzuluyorlardı.

1869 yılında Asa’yı oğlu Ciryatan’a devretti. Tar-Minastir 1873 yılında öldü.

Adının anlamı “Kule Gözcüsü”dür.

Tar-Ciryatan

Numenor’un On İikinci Kralıdır. İkinci Çağın 1634 yılında doğdu. Kral olmadan önce kuzeye, güneye ve doğuya birçok deniz yolculuğu yaptı.

1869 yılında babasını zorla Asa’dan vazgeçirdi ve kral oldu. Bundan sonra Numenoreanlar arsındaki ilk bozulma işaretleri baş gösterdi.

Tar-Ciryatan gemi yapımını biliyordu. Bu işleri hızlandırarak Orta-Dünya’dan hazine ve ham madde getirtmeye başladı. Hırsla ve açgözlülükle yerli halk üzerinde bakı kurdu.

İkinci Çağın 2029 yılında asayı oğlu Atanamir’e teslim etti ve 2035 yılında öldü.

Adının anlamı “Gemi Yapıcısı”dır.

Tar-Atanamir

Numenor’un On Üçüncü Kralıdır. İkinci Çağın 1800 yılında doğdu. Krallığında babasının politikasını devam ettirdi.

Atanamir ve Numenoreanlar ölümlülüğe giderek daha az tahammül ediyorlardı. Ölümün bir ceza olduğu ve haksızlık olduğu kanısındaydılar.
Elfleri kıskanıyorlardı ve ölümsüzlüğün Ölmeyen Diyarlar’dan geldiğine inanıyorlardı. Böylece Valar’ın Yasak’ını delerek batıya yelken açmaya başladılar.

Manwe ona elçi göndererek yasağı hatırlattı ve gereçekleri anlatırdı. Ama Tar-Atanamir bir daha yasağı delmese de Valar’ın öğütlerini kulak ardı etti. İnsanlar Elflerden ve Valar’dan giderek soğudular.

2251 yılında öldü ve yerine oğlu Ancalimon geçti.

Tar-Atanamir adının anlamı “İnsan Cevher”dir.

Tar-Ancalimon

Numenor’un On Dördüncü Kralıdır. İkinci Çağın 1986 yılında doğdu. Babası ölünceye kadar Asa’yı alamadı. Krallığı süresinde insanlar arasında bölünmeler yaşandı.

Onun zamanında halk Kral’ın Adamları ve Vefakârlar diye ikiye bölündü. Elfçeyi yasakladı ve Elflerle irtibatı da yasakladı. Eru’ya ibadet etmeyi kesti. 2000 yıldır Armenelos’taki yuvalarda yaşayan kartallar artık orada daha uzun süre kalamadılar.

İnsanlar zevke sefaya düştüler, altın ve mücevher delisi oldular. Ölümsüzlüğün ilacını bulmaya çalıştılar.

2386 yılında Tar-Ancalimon öldü ve yerine oğlu Tar-Telemmaite geçti.

Tar-Ancalimon’un anlamı “En Parlak Kişi”dir.

Tar-Telemmaitë

Numenor’un on beşinci Kralıdır. İkinci Çağın 2136 yılında doğdu. Gümüşü çok severdi ve Numenor’da yeni çıkarılmış mithrili çok seviyordu. 2526 yılında öldü yerine kızı Vanimelde geçti.

Tar- Telemmaitë adının anlamı “Gümüş Elli”dir.

Tar-Vanimeldë

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?t=6319

Tar-Alcarin

Numenor’un on yedinci Kralıdır. İkinci Çağın 2406 yılında doğdu. Annesi Tar-Vanimelde, babası Herucalmo’dur.

Annesi 2637 yılında ölünce Asa’yı babası yirmi yıl boyunca Tar-Anducal ismiyle kullandı. Babası 2657 yılında ölünce kral oldu. 80 yıllık hükümdarlıktan sonra 2737 yılında öldü. Yerine oğlu Calmacil geçti.

Adının anlamı “Şanlı, Şerefli”dir.

Tar-Calmacil

Numenor’un on sekizinci Kralıdır. İkici Çağın 2516. yılında doğdu. Tar- Alcarin’in oğludur. Tar-Calmacil’in iki oğlu vardı: 2618’de doğan Tar-Ardamin ve 2630’da doğan Gimilzagar.

Calmacil kral olmadan önce deniz seferleri yönetiyordu ve kendisi çok iyi bir komutan ve denizciydi. Numenor sınırlarını Orta-Dünya sahilleri boyunca genişletmiştir. Bu akınlar Sauron’u çok öfkelendirmişti lakin o Numenor ile anlaşma yapıp, sınırlarını ve hâkimiyetini Rhün yönünde genişletmeye başladı.

Tar-Calmacil 2737 yılında babasının ölümü üzerine krallığın başına geçti. Quenya dilinde isim almasına karşın, Kral’ın Adamları ona Adunaic dilinde Ar-Belzagar dediler.

Tar-Calmacil hükümranlığının 88. yılında İkinci Çağın 2825. yılında öldü. Yerine oğlu Tar-Ardamin geçti.
Calmacil adının manası cal=parlak, macil=kılıç köklerinden gelen “Parlak Kılıç”tır.

Tar-Ardamin

Numenor’un on dokuzuncu kralıdır. İkinci Çağ’ın 2618. yılında doğdu. Gimilzagar adında küçük bir kardeşi vardı.

2825 yılında babasının ölümüyle yerine geçti ve 74 yıllık bir hükümdarlık dönemi oldu. Kral’ın Adamları ona Ar-Abattarik diyorlardı. 2899’da öldü ve yerine oğlu Ar-Adûnakhôr geçti.

Ardamin isminin anlamı “Arda’nın Kulesi” dur. “Ar” kelimesi “Kral” demektir.

Ar-Adûnakhôr

Numenor’un yirminci kralıdır. 2709 yılında dünyaya geldi. 2899 yılında tahta geçti.

Asa’yı aldığında Adunaic dilinde bir isimle tahta geçti. Böylece ilk kez bir hükümdar bunu yapmış oldu. Babası Tar-Ardamin ve büyükbabası Tar-Calmacil ise ikincil isim olarak Adunaic ce bir isim almışlardı. Yine de Ar-Adunakhor geleneği tamamen terk etmeye cüret edemedi ve adı Kralların Tomarı’na Tar-Herunumen olarak yazıldı.

Bu iki ismin de anlamı “Batının Efendisi” demekti ve bu sıfatı Valar, özellikle de Manwe kullanıyordu. Bu yüzden Vefakârlar bunu kâfirlik olarak nitelendiriyorlardı.

Hükümdarlığı döneminde Vefakârlar’a eziyet etmeye başladı. Bütün Elf dilerini reddetti, konuşulmasını ve kullanılmasını yasakladı. Yine de Vefakârlar gizliden gizliye öğrenmeyi ve kullanmayı sürdürdüler. Elfler bu dönemde buraya alenen gelmeyi bıraktı. Ama batıda Elf dostlarına gizlice gelenler oluyordu.

Ar-Adunakhor 63 yıllık saltanat sonunda İkinci Çağın 2962. yılında 253 yaşındayken öldü. Yerine oğlu Ar-Zimrathon geçti.

Ar-Zimrathon

Numenor’un yirmi birinci kralıdır. Kendisi 2798 yılında doğdu. Babası Ar-Adunakhor’un ölümünden sonra kral oldu ve saltanatı 71 yıl sürdü. İkinci Çağın 3033. yılında öldü, yerine oğlu Ar-Sakalthor geçti.

Kralların Tomarı’na adı Tar- Hostamir olarak yazıldı. Hostamir = “Mücevher Toplayan” demektiktir ve Zimrathon da aynı manaya elir.

Ar-Sakalthor

Numenor’un yirmi ikinci kralıdır. İkinci Çağın 2876 yılında doğdu. 69 yıl hükümdarlık yaptı. 3102 yılında öldü ve yerine oğlu Ar-Gimilzor geçti.

Adı Kralların Tomarı’na Tar-Falassion olarak yazıldı. Falasse= Deniz kıyısı(sahil) demektir. –ion eki ise erkeklik takısıdır. Sakalthor aynı manadadır.

Ar-Gimilzor

Numenor’un yirmi üçüncü kralıdır. İkinci Çağın 2960. yılında doğdu. Babasının ölümünden sonra 3102 yılında hükümdar oldu.

Ar-Gimilzor; Valar’a ve Elflere çok sert eleştirilerde bulunuyordu. Elflerin Numenor’a gelmesini yasakladı, çünkü onların Valar’ın casusluğunu yaptığını düşünüyordu. Elflerle her türlü irtibatı olanı da cezalandırdı. Elf dillerini yasakladı ve Elflerin hediyesi olan Ak Ağaç’ı da ihmal etmeye başladı. Eru’ya tapınma yeri olan Kutsal Meneltarma tepesini de terk etti. Yani Valar’a karşı tam bir karşıtlık söz konusuydu. Tabii ki Manwe yapılan tüm bu fiillerden haberdardı ve Valar, Numenor İnsanlarını korumayı kesti.

Ar-Gimilzor, Vefakârlar üzerindeki baskıyı iyice artırdı. Onları Batıdaki Andunie’den doğudaki Romenna’ya zorunlu olarak göç ettirdi. Çünkü onların hareketlerini daha iyi kontrol etmek niyetindeydi. Ve bu dönemde pek çok Vefakâr Orta-Dünya’ya göç ederek uzunca bir vakit Numenor’a dönmediler.

Ar-Gimilzor’un karısı İnzilbeth Vefakârlar’dan biriydi ve inancını gizlice sürdürüyordu. Onun annesi Lindorie, Erendur’un kız kardeşiydi. Soyları Andunie Lordları’na dayanıyordu. Ar-Gimilzor onunla zorla evlenmişti ve İnzilbeth bu yüzden mutsuzdu. Onların büyük oğulları İnziladun annesinin çabalarıyla iyi yetişmişti ve tıpkı annesi gibi bir Vefakâr idi. Küçük oğulları Gimilkhad ise tıpkı babası gibiydi.

Kurallara göre varis İnzaladun’du ama babası, Gimilkhad’ın varisi olmasından yanaydı. Tüm bunlara rağmen Ar-Gimilzor 3175 yılında öldüğünde yerine oğlu İnziladun geçti.

Gimilzor’un adı da Tomar’a Tar-Telemnar olarak yazıldı. Anlamı “Gümüş Alev”dir.

Tar-Palantir

Numenor’un yirmi dördüncü(sondan bir önceki) kralıdır. İkinci Çağın 3035. yılında doğmuştur. İnziladun tahta geçtiğinde kendine Quenya dilinde isim alarak tahta geçti: Tar-Palantir.

Numenor’un ilk zamanlarındaki kralları gibi sadık ve bilge bir kraldı İnziladun. Aldığı Tar-Palantir ismi “Uzaklara Bakan Kişi” manasındadır. Zira Palantir batıdaki Oromet kulesine gider ve batıya Ölmeyen Diyarları görme umuduyla bakardı, en azından Elfleri görmeyi arzulardı.

Tar-Palantir babasının yaptığı ve önceki zamanlarda yapılan yanlışları düzletmek için çok çaba harcadı. Eru’ya ibadeti tekrar başlattı, Ak Ağaç’a bakımı tekrar başlattı. Elinden gelen her şeyi yaptı ve Elflerin tekrar gelmesini ve Valar’ın haberini umutla bekleyip durdu. Lakin artık çok geç kalınmıştı.

Gimilkhad ise ağabeyine karşıydı ve babasının yerine Kral’ın Adamları’nın başına o geçti. Bu Vefakârlar ile Kral’ın Adamları arasında çekişmeye neden oldu.

Ta-Palantir haytının geç bir evresinde evlenmişti. Sadece tek bir çocuğu oldu; kızı Miriel. Palantir yorgunluğu ve kederi artık onu ele geçirdiğinde görevi kızına devretti ve 3255 yılında öldü. Ama Gimilkhad’ın oğlu Pharazon, Miriel ile zorla evlendi ve Asa’yı Miriel’den alarak kendisi hükümdar oldu. Yani Ar-Pharazon, son Numenor Kralı.

Ar-Pharazon

Numenor İnsanları

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?t=2253

Diğer Numenor İnsanları

Ailinel

Tar-Meneldur’un kızıdır. İkinci Çağın 712. yılında doğdu. Annesi Almarian ve babası beşinci Numenor kralı Tar-Meneldur idi. Ailinel’in iki kardeşi vardı; büyük erkek kardeşi Aldarion ile küçük kız kardeşi Almiel. Ailinel babasının bir arkadaşı olan Hatholdir oğlu Orchaldor ile evlendi. Onların Soronto adında bir oğulları oldu.

Ailinel isminin anlamı “Göl” veya “Havuz”dur.

Almarian

Tar-Meneldur’un kraliçesi yani karısıdır. Almarian, Numenor’dan Orta-Dünya’ya ilk deniz yolculuğu yapan ve aynı zamanda Numenor’un en ünlü denizcisi olan Veantur’un kızıdır. Almarian güzelliğiyle tüm Numenor’a ün salmıştı.

Tar-Meneldur ile Almarian üç çocukları oldu. Oğulları Aldarion(D.700), kızları Ailinel(D.712) ve Almiel(D.729). Bu aile ilk başta Numenor’un kuzeyindeki Forostar’da yaşıyordu. Lakin Meneldur 740 yılında krallığın başına geçince Armenelos’a taşındılar.

Aldarion büyükbabası Veantur’dan denizcilik hakkında pek çok şey öğrendi. Almarian da oğlunu bu uğraşında destekledi.

800 yılında Almarian, Erendis adlı genç kızı evhalkına katılması için çağırdı. Buradaki amacı oğlu ile Erendis’in arasında romantik bir ilişki başlatmaktı. Meneldur, Almarian’ın Green Bough of Return* olarak Aldarion’un gemisi üzerinde olmasını yasaklaması üzerine, Erendis Almarian’dan izin isteyerek kendisi bu geleneği uyguladı.(816)

Erendis, Aldarion’un çok uzun bir yolculuğundan sonra baba evine geri döndü. Almarian, Erendis’in annesi Nuneth danıştı ve Erendis’i Armenelos’a dönmeye ikna etti. Aldarion ile 858 yılında nişanlandılar ve 870 yılında da evlendiler, ama 882 yılında temelli ayrıldılar. Almarian torunu Ancalime’ye yardım etti.

Almarian’ın ne zaman öldüğü bilinmemektedir. Adının anlamı “İyi dilekler”dir.

Not: * Bu tabir geminin pruvasına(yani ön kısmına) kaptana yakınlığı(akraba veya eş) olan bir kadının Oiolairë ağacının bir dalının konulmasıdır. Bu gelenek Elflerden ilham alınarak yapılmıştır. Elfler, Osse ve Uinen ile dostluklarının bir nişanesi olarak gemilerinin pruvasına bu ağacın dallarından koyarlardı.

Almiel

Tar-Meneldur’un kızıdır. İkinci Çağın 729. yılında dünyaya geldi. Annesi Almarian’dır. İki kardeşi vardır: Aldarion ve Ailinel. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Adının anlamı “iyi talih”dir.

Amandil

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?t=5550

Ardamir

Numenorlu bir insan. Ardamir ikinci Çağın 562. yılında doğdu. Vardamir Nolimon’un torunu olan Axantur’un oğludur. İki tane kardeşi vardı; ablası Lindisse ve küçük erkek kardeşi Cemendur. Ardamir’in ölüm tarihi bilinmemektedir.

Ardamir’in anlamı “Dünya’nın Mücevheri”dir.

Atanalcar

Elros Tar-Minyatur’un oğludur. Kendinden büyük üç kardeşi vardı: Vardamir Nolimon, Tindomiel ve Manwendil. Ölüm ve doğum tarihi bilinmemektedir. Adının anlamı “Şanlı Adam” dır.

Aulendil

Vardamir Nolimon’un ikinci oğludur. İkinci Çağın 213. yılında dünyaya geldi. Üç kardeşi vardı. Ağabeyi Tar-Amandil, ablası Vardilme ve küçük kardeşi Nolondil. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Adının anlamı “Aule’nin Arkadaşı”dır.

Axantur

Vardamir Nolimon’un torunudur ve İkinci Çağın’ın 395 yılında doğmuştur. Axantur’un babası Nolondil’dir. İki kardeşi vardı: ablası Yavien ve ağabeyi Oromendil.

Axantur’un üç çocuğu oldu; kızı Lindisse, oğulları Ardamir ve Cemendur. Oğlu Cemendur’un torunu Hallacar, yedinci Numenor hükümdarı Kraliçe Tar-Ancelime ile evlenmiştir. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Axantur’un manası “Kanun Gücü(veya ustası)” “Kural Gücü(veya ustası)” “Buyruk Gücü(veya ustası)” anlamlarına gelmektedir.

Beregar

Erendis’in babasıdır. Beregar Beor Hanedanı soyundan gelmesine karşın Elros’un kraliyet çizgisine dahil değildir. Numenor’un batısında yaşıyordu. O ve onun akrabaları Sindarin dilinde konuşuyorlardı. Beregar Nuneth ile evlendi ve İkinci Çağ’ın 771 yılında kızları Erendis dünyaya geldi.

800 yılında, Kral’ın varisi Aldarion şerefine düzenlenen bir davete katılmak üzere Armenelos’a geldi. Yanında kızı Erendis’i de getirmişti ve Erendis Aldarion’u ilk kez gördüğünde büyülendi. 843 yılında Aldarion batıya Beregar’un evini ziyarete gitti ve Erendis ile evlenmek istediğini söyledi. Ve evlendiler.

Beregar’ın ölüm tarihi bilinmemektedir. Onun torunu Ancalime 1075 yılında kraliçe olmuştu.
Adının anlamı “yiğit” kelimesiyle ilgilidir. Ber=yiğit.

Caliondo

Numenorlu bir insan. İkinci Çağın 512. yılında doğdu. Babası Earendur idi. Caliondo’nun 670 yılında Malantur adını verdiği bir oğlu oldu. Caliondo 900 yılında öldü. Adının anlamı “Parlak Kaya”dır.

Cemendur

Hyarastorni(li) Hallatan’ın babası. İkinci Çağın 575 yılında doğdu. Babası Vardamir Nolimon’un torunu Axantur’dur. Cemendur’un iki çocuğu vardı: kızı İrilde(700) ve oğlu Hallatan(711). Cemendur çok önemli bir toprak sahibiydi ve her şey oğlu Hallatan ile birlikte büyüdü. Cemendur’un ölüm tarihi bilinmemektedir.

Adının anlamı “Toprak Hizmetkârı”(Earth Servant).

Ciryatur

Sauron’un Elflerle Savaşı sırasında İnsanlara kaptanlık eden Numenorlu Amiral. Ciryatur İkinci Çağın 1700. yılında Numenor’dan Orta-Dünya’ya deniz filosu ile geldi. Çünkü Gil-Galad, Numenor Hükümdarı Tar-Minastir’den Sauron’un 1695 yılında başlayan Eriador’u istilası nedeniyle yardım istemişti. Filo beş yıl gecikmeli olarak Orta-Dünya’ya vardı. Bu sırada Sauron’un orduları da Lindon sınırındaki Lune Nehrine dayanmıştı bile.

Ciryatur ana kuvvetlerini Lune Körfezi’nden yukarıya gönderdi ve Sauron’un ordusunu geri püskürtmeyi başardı. Sauron ordusuyla Tharbad’a çekildi, çünkü burada destek birliklerini konuşlandırmıştı. Ama Ciryatur gemileri Lond Daer Limanı’ndan yukarı Grisel boyunca ilerleterek birliklerini kıyıya sürdü ve Sauron’a arkadan saldırdı. Burada 1701 yılında yapılan ve Gwathlo Savaşı denilen olayda Sauron mağlup edildi ve Mordor’a geri döndü.

Ciryatur’un anlamı “Gemi Ustası”dır.

Eärendur (I)

Tar-Amandil’in ikinci oğludur. İkinci Çağın 361. yılında doğdu. Tar-Elendil onun büyük kardeşidir. Bir de küçük kız kardeşi Mairen vardı. Earendur bir oğula sahipti, adı Caliondo’ydu. Earendur’un ne zaman öldüğü bilinmemektedir.

Eärendur (II)

Elendil’in(İsildur’un babası olan) büyük-büyük-büyük babası ve on beşinci Andunie Lord’udur.(Ar-Sakalthor’un hükümranlığı zamanları) Bilindiği üzere Andunie Lordları yüksek derecede Elros’un soyuna mensupturlar ve Asa Divanı’nda büyük söz sahibidirler. Her zaman Valar sadık olmuşlar ve Elfdostudurlar. Krala da daima sadık olmuşlardır.

Earendur’un babasının ve oğlunun adları bilinmemektedir. Onun torunu Numendil on yedinci Andunie Lordu’ydu. Earendur, Lindorie adında bir kız evlada sahipti. Lindorie de Ar-Gimilzor’un karısı İnzilbeth’in annesidir.

Earendur’un anlamı “Deniz Hizmetkârı”dır.

Elatan

Andunie Lordları’nın atasıdır. Numenor’un batısındaki Andunie’de yaşardı. Sonraları Tar-Elendil’in kızı ve en büyük çocuğu olan Silmarien ile evlendi. Silmarien tahtın varisi değildi, çünkü o zamanlar kurallar açıktı: kadınlar hükümdar olamazdı.

Elatan ve Silmarien’in 630 yılında bir oğlu oldu ve ona Valandil adını koydular. Valandil gelecekte ilk Andunie Lordu olacaktı. Onun soyundan gelen Elendil ve oğulları Gondor ve Arnor krallığını kuracaktı, çok uzun zaman sonra.

Elatan’ın doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir.

Elentir

Amandil’in erkek kardeşi ve On yedinci Andunie Lordu Numendil’in oğludur. Amandil babası ölünce yerine geçerek yeni Andunie Lordu olmuştu. Buradan anlaşıldığı üzere bu mevki yede en büyük çocuk varis olmaktadır.

Elentir Tar-Palantir’in kızı Miriel’e aşık olmuştu. Ve belki de nişanlıydılar. Ama bilindiği üzere Pharazon zorla Miriel’i kendine eş olarak almış ve Asa’yı da alarak hükümdar olmuştu.

Sonraki yıllarda Ar-Pharazon’un eylemleri Numenor’u yok oluşa sürüklemiş ve Miriel de dâhil pek çok Numenorlu ölmüştü. Elentir yazgısı ise bilinmemektedir.

Elentir’in manası “Yıldız Gözcüsü”dür.

Erendis

Aldarion’un karısı ve Tar-Ancalime’nin annesidir. Erendis İkinci Çağın 771 yılında doğdu. Babası Beregar, annesi de Nuneth idi. Erendis ailesiyle birlikte Numenor’un batı topraklarında yaşıyordu.

Erendis narin, zarif ve güzel bir kadındı, kara saçları ve gri gözleri vardı. Tam olarak Elros’un soyundan olmadıklarından Erendis ve atalarının ömrü daha kısaydı. Ama sonuç olarak Beor Hanedanı’ndan geliyorlardı.

800 yılında Berear, Kral’ın varisi Aldarion şerefine düzenlenen bir davete katılmak üzere Armenelos’a geldi. Yanında kızı Erendis’i de getirmişti. Erendis burada Aldarion’u ilk gördüğünde büyülendi. Sonraları Aldarion’un annesi Almarian, Erendis’i evlerine katılması için davet etti.

Aldarion bir denizciydi ve 806 yılında sefere çıkmak üzere hazırlandı. Ayrılmadan önce annesine veda etmek için uğradığında ilk kez Erendis’i fark etti. Onun güzel olduğunu ve gizli bir güç taşıdığı düşündü. Erendis ona aşık oldu ve sonraları diğer kişilerden gelen evlenme tekliflerini geri çevirdi. Gerçi kendisini gelecekteki Numenor Kralı’nın eşi olacak kadar soylu görmüyordu, lakin yine de bekledi.

816 yılında Aldarion babası Tar-Meneldur’un rızası olmadığı halde yeni bir sefere çıktı. Bunun üzerine Meneldur, Kraliçe Almarian’ın ve kızlarının geleneksel Green Bough of Return(Yeşil Dalın Getirilmesi) yapmasını yasakladı. Erendis, Almarian’dan izin alarak bu dalları kendisi getirip, Aldarion’un gemisinin pruvasına yerleştirdi. Bu olaydan sonra Aldarion, Erendis’e aşık olmaya başladı.

820 yılında döndüğünde, Erendis’e bir elmas hediye etti. Tar-Meneldur oğlunu evlenmesi için sıkıştırıyordu ama Aldarion bu sıkıştırmaları dirençle karşıladı. 824 yılında yeni bir seyahat için hazırlandığında, Erendis ona bir kadınla Bough of Return’u adıyla birlikte gönderdi.

Aldarion 829 yılında yine bir sefere çıktı ve uzun bir süre dönmedi. On yıl sonra Erendsi Aldarion’un dönmeyeceği korkusuna kapıldı ve batıdaki baba ocağına döndü. Aldarion en sonunda yolculuğa çıktığından tam on dört yıl sonra 843 yılında geri döndü. Bu uzun yolculuk boyunca Aldarion, Erendis’e ne kadar çok aşık olduğu fark etmişti ve batıya giderek onunla evlenmek istediğini söyledi. Ama Erendis evlenmeye isteksizdi çünkü Aldarion’un denize aşırı düşkün olduğunu biliyordu.

Erendis 850 yılında Aldarion’a katılarak, Numenor sahillerinde gemiyle yapılan bir yolculukta eşlik etti. Andunie’de, Lord Valandil onları bırakmadı ve bir festival düzenledi. Valandil bu eğlencede Erendis’in şerefine kadeh kaldırarak şunları söyledi: “Uineniel, Uinen’in Kızı, Denizin Yeni Hanımefendisi”. Erendis bu sıfatı reddetti. Çünkü denizle rekabet etmek istemiyordu.

Çiftimiz Numenor’un İç bölgesinde bulunan yeşilliklerle kaplı Emerie’ye gittiler, çünkü Erendis orada yaşamak istediğini söylemişti. Sonraları Erendis, Aldarion’a şöyle söylemişti: “Seni denizle paylaşmak istemiyorum” ve bu nedenle ayrılmışlardı. Her ikisinin anneleri de barışmaları için sıkıştırıyordu, buna rağmen Erendis taviz vermemekte kararlıydı. Ama Aldrion’a çok aşıktı.

İkinci Çağın 858. yılı bahar ayında Meneltarma üzerinde Erukyerme duaları sırasında; Aldarion ve Erendis nişanlandılar. Erendis nişan sırasında Aldarion’un verdiği elması alnına takmıştı ve o günden sonra Tar-Elestirne, yani Yıldız-Alınlı(ya da Kaşlı)(Star-brow) Hanımefendi diye çağırılır oldu. Tar-Meneldur nişan hediyesi olarak Emerie’de beyaz bir ev verdi.

Gelenek gereğince nişandan üç yıl sonra evleneceklerdi, ama Aldarion arzusuna yenik düşerek denize gitmeye karar verdi. Erendis’e de kendisine eşlik etmesini teklif etse de o kabul etmedi. Erendis ona çabuk dönmesini söyledi ve Green Bough of Return geleneğini o yaptı.(863)

Aldarion Orta-Dünya’da bazı sorunlarla karşılaştı ve bu nedenle planladığından daha uzunca bir süre orada kalması gerekti. Gemilerini kuzeyin buzlu sularına sürdü. Burada Bough of Return(Ağaç dalı) dondu. En sonunda İkinci Çağın 869. yılında Numenor’a döndü. Erendis ona karşı başlangıçta soğuk davranmasına rağmen, ertesi yıl evlenmeye karar verdiler.

İkinci Çağın 870. yılında Armenelos’ta Erendis ve Aldarion evlendiler. Ölmeyen Diyarlar’dan da Elfler düğüne katılmak için geldiler. Elfler, Erendis’e altın gagaları ve ayakları olan bir çift gri kuş hediye ettiler. Bu kuşlar ömür boyu birlikte yaşarlar ve yalnız birlikte şarkı söylerlerdi.

873 yılında kızları Ancalime dünyaya geldi. Erendis bu nedenle, Aldarion’un erkek çocuk sahibi olmak için evde kalacağını ümit etti. Ama 877 yılında başka bir sefere çıkacağını duyurdu ve hazırlıklara başlanmasını emretti. Erendis buna çok kızdı ve iki yıl içinde dönmesini talep etti. Bu sefer Bough of Return’u ne getirdi, ne de gönderdi.

Erendis deniz yakınlarından Emerie’deki evine taşındı. Burada kızını korumayı amaçlıyordu. Yalnız kadın hizmetkârlar tuttu ve koyunculuk ve tarla işleriyle uğraştı. Erendis erkeklere karşı öfke büyütmüştü içinde ve kızına da bu hisleri aşıladı ve Aldarion’dan hiç söz etmedi.
Elflerin hediyesi olan kuşları da salıverdi, Ölümsüz Topraklara dönsünler diye.

Erendis, Ancalime’ye kendi öğretmenlik yaptı. Nadiren Adunaic kullansa da genellikle Sindarin dilinde konuştular. Tıpkı Numenor’un batısında çoğunun yaptığı gibi. Evlerinde çok az gülüş veya müzik vardı.

879 yılında Aldarion’un döneceğini umuyordu, ama Armenelos’a dönmedi yine de oradaki evlerini hazırladı. 880 olduğunda kocası dönmeyince evi kapatıp Emerie’ye geri döndü.

Aldarion yolculuğunun üzerinden tam beş yıl geçmişken 882 yılında eve döndü. Gecikme o istemeden olmuştu, çünkü Orta-Dünya’da huzursuzluklar baş göstermişti, çünkü Sauron iş başındaydı. Erendis onunla buluşmadı ya da herhangi bir mesaj dahi iletmedi. Armenelos’taki evde kapalıydı.

Aldarion atını Emerie’ye sürdü ve Erendis buradaydı, ama soğuk bir karşılama buldu sadece. Aldarion’la akşam yemeği yemedi ve uyuması için misafir odasını hazırlattı. Ancalime de babasını tanıyamadı. Erendis bu sayede Aldarion’un pişman olacağını umuyordu ve sonra onu affedecekti. Ama bunun yerine Aldarion birden evden ayrıldı ve ertesi gün de dönmedi.

Tar-Meneldur Orta-Dünya’daki belanın haberini oğlundan aldığında, onun durumu daha iyi kavradığını gördü ve Asa’yı onun almasının vaktinin geldiğine karar verdi. Böylece 883 yılında Aldarion, Numenor’un yeni Hükümdarı olarak taç giydi.

Erendis, Tar-Meneldur’un onunla aynı tarafta olduklarını düşünüyordu, çünkü Meneldur Aldarion’un yolculuklarını onaylamıyordu. Ama kararı öğrendiğinde korkuya kapıldı. Ve Erendis davet edilmesine rağmen Armenelos’a dönmedi. Ama kızını göndermek zorundaydı.

Hem Meneldur hem de Aldarion onun bu eylemleri karşında tepkisiz kaldılar. Aldarion ve Erendis temelli olarak ayrıldılar. Ancelime ise zamanını bir annesinde bir babasının yanında geçirdi durdu.

Ancelime büyüdükçe annesine daha az vakit ayırır oldu. Erendis yalnız ve acı içindeydi. 985 yılında, 214 yaşlarındayken Aldarion’u tekrar görmeyi arzuladı. Ama Romenna limanlarına vardığında onun çok bir başka sefer için gittiği gördü. Erendis orada, aşkına rakip olarak gördüğü denizi izlerken gizemli bir şekilde öldü.

Erendis adı “Yalnız Eş” anlamına gelmektedir.

Gimilkhâd

Ar-Pharazon’un babası ve Ar-Gimilzor’un oğludur. İkinci Çağın 3044. yılında doğdu. Ar-Gimilzor’un ikinci çocuğuydu. Annesi İnzilbeth ve ağabeyi İnziladun(Tar-Palantir)dur.

Gimilkhad kibirli, gururlu ve söz dinlemez biriydi. Babasının izinden gidiyordu. Annesi Vefakârlar’dandı. İnziladun da annesinin öğretileri sayesinde Vefakârlar’ın izinden gidiyordu. Bu nedenle Gimilzor varisinin Gimilkhad olmasını istiyordu. Ama en yaşlı olan olduğundan İnziladun onun yerine geçti ve Tar-Palantir adıyla kral oldu.
Gimilkhad Kral’ın Adamları’nın başına geçerek kötü eylemleri devam ettirdi. 3243 yılında öldüğünde Kral’ın Adamları’nın önderliğini oğlu Pharazon üstlendi.

Adının anlamı “Yıldızlar”dır.

Gimilzagar

Tar-Calmacil’in ikinci oğludur. 2630 yılında doğdu. İnzilbeth’in atasıdır. Adının anlamı “Yıldız Kılıç”dır.

Hallacar

Tar-Ancalime’nin kocası ve doğal olarak Tar-Anarion’un da babasıdır. İkinci Çağın 852. yılında doğdu. Hyarastorni Efendisi Hallatan’ın oğludur. Nessanie adında bir ablası vardı.

Hallacar Emerie’de Ancelime’yle tanıştı. Lakin Ancalime Mamandil(ve Emerwen) gizli adını kullanıyordu. Ancalime çok güzeldi ve Hallacar ona eskiden atalarının Eriador’da besteledikleri koyunculukla ilgili şarkılar söyledi. Mamandil ve Emerwen(prenses demek) gizli isimleri üzerine bir sürü aşk şarkısı da söyledi. Hallacar, ona aşık olduğunu söyledi ve gerçek kimliğini söylemesini istedi. Bunun üzerine Ancalime sinirlendi ve kesinlikle evlenmek istemediğini söyledi.

Ama kralın varisi olduğunda evlenmeyi kabul etti. 1000 yılında evlendiler. 1003 yılında da oğulları Anarion doğdu. Hallacar 1211 yılında ölmüştür.

Adının anlamı “Uzun Miğfer”dır.

Hallatan

Hyarastorni Efendisi’dir. İkinci Çağın 711 yılında doğdu.Vardamir Nolimon’un torunu Cemendur’un oğludur. Irilde adında bir ablası vardı. Hallatan’ın iki çocuğu oldu; kızı Nessanie ve oğlu Hallacar.

Hallatan önemli toprak sahiplerindendi. Emerie’yi de içine alan İç bölgenin denetimi elindeydi. Halkı tarafından sevilirdi. Bu bölgeyi Asa Divan’ında temsil eden de oydu.

882 yılında Tar-Meneldur’un Asa’yı oğluna devretme kararını bildirdiği divanda, Hallatan Aldarion’a hayran kaldı ve kralın karanına o da katıldı. Yine de diğer üyeler kralı vaz geçirmeye çalıştı.

Kral olduktan sonra Tar-Aldarion sefere çıkmıştı ve bu sırada kral naibi olarak Hallatan’ı görevlendirdi. Hallatan adının anlamı “Uzun Adam”dır.

 Hatholdir

Soronto’nun büyükbabasıdır. Hador Hanedanı’ndan gelmektedir. Tar-Meneldur’un yakın arkadaşıydı. Hatholdir’in Orchaldor adında bir oğlu vardı. Oğlu ile Meneldur’un kızı Ailinel evlenmiş ve Soronto adında bir oğulları olmuştu.

Hatholdir’in anlamı “Balta Adam” yada “Balta bıçaklı Adam” gibi birşeydir.

Henderch

Numenorlu bir denizcidir. Numenor’un batısında yaşardı. 877 ile 882 yılları arasında Aldarion’un gemisinde görev almıştı ve Aldarion Emerie’ye at sürdüğünde o da Ulbar adında başka bir denizciyle onun yanındaydı. Aldarion Emerie’den ayrılmadan önce onu salıvermişti. Henderch de böylece batıdaki evine gitmişti. Adının anlamı bilinmemektedir, lakin “hen” ya da “hend”- “göz” demektir.

Herucalmo

Tar-Vanimelde’in kocasıdır. Herucalmo İkinci Çağın 2286 yılında doğdu. Elros’un soyundandır. Herucalmo Vanimelde ile evlendi ve Alcarin(D.2406) adında bir oğulları oldu.

Vanimelde 2526 yılında on altıncı hükümdar olarak Asa’yı eline aldı. Fakat göreviyle ilgisizdi ve onun adı altında Herucalmo görevi yürütüyordu. 2637 yılında Vanimelde ölünce, Herucalmo Asa’yı kendi aldı ve oğluna devretmedi. Tar-Anducal adıyla hükmetmeye devam etti. Yaklaşık yirmi yıl sonra 2657’de ölünce Alcarin Asa’yı alarak krallığın başına geçti.

Herucalmo’nun anlamı “Işığın Efendisi” heru=lord, cal=ışık. Anducal ise “ Batı Işığı” anlamındadır.

Îbal

Numenorlu bir çocuk çobandır. Ibal, Ulbar’ın oğludur. Emerie’de yaşıyorlardı. Babası, Aldarion’un donanmasına katılıp gitmişti. Ibal da Erendis’in evinde ayak işlerine bakardı. Burada Ancalime’yle tanıştı. Ancalime daha önce hiç erkek görmemişti. Gerçi o da çocuktu. 882 yılında babası Ulbar, Aldarion ile dönünce, Ibal açıkca büyüdüğünde denizci olmakla ilgilendiğini belirtmişti.

Írildë

Numenorlu bir kadın. İkinci Çağın 700. yılında doğdu. Cemendur’un kızıdır. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Adının orijinal formu İdril olup anlamı “Pırıl Pırıl Parlak” gibi bir şeydir.

 Isilmë

Tar-Elendil’in kızıdır. İkinci Çağın 532. yılında doğdu. Adının anlmaı “Ay Işığı”dır.

Lindissë

Numenorlu bir kadın. İkinci Çağın 551. yılında doğdu. Axantur’un en büyük çocuğudur. Adının anlamı “Şarkı söylemek” ile ilgilidir.
Lindórië

Tar-Palantir’in büyük annesidir. Lindorie on dördüncü Andunie Lordu’nun(İsmi bilinmiyor) kızıdır. Earendur(II) ağabeyidir. Lindorie tam bir Vefakâr’dır. Kızı İnzilbeth de annesinın öğretilerini takip etmiştir.

Mairen

Numenorlu bir kadın. İkinci Çağın 377 yılında doğdu. Tar-Amandil’in kızıdır. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Malantur

Numenorlu bir adam. İkinci Çağın 670 yılında doğdu. Caliondo’nun oğludur. Elros’un soy çizgisinden gelir. Adının anlamı “Altın Hükümdar”dır.

Manwendil

Elros Tar-Minyatur’un oğludur. Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Adının anlamı “Manwe’nin Arkadaşı”dır.

Míriel

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?t=6319

Nessanië

Hallatan’ın kızıdır. 840 yılında doğdu. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Adının anlamı “Genç Kadın”dır.

Nolondil

Vardamir Nolimon’un en küçük oğludur. İkinci Çağın 222. yılında doğdu. Nolondil üç çocuğa sahipti; kızı Yavien, oğulları: Oromendil(D.382) ve Axantur. Nolondil’in ölüm tarihi bilinmemektedir. Adının anlamı “Bilgi Dostu” gibi bir şey olduğu düşünülmektedir.

Númendil

On yedinci Andunie Lordu’dur. Earendur(II)’un torunudur. Babasının adı bilinmemektedir. Numendil’in iki oğlu vardı: Amandil ve Elentir. Adının anlamı “Batının Dostu”dur.

Núneth

Erendis’in annesidir. Nuneth, Beregar ile evlendi. Ölüm ve doğum tarihi bilinmemektedir.

Orchaldor

Soronto’nun babasıdır. Babası Hatholdir, annesinin adı ise bilinmemektedir. Orchaldor, Tar-Meneldur’un kızı Ailinel ile evlendi. 799 yılında oğulları Soronto doğdu.

Adı, “Orchal=uzun, üstün, seçkin” ve “dor veya taur=yüksek, asil” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.

Silmarien

http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=11561

Soronto

Tar-Meneldur’un torunudur. İkinci Çağın 799. yılında doğdu. Annesi Meneldur’un kızı Ailinel, babası ise Orchaldor’dur.

İkinci Çağın 892 yılında, Tar-Aldarion kanunları değiştirerek tek çocuğu olan Ancalime’yi varisi yaptı. Soronto, Ancalime’den sonraki varis konumundaydı. Ama kanun değişmeden önce de konumu belirgin değildi.

Soronto bu değişiklikten mutsuzdu ve Ancalime’nin yerine geçmek için çok çaba harcadı. Ama başarısız oldu.

Soron=Kartal demektir.
Tindómiel

Elros’un kızıdır. Yaş sıralamasında ikinci çocuk olup ailenin tek kız evladıydı. Doğum ve ölüm tarihi meçhuldür.
Adının anlamı “Alacakaranlığın Kızı”dır.

Valandil

İlk Andunie Lordu’dur. Arnor ve Gondor Krallarının atasıdır. İkinci Çağın 630 yılında doğdu. Babası Elatan, annesi ise Tr-Elendil’in kızı Silmarien’dir.

Andunie Lordu olarak, Asa Divanı’nda Andustar’ın batı bölgelerini temsil ediyordu. Kral Tar-Meneldur’un yeğeni ve Kralın Varisi Aldarion’un da kuzeniydi.

Valandil’in çocuklarının ismi ve varisinin ismi bilimemektedir. Valandil’den beri on yedi Andunie Lordu daha oldu. En sonuncusu da Amandil.

Valandil’in anlamı “Valar Dostu”dur.

Vardilmë

Tar-Amandil’in kız kardeşidir. İkinci Çağın 203. yılında doğdu. Babası Vardamir Nolimon’dur. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Adının anlamı “Varda’ya Sadık Olan” demektir.

Vëantur

Numenorlu denizci. Tar-Elendil zamanında Kral’ın Gemilerinin kaptanıydı. Veantur Romenna körfezinde yaşıyordu. Evi iskeleye sahipti ve her an denize açılma imkânı sağlıyordu.

İkinci Çağın 600. yılında, ilk kez Numenor’dan Orta-Dünya’ya yolculuk yapmayı başaran kişi oldu. Gemisi Entulesse(Geri dönüş anlamında) idi. Gemisiyle Gri Limanlara yelken açtı ve burada Elflerin Yüce Kralı Gil-Galad ile tanıştı. Böylece Lindon Elfleri ile Numenor İnsanları arasın dostluk ve ittifak başlamış oldu.

Veantur ayrıca Tower Hills’e de gitti ve burada Eriador İnsanlarının on iki temsilcisi ile tanıştı. Veantur ve denizcileri buradakilerin kendilerinden o kadar da farklı olmadığı görünce şaşırdılar. Çünkü Numenoreanlar Orta-Dünya’da kalan İnsanların Morgoth’un hizmetkârları tarafından yönetildiğini sanıyorlardı.

Veantur Orta-Dünya’da 600 yılı baharından 601 yılı sonbaharına değin kaldı. Ardından Numenor’a büyük keşiflerle dönmüş oldu.

Veantur’un Almarian adında bir kızı vardı. Kızı Tar-Meneldur ile evlendi. Veantur torunu Aldarion’a denizcilik ile ilgili pek çok şey öğretti.

725 yılında Veantur, Aldarion’u da yanına alarak Numerramar(Batı Kanatları) isimli gemiyle Gri Limanlar’a yelken açtı. Aldarion burada Cirdan ile tanıştı ve onda da pek çok şey öğrendi. 727 yılında geri döndüler.

Bundan sonra Veantur bir daha denize gitmedi. Numerramar’ı Aldarion’a verdi.

Veantur’un anlamı “Deniz Ustası”dır.

Yávien

Numenorlu bir kadın. İkinci Çağın 371. yılında doğdu. Babası Nolondil’dir. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Adının anlamı “Meyve” ile bağlantılı bir şeydir.

Zamîn

Erendis’in hizmetkârıdır. Emerie’de yaşayan bir şehir kadınıydı. Koyunlarla uğraşır ve diğer işlere bakardı.


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

 

Mutlaka Okuyun!

Yüzüklerin Efendisi Ekler Türkçe Çeviri

Kralların ve Hükümdarların Yıllıkları – Yüzüklerin Efendisi Ekler- Ek A (Türkçe Çeviri)

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü kitabının sonunda Yüzüklerin Efendisi Ekler (ing. The Lord of the Rings: …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir