Valar ve Maiar

valar ve maiar

Valar

Vala efendileri yedi tanedir; Valier, yani Vala Kraliçeleri de yedi tanedir.

– Valar: Manwe, Ulmo, Aule, Orome, Mandor, Lorien ve Tulkas’tır.

– Valier: Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Vana ve Nessa’dır.

Not: Zamanla Melkor, Valar arasında sayılmamıştır.

– Manwe: Arda diyarının efendisidir. Lakabı Sulimo’dur (Arda Soluğunun Efendisi). Manwë rüzgârlara, göklere, kuşlara ve göğe ait herşeye; yani Arda’nın sınırları içerisindeki her şeye hükmeder.

– Varda: Manwe ile birlikte yaşar. Yıldızların Hanımı Varda diye anılır. Elfler Arda üzerinde en çok Varda’ya hürmet ederler ona Elbereth diye seslenirler.

– Ulmo: Suların efendisidir. Tek başınadır. Kudrette Manwe’ye denktir. Dünyadaki tüm su akıntılarında özgürce dolaşır. Ulmo hem elfleri hem insanları severdi. Valar’ın öfkesine rağmen onları hiç terk etmemiştir.

– Aule: Egemenliği Arda’nın yapıldıgı tüm maddelerdedir. Ulmo’dan biraz daha az kudretlidir. Bir demircidir ve tüm zanaatlerin efendisidir. Melkor onu kıskanırdı çünkü düşüncede ve güçte ona denk gibiydi.

– Yavanna: Aule’nin karısıdır. Adının anlamı Doğurgan’dır. Yeryüzünde yetişen her şeye sevgi duyar ve onları aklında tutar. Yavanna saygınlıkta Varda’dan sonra gelir. Eldar dilinde ona Yeryüzünün Kraliçesi, Kementari, denir.

– Namo ve Irmo: Ruhların efendileridirler ve kardeştirler. Feanturi ve Lorien diye çağrılırlar fakat bunlar yaşadıkları yerlerin isimleridirler.

– Namo: Kardeşlerin daha büyüğü olan Namo, Valinor’un batısında ki Mandos’ta oturur. O, ölüler evinin koruyucusu ve katledilenlerin birleştiricisidir. Hiç birşeyi unutmaz. Iluvatar’ın özgürlüğü dışında sessizce bekleyen herşeyi bilir. Valar’ın hüküm verenidir. Manwe’nin emri üzerine söyler.

– Vaire: Dokumacı olarak adlandırılır. Namo’nun (Mandos) karısıdır. Zaman içinde olan herşeyi yani artık destanlaşmış olan ağları dokur ve çağlar boyunca genişleyen Mandos’un salonlarını süsler.

– Irmo: Görünün ve düşlerin efendisidir. Lorien’de yaşar.

– Este: Irmo’nun karısıdır. Nazik Este olarak bilinir. Yaraların ve yorgunlugun iyileştiricisidir. Lorellin gölünde bir adada uyur. Valinor’da oturan herkes Irmo ve Este’nin ırmaklarında canlılık kazanır.

– Nienna: Este’den daha güçlüdür. Feanturi’nin kız kardeşidir tek başına yaşar. Kederi ve Melkor’un bozması yüzünden Arda’nın acı çektigi her yara içi yas tutmasıyla bilinir. Ama kendisi için ağlamaz onu dinleyenler merhameti ve sabrı öğrenir.

– Tulkas: Güç ve cesaret işlerinde en görkemli olanıdır. Lakabı yiğit (Astaldo)dur. Melkor’la yapılan ilk savaşta Valar’a yardım için Arda’ya girmiştir. Güreşten ve güç gerektiren şeylerden zevk alır. At binmez çünkü ayakları üztünde giden herşeyden daha iyi koşar ve o yorulmaz.

– Nessa: Tulkas’ın karısıdır. O da kıvrak ve çabuk ayaklıdır. Geyikleri sever. Dans etmekten çok hoşlanır ve Valinor’un solmayan çayırlarında dans eder.

– Orome: Kudretli efendidir. Tulkas’tan biraz daha az güçlüyse bile kızgınlıgı daha korkunçtur; oysa Tulkas savaşta ve sporda daima güler. Orome Orta Dünya topraklarını cok severdi. Valinor’a en son dönen o oldu. O; canavar ve kötü hayvanların avcısıdır. Atlardan ve tazılardan zevk alır. Ormanların efendisi Aldaron diye çağrılır. Atının ismi Nahar’dır. Bulutları ayıran ve şimşek gibi sesi olan borusunun adı Valaroma’dır.
Orome’nin karısı Yavanna’nın küçük kardeşi Ebedi-genç Vana’dır.

Maiar

Valar

Valar ile birlikte Dünyanın yaratılışından öncede yaşıyan başka ruhlar da Dünya’ya girdi. Daha düşük seviyeli ruhlardır. Onlar Maiar’dır. Valar’ın halkı, onların hizmetkarı ve yardımcılarıdır. Sayıları elflerce bilinmez cok azının ismi akıllardadır Aman’ın aksine çok azı insan suretine bürünmüştür.

Eski günlerden isimleri hatırlananlar: Varda’nın hizmetcisi olan Ilmare ve kollarındaki gücü sayesinde Manwe’nin sancaktarı ve habercisi olan Eönwe’dir. Ama Maiar arasında en cok bilineni Osse ve Uinen’dir.

Osse, Ulmo’nun kuludur. Manwe’nin rüzgarlarını sever çünkü fırtınada mutlu olur.
Karısı Denizlerin Hanımı Uinen’dir. Bütün gemiciler ona yalvarır, çünkü Osse’nin vahşiliğini zaptederek dalgaların üzerine sükunet yayabilir. Numenor insanları onun korumasında uzun süre yaşadırlar bu yüzden onu Valar’a eşit tutarlar.

Melian hem Varda’ya hem de Este’ye hizmet eden bir Maia’dır.

Maiar’ın en bilgesi Olorin’dir.

Düşmanlar

Valar

Sauron, Zalim Gorthaur diye bilinir. Sauron, Eldar arasındaki ismidir. Başlangıçta Aule’nin bir maia’sı idi. Kurt adam, vampir ve yılan suretlerine bürünür.

Büyüklük günlerinde bir çok ruh Melkor’un ihtişamına kapılıp onun yanında yer almıştır. Bunların en korkunçları Valaraukar’dı, Ateşin Kırbaçlıları, Orta Dünya’da onlara Balrog denir.

Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

Mutlaka Okuyun!

Tulkas

“Böylece, öfkesi güçlü bir rüzgar gibi eserek önündeki bulut ve karanlığı dağıtan Güçlü Tulkas geldi.” …

4 yorum

  1. Yazıdan Bahsedenler Sauron - Orta Dünya

  2. Yazıdan Bahsedenler Saruman - Orta Dünya

  3. Yazıdan Bahsedenler Diğer Varlıklar – Orta Dünya

  4. Yazıdan Bahsedenler Diğer Varlıklar – Orta Dünya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir