Yeşil Elfler

yeşil elfler

Yeşil Elfler

Ossiriand, Gelion Nehri ile Ered Luin’in arasında kalan bölgenin adıdır. Bu bölge, Beleriand’ın en doğusunda yer alır. Ossiriand ismi, Yedi Nehir Diyarı anlamına gelir. Gelion Nehri doğuya doğru altı kola ayrılarak Ossiriand’a ismini veren nehirleri oluşturur. Bu nehirler: Ossiriand’ın kuzey sınırı olan Ascar, Thalos, Legolin, Brilthor, Duilwen ve bölgenin güney sınırı Adurant nehirleridir.

Ossiriand’ın kuzeyinde Thargelion ülkesi bulunur. Burası,aynı zamanda Feanor’un oğullarından Caranthir’in ülkesidir. Eriador’daki Cüce şehirleri Nogrod ve Belegost’tan gelen yol, Ascar’ın kuzeyinde Gelion Nehri ile birleşir ve bu bölgeye Sarn Athrad adı verilir. Bu bakımdan Ossiriand, Cüceler açısından büyük bir önem taşımaktadır çünkü bu bölge Cücelerin Beleriand’a giriş kapısı görevini görür.

Ossiriand, İlk Çağ boyunca genellikle huzurlu bir bölge olmuştur. Bölge, Suların Efendisi Ulmo’nun gücü tarafından korunmaktadır. Bu yüzden Orklar buraya,Beleriand’ın diğer bölgeleri kadar fazla saldıramamıştır. Ossiriand, Laiquendi’nin yani Yeşil Elfler’in ülkesidir. Bu Elfler’in atası, Büyük Yolculuk sırasında oyalanan ya da Puslu Dağlar’ı geçmeyi reddeden Nandor Elfleridir, ama Denethor isimli Elf önderliğindeki bir grup, Ağaçların 1350’inci yılında, Mavi Dağlar’ı aşarak nihayet Beleriand’a girmiştir. Bu Elfler, Ered Luin’i geçtikten sonra daha fazla ilerlemeyerek Ossiriand’a yerleşmiş ve daha sonra Yeşil Elfler olarak adlandırılan topluluğu oluşturmuşlardır. Yeşil Elfler genellikle ormanlarda ve nehirlerin kenarında yaşarlar. Ayrıca bitkiler ve hayvanlar konusunda Elflerin en bilgeleri onlardır.

Yeşil Elfler hiçbir zaman savaşçı bir topluluk olmamıştır. Bu özellikleri katıldıkları ilk savaşta onlara pahalıya mal olur. Denethor önderliğindeki bir Elf ordusu, Doriath Kralı Thingol’ün isteği üzerine, İki Ağaç’ın 1497’inci yılında Morgoth’un güçlerine karşı yapılan Dagor-nuin-Giliath’a katılır, ama silah ve zırh bakımından Orkların çok gerisinde olan Yeşil Elfler’in birçoğu katledilir. Denethor, Amon Ereb tepesinde kuşatılır ve burada can verir, ama savaşın sonunda Thingol, Orklar’ı Doğu Beleriand’dan çıkarmayı başarır.

Savaşın ardından, Denethor’un halkının büyük bölümü Doriath’a yerleşir ama bazıları tekrar Ossiriand’a döner. Ossiriand Elfleri, Denethor’un ardından tuttukları yası sonsuza dek sürdürür ve hiçbir zaman ondan başka bir kral tanımaz. Savaştan dönen Yeşil Elfler’in Ossiriand’a getirdikleri haberler, geride kalanları dehşete düşürür. Bu yüzden bir daha asla öne atılıp göğüs göğüse savaşmazlar. Sürekli gizlenerek,ülkelerine giren yabancılara görünmekten kaçınarak yaşamaya başlarlar. Bitkilere ve hayvanlara olan sevgilerinden dolayı, çok mecbur kalmadıkça ateş yakmaz, ağaçları kesmez ve hayvanları avlamazlar. Ağaçların arasında görünmemek için yaprakların rengine çok benzeyen pelerinler giyerler; nitekim onlara Laiquendi yani Yeşil Elfler denmesinin sebebi budur. Laiquendi, aynı zamanda çok yetenekli şarkıcılardır. Günboyu söyledikleri şarkılar, Gelion Nehri’nin karşısından duyulabilir. Bu yüzden Ossiriand’ın diğer bir adı da Lindon,yani müzik diyarıdır.

Yeşil Elfler

310 yılında Beor Evi’nin İnsanlar’ı Mavi Dağlar’ı geçerek kuzey Ossiriand’daki bir vadide kamp kurar. Bu sırada Ossiriand’da bulunan Nargothrond’un Efendisi Felagund Finrod, İnsanlar’ı fark eder, ama Ossiriand Elfleri, bu yeni ahalinin ülkelerine girmesinden hiç hoşlanmaz ve Felagund’a haberciler göndererek İnsanlar’ın ülkelerinden ayrılmalarını ister.Beor Hanedanı bu istek üzerine Gelion’u geçerek Estolad denen bölgeye yerleşir. Beor Hanedanı’nın gelişinin ardından iki grup daha Beleriand’a ayak basar. Yeşil Elfler bu yeni gelenlere de dostluk göstermez. Bu yüzden Haladin Hanedanı Ossiriand’ın kuzeyindeki Thargelion’a yerleşir. İnsanlar arasında en güçlü ve savaşçı grup olan Marach Hanedanı ise, Yeşil Elfler kendilerinden korkup saklanmalarına rağmen Ossiriand’da kalmayarak, Estolad’daki Beor Hanedanı’na katılır.

İlk Çağ’ın 455’inci yılındaki Ani Alev Muharebesi’nde Morgoth’un kuvvetleri Doğu Beleriand’ı işgal eder; fakat Orklar, Thargelion’u ele geçirmelerine rağmen Ossiriand’a girmez. Caranthir önderliğindeki Thargelion Elfleri kaçarak Amon Ereb’e gider ve bu tepeyi Orklar’a karşı korur.Bu dönemde Sindar Elfleri’nin bir kısmı da ülkelerinden kaçarak Ossiriand’a sığınır.

Mandos’un Salonları’ndan çıkarak tekrar yaşama dönen Beren ve Luthien, Ossiriand’ın güneyindeki Adurant Nehri üzerinde bulunan Tol Galen’e gelerek burada yaşamaya başlar. Onların gelişiyle, bu bölgeye Yaşayan Ölülerin Ülkesi adı verilir ve Beren ile Luthien’in oğulları Dior, 470 yılında burada dünyaya gelir.

Feanor’un oğlu Maedhros, Morgoth’u yenilgiye uğratıp Orta Dünya üzerindeki hakimiyetine son vermek amacıyla büyük bir ordu toplar ve Angband’a saldırır. Ancak 472 yılında gerçekleşen bu savaşta Elfler çok acı bir mağlubiyete uğrar. Savaşın ardından Morgoth, Beleriand’ın büyük kısmına hakim olur. Orklar ve warglar Beleriand’da serbestçe dolaşmaya ve diledikleri gibi yakıp yıkmaya başlar, ama buna rağmen Ossiriand’a girmezler. Feanor’un oğulları yenilgiye uğrayarak dağılır ve evsiz barksız bir şekilde Ossiriand’a sığınarak Yeşil Elfer ile birlikte yaşamaya başlarlar.

Sindar Elfleri’nin, akrabalarını haksız yere katlettiği haberini alan Nogrod Cüceleri, büyük bir ordu toplayarak Cüce Yolu’ndan aşağı iner ve 503 yılında Beleriand’a girer. Kralları Thingol’ün ölümü yüzünden dehşet ve ümitsizlik içinde olan Doriath Elfleri, Cüceler’e karşı koyamaz ve Nogrod Ordusu Doriath’ı yağmalar. İçinde Silmariller’den birini bulunduran Nauglamir de çalınanların arasındadır. Nogrod’a dönen ordu Sarn Athrad’a yaklaştığında, Beren, Yeşil Elfler’e giderek Cüceleri durdurmaları gerektiği konusunda onları ikna eder. Elfler yeşil pelerinleriyle ağaçların dalları arasına saklanır ve Cüceler ormanlarına girdiklerinde, düşmanlarına ok yağdırmaya başlarlar. Cücelerin büyük kısmı bu ilk saldırıda düşer, kaçabilenler ise Ered Luin’in eteklerinde Entler tarafından alt edilir. Beren, Cüceler’in yağmaladığı tüm hazineyi Ascar Nehri’nin sularına gömdürür ve nehir o günden sonra Rathloriel, Altınyatağı olarak anılmaya başlar.

Beren, Doriath hazinesinden sadece Nauglamir’i alır ve onu hanımı Luthien Tinuviel’e hediye eder. Luthien bu gerdanlığı taktığında Valinor ülkesi dışında görülmüş en müthiş güzelliğe ve letafete sahip olur ve kısa bir süre için Yaşayan Ölünün Ülkesi, Valar topraklarından bir köşeye benzer, ama kısa bir süre sonra Beren ve Luthien ölerek Orta Dünya’dan ayrılır. Denir ki Silmaril’i boynunda taşıyan Luthien’in güzelliği fani diyarlar için fazlasıyla parlaktır ve ölümlerini hızlandıran da bu olmuştur.

Beren ve Luthien’in oğulları Dior, Doriath’a giderek Thingol’ün varisi unvanıyla Kral olur. Beren ve Luthien ölünce bir Yeşil Elf efendisi Silmaril’i Dior’a getirir. Geri alacaklarına dair yemin ettikleri Silmaril’in, Doriath’ta olduğunu öğrenen Feanor oğulları 506 yılında bu ülkeye saldırarak mücevheri geri almaya çalışır. Kral Dior bu savaşta katledilir ama kızı Elwing ülkeden kaçar ve Silmaril’i de yanında götürür. Feanor’un oğulları, Dior’un iki küçük oğlu Elured ile Elurin’i ormanda ölüme terkeder ve onlardan bir daha haber alınamaz, ama bir hikayeye göre kuşlar, onlara Ossiriand’a giden yolu gösterir ve iki oğlan Ossiriand’a geri döner.

Yeşil Elfler

İlk Çağ’ın sonundaki Öfke Savaşı’nın ardından Beleriand yıkılarak sular altına gömülür ve Ossiriand da böylece yok olur, ama bölgenin doğusundaki Mavi Dağlar’ın bir kısmı ayakta kalır ve geri kalan dünyanın batı sınırlarını oluşturur. Gelion Nehri ve kolları tümüyle Deniz’e karışır. Böylece Orta Dünya’nın bugünkü hali meydana gelir ve Ered Luin’in doğusunda kalan topraklara Ossiriand’a ithafen Lindon adı verilir. Ossiriand’ın sular altına gömülmesinin ardından Yeşil Elfler’in büyük kısmı Lothlorien’e gider ve buraya yerleşirler.

Kaynakça

Silmarillion; İthaki Yayınları

Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

Mutlaka Okuyun!

Tar-Miriel ve Numenor’un Yöneten Kraliçeleri

Numenor Kraliçeleri Aslında doğrudan Yöneten Numenor Kraliçeleri olarak başlık atmayı düşündüm ama Tar-Míriel, Numenor yasalarına …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir