Minas Morgul

 

Minas Morgul

Minas Morgul

1.Bölüm : Kuruluş ve Şehrin İsmi

Minas Ithil İkinci Çağ’ın 3320 yılında zamanın iki Dunedain Prensi’nden biri olan Isildur tarafından inşa edilmiştir. Diğer prens olan Anarion da şehrin tam karşısına Mindolluin dağının eteklerinde Minas Anor’u kurmuştur. Minas Ithil Sindarin’de Ay Kulesi anlamına gelir. İsmini şehir duvarlarında yansıyan ay ışığından alır. Ayrıca “Morgul Vadisi’ndeki Minas Ithil”,”Doğan Ay’ın Kulesi”,”Minas Morgul”,”Ölü Şehir”,”Kara Büyü’nün Şehri” gibi isimleride vardır.

2.Bölüm : Coğrafi Konum

Minas Ithil, Kuzey ve Güney Ithilien’in sınırını oluşturan Morgulduin üzerindeki Cirith Ungol’un aşağısında, Morgul vadisinde yer alır. Mordor’un sınırını oluşturan dağlara bitişik şekilde inşa edilmiştir.

3.Bölüm Mimari Yapı

Minas Morgul

Şehir, kendi üzerine yansıyan ay ışığı esas alınarak yapılmıştır. Şehrin tüm mimarisi ay ışığını yakalayıp yansıtacak şekilde tasarlanmıştı. Minas Ithil, Minas Anor’la mimari açıdan büyük benzerlikle taşır. Zaten Minas Ithil’le Minas Anor kardeş şehirler olarak anılmışlardır. Şehirde tıpkı Minas Anor’da olduğu gibi çember sur yapısı kullanılmıştır. Şehrin surlarının tamamı beyaz mermerden yapılmaydı. Şehirdeki evlerde,resmi binalarda vb. beyaz renk hakimdi. Şehrin en yüksek yerinde Ay-Kulesi bulunuyordu. Kulenin önünde ise Ak Ağaç’ın bir fidanı dikilmişti. Bu kule yedi palantir’den biri olan Ay Taşı’na da ev sahipliği yapmaktaydı.

Şehrin orklar tarafından işgal edilmesinden sonra Ay Taşı Barad-Dur’a götürülmüş ve Sauron’un kötülüğünü yaymasında önemli bir araç olmuştur. Sauron bu palantiri kullanarak düşmanlarını izlemiş ve diğer iki palantiri kullanan Saruman ve Vekilharç Denethor’u etkileyip iradesi altına almıştır. Kulenin tepe kısmı ise sağ ve sola dönebilcek şekilde hareketli olarak yapılmıştı. Şehrin biraz ilerisinde Morgulduin üzerine yapılmış bir köprüde bulunuyordu.

4.Kısım : Minas Morgul Tarihçesi

a.İkinci Çağ

Numenor’un Düşüşü’nden sonra 3320 yılında Gondor Krallığı kurulmuştu. Gondor ve Arnor birlikte birleşik krallığı oluşturuyorlardı. Minas Ithil’de güney krallık Gondor’un yönetim merkezlerinden ve en önemli yerleşimlerinden biriyidi. Sauron’un Numenor’un Düşüşü’nde yok olduğuna inanıldığı için Mordor kaynaklı herhangi bir tehlike beklenmiyordu. Bu da Minas Ithil’in kısa zamanda gelişmesinde önemli bir etmendi.

Her şeye rağmen Sauron’un ruhu yok olmamış ve Gondor’un kuruluş yılı olan 3320’de Mordor’a geri dönmüştü. Bir süre gizlenen Sauron Barad-Dur’u yeniden inşa etmiş ve Tek Yüzük sayesinde gücünü geri kazanmıştı. Aradan bir asırlık bir süre geçtikten sonra Sauron kendini açık etmişti. Yüzük sayesinde çok güçlüydü.

3429 yılında Minas Ithil’e saldıran Sauron şehirde büyük bir yıkım yapmış ve Ak Ağaç’ı yakmıştı; fakat şehrin efendisi olan Isildur Ak Ağaç’ın bir meyvesini de kurtararak kaçmayı başarmıştı. Bu yenilgiden sonra Minas Ithil İkinci Çağ’ın sonundaki Son İttifak Savaşı’na kadar Sauron’un elinde kaldı. Son İttifak kurulup da Elfler’in Yüce Kralı olan Gil-Galad ve Dunedain’in Yüce Kral’ı olan Elendil’in yönettiği kuvvetler Mordor’u kuşatınca Isildur’un genç oğullarından Aratan ve Ciryon emirlerindeki kuvvetlerle Minas Morgul’u ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Bu harekatın amacı Sauron’un Minas Ithil üzerinden kaçışını engellemekti. Son İttifak Savaşı’nda alınan başarıyla Minas Ithil’de yeniden Gondor sınırlarına dahil edilip restore edilmişti.

b.Üçüncü Çağ

Minas Morgul

Üçüncü Çağ’da da Minas Ithil uzun bir süre,önemli bir kale ve şehir olarak varlığını sürdürmüştür. Özellikle Mordor’a olan yakınlığı onu Sauron ve hizmetkarlarının olası bir geri dönüşünü önceden görebilmek için önemli bir gözlem noktası yapmıştı, ancak şehrin bu iyi dönemi ancak 1636’ya kadar sürebilmişti. Bu yılda ortaya çıkan ve büyük ihtimalle Sauron’un geri dönebilmek için düşmanlarını zayıflatmak için kullandığı Büyük Veba Salgını diğer Gondor şehirlerini vurduğu gibi Minas Ithil’i de vurmuştu. Salgın şehir halkının önemli bir kısımının ölümüne sebep olmuş sağ kalanlarında neredeyse tamamı şehri terketmiştir.

Halkın göçüyle beraber Minas Ithil’in savunması önemli ölçüde zayıflamıştır. Bu da Sauron’un planladığı gibi Mordor’u rahatlatmıştır. 1980 yılına gelindiğinde ise Veba asıl amacına ulaşmış ve Nazgul Mordor’a dönmüş ve burada Sauron’un geri dönüşü için hazırlıklara başlamışlardır, fakat Minas Ithil hala etkili bir gözlem noktasıydı ve bu tehdidin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunu sağlamak için Cadı-Kral’ın yönettiği bir ordu 2000 yılında Minas Ithil’i kuşattı. İki yıl süren kuşatmanın sonunda Minas Ithil işgal edildi. İşgalden sonra Cadı-Kral burayı üs olarak seçti ve şehir tamamen kötülük ve büyünün etkisi altına girdi. Bunun üzerine şehrin ismide değiştirilip Minas Morgul yani Kara Büyü Kulesi oldu. İki Kule kitabında Minas Ithil’in son hali şöyle tasvir edilir:

“Bir zamanların Minas Ithil’inin mermer surlarından taşan tutsak ayışığı; tepelerin boşluğunda pırıl pırıl duran Ay Kulesi değildi bu. Hasta ayın tutulmuş ışığından daha solgundu; titrek ve bir çürümenin gürültülü nefesi gibi, bir ceset ışığı, hiçbir şeyi aydınlatmayan bir ışık.”

Yüzüklerin Efendisi : İki Kule Sf. 359-360

Bu değişime yanıt olaraksa Minas Anor’un ismi Minas Tirith yani Muhafız Kulesi olarak değiştirildi. Bu değişim Mordor’un tehdidine karşı Gondor’un cesaretini simgeler. Minas Ithil’in düşüşü aynı zamanda bir Gondor için bir bela ve felaket zincirinide başlatır. Şehre konuşlanan orklar sürekli olarak saldırarak Gondor savunmasını günden güne zayıflatırlar. 2043’e gelindiğinde ise daha büyük felaketler baş gösterir.

Bunların ilki şudur : Zamanın Gondor Kralı olan Earnur Cadı-Kral tarafından bire bir düelloya davet edilir. Bu düello Fornost Savaşı’nda yarım kalan düellonun rövanşı olacaktır. Her ne kadar vekilharcının ısrarıyla ilk başta kabul etmesede 2050’ye gelindiğinde Earnur düelloyu kabul eder. Yanına az sayıda muhafız alan Earnur tacını Minas Tirith’te bırakarak Minas Morgul’a gider.Gidişinden sonra ise hakkında hiç bir haber alınamaz.

Bu ise Gondor’da bir yönetim karmaşası yaratır; çünkü Earnur’un hiç çocuğu yoktur. Kraliyet ailesiyle akraba olanlar olsa bile bunlar arasında çıkacak bir taht mücadelesi akraba katli gibi olaylara neden olacaktı. Bunun için krallığın önde gelen kişileri Numenor soyundan gelen vekilharçların ülke yönetimine geçmesi kararına vardılar. Alınan karara göre vekilharçlar soyu Elendil soyundan bir kral dönene kadar ülkeyi yönetecekti. Böyle bir şart konmasının nedeni ise Earnur’un ölüp ölmediğinin kesin olarak bilinmemesiydi.

Vekilharçlar soyundan gelen ilk yönetici Earnur’un kendi vekil harcı olan Mardil’di. Mardil’den sonra ise soyundan gelenler Gondor’u yönetti. Bu olaydan sonra Minas Morgul’dan yayılan tehlike günden güne artmış ve Gondor’un en güzel topraklarından biri olan Ithilien çok büyük zararlar görmüştür.

b.1 Yüzük Savaşları Sırasında Minas Morgul

Yüzük Savaşları sırasında Dokuzlar’dan Cadı-Kral’da dahil olmak üzere yedisi Minas Morgul’da konuşlanmıştı. Onlarla beraber şehirde çok miktarda ork ve troll de vardı. Burada konuşlanmış olan ordunun neredeyse tamamı Minas Tirith Kuşatmas’ına gönderilmiştir. Ayrıca Osgiliath’ı işgal eden ork gücüde Minas Morgul kökenlidir. Kuşatmanın kırılması ve Pelennor Çayırları Savaşı’nda insanların kazanmasından sonra komutanlığını Aragorn’un yaptığı Batı Ordusu Kara Kapılar’a Sauron’a meydana okumak üzere giderken Morgul Vadisi’nden geçmişler ve şehirden gelebilecek herhangi bir tehdidi durdurmak için şehre giden köprüyü yıkmışlardır. Yüzüğün yokedilmesi ve beraberinde Kara Kapılar Savaşı’nın kazanılmasıyla birlikte Minas Morgul da tamamen boş bir yer haline dönüşmüştür.

c.Dördüncü Çağ

Yüzüğün yok edilmesiyle beraber Sauron bir daha geri dönemeyecek şekilde gücünü kaybetmişti. Sauron’dan ve dolayısıyla Mordor’dan yayılan tehlikenin durmasıyla beraber Osgiliath ve Ithilien restore edilip tekrar yerleşime açılmışlardır; fakat aynısını Minas Ithil için söyleyemeyiz. Kral Elessar tahta geçtikten sonra Minas Morgul adının tekrar eski haline yani “Morgul Vadisi’ndeki Minas Ithil” ‘e değiştiğirildiğini ilan etmişti; ancak şehir o kadar uzun süre karanlığın hakimiyetinde kalmıştı ki orada herhangi bir canlının yaşaması uzun süre mümkün değildi. Bundan dolayı isim değişikliğiyle beraber oraya gidilmeside yasaklanmıştı. Bu yasağın daha sonradan kaldırılıp kaldırılmadığı ise bilinmiyor.


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

 

Mutlaka Okuyun!

mithril

Mithril

  Bulunduğu Yerler: Khazad-dum, Numenor İçeriğinde Mithril Bulunan Nesneler: Bilbo’nun mithril zırhı, Nenya, Elendilmir, Minas …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir