Rhun

 

Rhun

Rhun

Rhun Orta Dünya’nın kuzeydoğusunda yer alır. Güneyinde Mordor, kuzeyinde Forodwaith, batısında Rhovannion, doğusunda ilk insanların ortaya çıktığı Hildoren Bölgesi bulunmaktadır

Hildorien Khand’ın daha doğusunda olduğundan çoğu Orta Dünya haritasında gözükmez daha da doğusunda deniz vardır. Hildorien’den insanlar güneye ve kuzeye diye hareket etmişlerdir. Kuzeye gidenler Rhun üzerinden daha da batısı Rhovannion’a yerleşmiştir. Rhun’da kalanlara doğudölleri denildi. Rhun içerisinde Arabasürücüleri ve Balchoth adı verilen insan ırklarını da barındırır. Rhun Sayısız Gözyaşı Savaşı’na kadar diğer insanlarla barış içinde yaşadı.

Sayısız Gözyaşı Savaşı’nda iki Rhun komutanı Bor ve Ulfang, Beleriandlı Elfler ile ittifak yaptılar. Bor sadık kaldı; fakat Ulfang Morgoth’un vaatleri üzerine taraf değiştirip savaşın kaderini değiştirdi.

Morgoth, Ulfang ve halkına önemli vaatler vermişti; fakat savaşın ardından Morgoth, sözünden dönerek Doğudölleri’ni Hithlum denilen bölgeye sürgün etti. Doğudölleri, korkudan ötürü Morgoth’a hizmet etmeye devam etti. Savaşta ölmüş Hador soyundan gelen Edain’in ailelerine baskı ve zulüm uyguladılar.

Böylece Rhovanion İnsanları ve Rhun İnsanları arasındaki düşmanlık başladı. Komutan Bor ve Halkı Rhun’dan uzaklaşarak batıya gitti. Morgoth, İlk Çağ’ın sonunda Öfke Savaşı’nda bozguna uğratıldı; fakat en yakın hizmetkarı Sauron, bu savaşın ardından hayatta kalmayı başardı. Sauron, İkinci Çağ’ın 1000 yılında Rhûn’un batı sınırındaki Mordor diyarına geldi ve kendi ülkesini oluşturdu. Etkisini güneye ve doğuya doğru genişletti, Harad ve Rhûn’da yaşayan insanları hizmetkarı haline getirdi. Bu süreçte Doğudölleri giderek güçlendiler. Nüfusları kalabalıktı ve pek çok taş surla çevrili kentler inşa ettiler.

Dokuz Yüzükler’den bir tanesini Doğudölü Khâmul adında Rhûnlu bir insan almıştı. Khâmul zamanla Nazgûl’un, Angmar’ın Büyücü Kralı’ndan sonraki ikinci komutanı haline geldi.

Son İttifak Savaşı’nda Arnor-Gondor Birleşik Krallığı’na ve Elfler’e karşı Sauron’un yanında savaştı; fakat Sauron mağlup edilince kalan Rhun askerleri evlerine dönerek gücünü toplayana dek saklanmıştır. Döndüklerinde Gondor’la düşman kalmaya devam etmişlerdir.

Rhun

Üçüncü Çağ’ın 490 yılında Rhun Gondor’a saldırdı ve 1.Romendacil tarafından mağlup edildi; fakat o savaşta 1.Romendacil öldürüldü. Rhun saldırılarını sürdürdü; fakat 1.Romendacil’in oğlu Turambar Anduin’in doğu tarafını yeniden almayı başardı.
1000 yılında, İstari Orta Dünya’ya geldi ve üç tanesi Rhûn’a yolculuk yaptı. Alatar ve Pallando – Mavi Büyücüler – esasen Rhûn’a, Doğudölleri’ni Sauron’un iradesinden kurtarıp, özgür kılmak üzere gönderilmişlerdi. Bir müddet Saruman’da onlara refakat etti; fakat sonraları Orta Dünya’nın batısına geri döndü. Alatar ve Pallando’nun görevlerinde başarısız olmuşlardı; fakat Rhun’de Valar’a sadık Alatar ve Pallando’nun izinde olanların yaşadığı bölgelerde vardır.

Sauron yaklaşık 1050 yılında Kuyutorman’daki Dol Guldur’da bir kale inşa etti fakat Doğudölleri üzerindeki iradesi hala güçlüydü ve Doğudölleri Üçüncü Çağ boyunca Gondor’a saldırılar düzenlediler.

1248 yılında Gondorlu II. Rómendacil, Doğudölleri’ne karşı kati bir zafer kazanarak Kuzeyliler’in Gondor ile ittifakını tazeledi. II. Rómendacil Doğudölleri ordusunu bozguna uğratarak Rhûn Denizi yakınındaki yerleşim yerlerinin bir çoğunu yoketti.
1635’ten 1636’ya dek Büyük Veba salgını, Rhûn’dan batıya gelerek, başta Gondor olmak üzere Orta Dünya’nın hemen hemen bütününü etkisi altına aldı. Salgından Doğudölleri de etkilenmiştir; fakat Gondor salgının ardından oldukça fazla güç kaybetmiştir. Veba muhtemelen bu amaçla Sauron tarafından oluşturulmuştur.

1851 yılında Sauron’un casusları Doğudölleri’ni Gondor’a saldırmaları için kışkırttı. Bu Doğudölleri ırkına Arabasürücüleri denmekteydi; çünkü vagon ve at arabalarıyla yolculuk edip, bu araçlarla savaşa katılırlardı.

1856 yılında Kral II. Narmacil, Kuyutorman’ın güneyinde Arabasürücüleri’ne karşı yapılan Ovalar Savaşı’nda Gondor ordusuna önderlik etti. Mücadelede II. Narmacil öldürüldü ve Gondor ordusu bozguna uğradı. Ordu muharebede geri çekilerek Anduin’in doğusundaki bütün topraklardan çekildi.

Gondor, Kuzeyli İnsanlar’la birleşti ve Dagorlad’ta onları mağlup etti böylece Arabasürücüleri bir müddetliğine kontrol altına alınmıştı.

Toprakları güneye doğru genişledikçe Khand ve Harad’dan insanlarla da etkileşimde bulundular. İlk başlarda anlaşmazlık yaşasalar kısa bir süre sonra Rhûn, güneydeki komşuları ve Gondor’un ortak düşmanları ile ittifak oluşturdular.

Gondor’un Kuzey Ordusu’nu, Mordor’un Kara Kapısı’na ilerlerken hazırlıksız bir anında yakalayarak bozguna uğrattı ve Gondor ordusu dağıtıldı. Gondor Kralı Ondoher ve oğulları muharebe esnasında öldürüldü, bu da yalnızca iki nesil sonra Gondor Kralları soyunun tükenmesine neden oldu.

Arabasürücüleri, kazanılan zaferin ardından Gondor’un tüm ordusunu yendiği fikrine kapıldılar. Kuzey Ithilien’e kamp kurarak, kazanılan zaferi kutlamak için Gondor’un tamamını istila etmeden evvel bir ziyafet verdiler; fakat Eärnil komutasındaki Gondor’un Güney Ordusu’nun ani baskınına uğradılar. Eärnil’in güçleri, güneydeki Haradrim ordusunu yenmişti ve şimdi de Kamp Savaşı adı verilen mücadelede kuzeyde Arabasürücüleri’ni bozguna uğrattılar. Arabasürücüleri Ithilien’den sürüldü, bir çoğu Ölü Bataklıklar’a kaçtı ve burada can verdi.

Rhun

Arabasürücüleri mağlup edilse de, Rhûn’da hala Gondor’a düşman çokça insan bulunmaktaydı. Sauron’un Doğudölleri üzerindeki iradesi oldukça etkindi. 2063 yılında Sauron, Gandalf tarafından gizlendiği Dol Guldur’daki kalesinden çıkmaya zorlandı ve Rhûn’a gelerek 2460’daki Dol Guldur’a dönüşüne dek dört yüzyıl boyunca burada kaldı. Bu döneme Dikkatli Huzur dönemi denir. Doğu’daki bir başka insan ırkı olan Balchoth, 2500’lü yıllarda topraklarını Rhûn’dan batıya doğru genişletmeye başladı. Cüceler ve Rhovanion İnsanları ile savaştı.

15 Nisan 2510’da Balchoth, toplu halde Anduin’i geçti. Gondor’un savunması çok fazla direnemeden kırıldı ve Cirion komutasındaki ordu bölünerek Celebrant Çayırları’na ve Kireçışığı’na sürüldü.

Fakat tam zamanında yardıma gelen Genç Eorl ile orklar ve Balchoth insanlarından oluşan ordu arasında yapılan Celebrant Çayırlar Savaşı’nda Balchoth bozguna uğradı. Kireçışığı’nın gerisine sürüldüler ve Calenardhon diyarı düşmandan arınana dek Eótheod tarafından avlandılar. Calenardhon, Cirion tarafından Eorl halkına bırakıldı ve yöreye o zamandan sonra Rohan denmeye başlandı.

Balchoth’un yenilgisine rağmen, Rhûn’dan gelen insanlar Orta Dünya’nın batısındaki topraklarda yaşayanlar için bir tehdit unsuru olmaya devam ettiler. 2545 yılında Doğudölleri, Rohan’ın kuzeyinde bulunan Bozkır’ı istila etti ve Eorl öldürüldü. Eorl oğlu Brego Doğudölleri’ni yöreden sürmeyi başardı.

20 Haziran 3018’de Sauron, Osgiliath’a yapacağı saldırıyı başlattı, gönderdiği ordunun içerisinde Doğudölleri ve Haradrim de bulunmaktaydı. Boromir ve Faramir komutasındaki Gondorlular, nehir geçitlerini elde tutmayı başarsalar da şehrin doğu yakası Sauron’un güçlerince ele geçirildi.

5 Mart 3019’da Frodo Baggins, Kara Kapı’dan Mordor’a giren bir Doğudölleri ordusu gördü.

10 Mart’ta Doğudölleri’ni ve orkları kapsayan bir ordu Anduin’de bulunan Cair Andros’u ele geçirerek Minas Tirith’in kuzeyindeki Anórien’e doğru yürüyüşe geçti. Amaçları, Kadim Batı Yolu’nu kapatarak Rohirrim’in Gondor’un yardımına gelmesini engellemektı; fakat bu amaçta başarısız oldular. Bu orduda bulunan Doğudölleri, Gondor’a tanıdık gelmeyen insanlardan oluşmaktaydı. Tıknaz ve gaddar bir görünüşleri, uzun sakalları ve koca savaş baltaları bulunmaktaydı.(Khand’dan gelen askerler

Doğudölleri 15 Mart’ta Pelennor Çayırları Savaşı’nda savaştılar. Mücadelede Sauron’un güçleri mağlup edildi; fakat Doğudölleri ve Haradrim, katı bir direniş gösterdiler. Günün batımına dek savaştılar ve Gondor ile Rohan güçleri ile savaşmaya devam eden son birlikler oldular. Günün sonunda tamamına yakını yok edildi, geriye kalanlar ise nehre sürüldü. Anórien’de bulunan orklar ve Doğudölleri ise geri çekildiler ve Rohirrim tarafından Cair Andros’a doğru sürüldüler.

Dale’de de savaş vardı. Rhun Dale’e saldırmıştı ve Celduin Nehri Limanları’ndan çekilmek zorunda kalmışlardı.

Cüceler ile birlikte Erebor’a saklanmışlardı ve Rhun Erebor’a doğru yürüyüşe geçmişti. Cüceler ve Dale’ın halkı Erebor’a çekilirken 17 Mart’ta Dale Kralı Brand ve Erebor Cüceleri Lideri Kral Dain Demirayak öldürüldü ve Erebor Rhun tarafından kuşatıldı.

18 Mart’ta Gondor ve Rohan orduları Mordor’un Kara Kapısı’na doğru yola çıktılar. Doğudölleri ve orklar 21 Mart’ta onları pusuya düşürmeye çalıştılarsa da Ithilien Kolcuları tarafından pusu engellendi. Batı’nın Ordusu Kara Kapı’ya yaklaştırken, Doğudölleri’nin ana ordusu Kül Dağları’nın gölgelerinde beklemekteydi.

25 Mart’ta Morannon Savaşı yapıldı ve Tek Yüzük yok edilip, Sauron kesin olarak mağlup edilene dek sürdü. Tek Yüzük yok edildiğinde, Sauron’un güçlerinin büyük bölümü korkuya kapılıp silahlarını bıraktılar, çelişkiye düştüler. Doğudölleri’nin bir kısmı doğuya doğru kaçarken, diğerleri teslim oldular. Mücadelede yine Doğudölleri ve Haradrim, Sauron’un orduları içinde en uzun süre dayananlardı; fakat sonunda Batı’nın Halkı tarafından bozguna uğratıldılar.

Sauron’un yenilgisinin haberi Erebora ulaştı ve Brand oğlu II. Ozan ve Dain oğlu Taşmiğfer Thorin önderliğinde Dale ve Erebor Cüceleri askerleri dışarıya çıkarak Rhun ordusunu doğuya doğru sürdü.

Kaynakça
1) Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği; Metis Yayınları
2) Yüzüklerin Efendisi İki Kule; Metis Yayınları
3) Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü; Metis Yayınları
4) Silmarillion; İthaki Yayınları


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

Mutlaka Okuyun!

entler

Entler

Yaşlı gözlere garip bir bakış, bir çeşit uyanıklık geldi; derin kuyular örtüldü. “Ham, şimdi,” diye …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir