Celegorm

Celegorm

Irk: Elf
Dil: Quenya ve Sindarin
Cinsiyeti: Erkek
Kültür: Noldorin
Doğum Tarihi: Bilinmiyor (Ağaçların Yılları sırasında)
Ölüm Tarihi: 1.Çağ 506
İkamet Ettiği Yerler: Tirion, Himlad
Ebeveynleri: Feanor ve Nerdanel
Saç Rengi: Sarı
Diğer İsimler: Turcafinwë, Tyelkormo

Celegorm kimdir?

Celegorm (the Fair) Fëanor ve Nerdanel in üçüncü çocuğu ve erkek kardeşi Curufin’in daimi yoldaşıdır. Tirion’da doğmuştur.

Uzun Maedhros; sesi ülkenin ve denizin ötesinden duyulan güçlü sarkıcı Maglor;. kumral Celegorm ve esmer Caranthir; babasının el becerisinin çoğunu miras almış olan becerikli Curufin; huyları ve yüzleri birbirine benzeyen en küçükleri ikizler, Amrod ve Amras, Feanor’un yedi oğullarıydı. Daha sonraki günlerde Orta Dünya’nın ormanlarında büyük avcılar oldu; ve bir avcı da, Valinor’da Orome’nin arkadaşı olan ve çoğunlukla onun borusunu izleyen Celegorm’du.

Celegorm

Celegorm’un babası Feanor kendisine Turcafinwë adını vermişti, bu da “Güçlü, Kudretli Finwë” anlamına gelir. Annesi tarafından verilen ismi ise çabukluğuna ithafen ,Tyelkormo, “Acele ile hareket eden” anlamına gelir. Tyelka, Quenya dilinde, “çabuk, atik ya da aceleci” manasında bir sıfattır. Celegorm un ismi için de, anne isminin Sindarin dilindeki versiyonu denebilir. Noldorin de “celeg”, “tyelka” ile hemen hemen aynı anlamdadır. Her ikisi de “kyelek” ten türemiştir.

Celegorm büyük bir avcıydı ve Vala Oromë nin de arkadaşıydı. Ondan kuşlar ve yaratıklar hakkında birçok şey öğrendi. Böylece Vala dilinden de biraz anlamaya başladı.

Feanor ve oğulları bir yerde nadiren uzun süre kalır, bilinmeyeni arayarak Dış Deniz’in soğuk kıyılarına ve Karanlık’ın sınırlarına dek giderek Valinor’un sınırlanmıslığı üzerinde uzaklara, ötelere yolculuklar yaparlardı. Çoğunlukla Aule’nin salonlarına konuk olurlardı; ama Celegorm genelde Orome’nin evine gitti, orada kuşlara ve hayvanlara dair önemli bilgiler aldı, o hepsinin dillerini bilirdi.

Huan ile tanışması

Celegorm ve Huan

Sonra Oromë ona Valinordan gelen büyük kurt köpeği Huan’ı hediye etti.

Şimdi Celegorm’u izleyen kurt köpeklerinin liderinin adı Huan’dı. Orta Dünya’da doğmamış. Kutlu Diyar’dan gelmişti; Orome uzun zaman önce onu Valinor’da Celegorm’a vermişti ve orada, kötülük gelmeden önce efendisinin borusunu izlerdi. Huan, Celegorm’u sürgününde de izledi, sadıktı; ve böylece o da Noldor’un üzerine çöken keder yazgısının hükmüne girdi, ölümle karşılaşacağı emredildi, dünya üstünde yürüyen en güçlü kurtla karşı karşıya geldiğinde.

Fëanor’un diğer oğullar gibi o da babasının, Karanlık Lord Morgoth tarafından gasp edilen Silmarillerini geri alabilmek için yemin etti. Ve bu yemini onu ve kardeşlerini Orta-Dünyaya, Birinci çağ boyunca sürgün edildikleri diyarlara getirdi. Morgoth ordularına savaş açtılar ve Elflerin onuru için savaştılar. Ama bunun sonucu onlar için yıkım oldu.

Feanor ve oğullarının yemini

Noldor prensleri Maedhros, Maglor, Celegorm, Curufin, Caranthir, Amrod ve Amras konuştu; çoğu bu dehşetli sözleri işitmekten ürkmüştü. İyi ve kötü, yeminin asla bozulmayacağı üzerine and içtiler ki yemin ona sadık kalanı veya bozanı dünyanın sonuna dek izleyecekti. Fingolfin ve oğlu Turgon, Feanor’a karsı konuştular, keskin sözcükler uyandı ve öfke kılıçların sırtına dek yaklaştı. Ama Finarfin âdeti olduğu gibi yumuşak konuştu, Noldor’u sakinleştirmeye, bekleyip yapılacak ve yapılamayacak işleri düşünüp taşınmaya ikna etmeye çalıştı; oğullarından sadece, Orodreth aynı şekilde konuştu.

Finrod, arkadaşı Turgon’un yanındaydı; ama Galadriel, Noldor soyluları arasındaki tek kadın, o gün çekişen prenslerin arasında uzun boyuyla, cesurca dikiliyor, gitmek için can atıyordu. Yemin etmedi ama, Feanor’un Orta Dünya’yla ilgili sözleri onun kalbindekilerle aynıydı, geniş korunmasız toprakları görmek, kendi iradesiyle yönetebileceği bir krallık yaratmak istiyordu. Galadriel ile aynı düşüncede olan Fingolfin’in oğlu Fingon da, aslında onu çok az sevse de Feanor’un sözlerinden etkilenmişti; Finarfin’in oğulları Angrod ve Aegnor her zaman olduğu gibi Fingon’un yanında yer aldılar.

Ama sessizliklerini koruyup babalarına karşı konuşmadılar. Uzun bir tartışmanın ardından Feanor baskın çıktı ve Noldor’un büyük bölümü, değişik şeylere ve garip ülkelere duyduğu arzunun ateşiyle tutuşarak bir araya toplandı. Böylece Finarfin dikkatli olma ve bekleme üzerine konuşurken, çoğu “Hayır, haydi gidelim!” diye bağırdı. Feanor ve oğulları yolculuk için hazırlıklara başladılar.

Feanor, etkileyici nutuklarından sonra halkını peşine takıp, Morgothdan Silmarilleri alabilmek için Orta Dünya’ya kıyılarına gitmeye çalıştığında elinde bir donanma yoktu. Zaten kalabalık olan insanları karşı tarafa geçirebilmek için gemi şarttı. Halkının içinde gemi yapımına meraklı ya da yetenekli elflerin yokluğu onu Noldor’un dostu Teleri’den yardım istemeye ikna etti. Böylece Noldor gücüne güç katarak Morgoth karşısındaki konumunu kuvvetlendirecekti. Ancak Teleri’nin arzusu, istedikleri gemileri vermek bir yana, Valinor’u terketmemeleriydi. Zaten liderleri Olwe’nin yönetiminden çıkmak gibi bir düşünceleri de yoktu. Yurtlarını bırakıp, yeni maceralara yelken açmak onlara çok ters bir şeydi ve bu yardım isteğini geri çevirdiler.

Akraba Katli

O zaman Feanor öfkelendi, çünkü hâlâ gecikmekten korkuyordu; ve Olwe’ye ateşli bir şekilde konuştu. “İhtiyacımız olduğu anda dostluğumuzu tanımadın. Oysa, yüreksiz aylaklar olarak, neredeyse bomboş eninde sonunda bu kıyılara geldiğinizde bizden aldığınız yardım için mutluydunuz. Hâlâ bu kıyılardaki kulübelerinizde yaşıyorsunuz. Limanınızı oyan, duvarlarınız üzerinde yorulanlar Noldor değildi.”

Ve Olwe yanıtladı: “Dostluğu inkâr etmedik. Ama dostunun çılgınlığını engellemek dostluğun bir parçası olabilir. Noldor bize kucak açıp bize yardım ettiğinde sen şöyle demiştin: evleri yan yana duran kardeşler olarak sonsuza dek Aman topraklarında yerleşeceğiz. Ama ak gemilerimizi siz vermediniz. Bu zanaatı Noldor’dan öğrenmedik, Denizlerin Efendisi’nden öğrendik; ak keresteleri kendi ellerimizle işledik, ak yelkenlerimizi karılarımız, kızlarımız dokudu. Bu yüzden onları herhangi bir ittifak veya dostluk için ne veririz ne de satarız. Finwé oğlu Feanor, sana söyleyeceğim, onlar bizim için Noldor mücevherleri gibidir; yüreklerimizin ürünü, yeniden yapamayacağımız.”

Bunun üzerine Feanor onun yanından ayrıldı ve maiyetindekiler toplanana dek Alqualonde’nin duvarlarının ötesinde karanlıkta düşünerek oturdu. Kuğular Limanı’na gidip orada demirlemiş gemileri zor kullanarak alıp adamlarıyla uzaklaşmak için gücünün yeterli olduğuna hükmetti. Ama Teleri halkı onlara direndi ve pek çok Noldor’u denize döktü. Sonra kılıçlar çekilip gemilerin üzerinde, rıhtım lambalarının ışığında, iskelelerde, hatta kapının büyük kemerinin üzerinde çok sert bir savaş yapıldı. Feanor’un halkı üç kez geri püskürtüldü ve her iki tarafın birçok kaybı oldu.

Ama Fingolfin’in topluluğun önündeki Bingon, Noldor’un öncü kolunun imdadına yetişti, akrabalarının yenilmekte olduğunu görüp, çarpışmanın nedenini tam anlamadan savaşa katıldılar; bazıları Valar’ın emrine uyarak Noldor ilerleyişini durdurmak için Teleri’nin pusuya yatıp beklediğini düşünmüştü.

Böylece sonunda Teleri yenildi. Alqualonde’de yaşayan denizcilerinin büyük bir kısmı günahkârca katledildi. Çünkü Noldor vahşileşip umutsuzlaşmıştı ve Teleri’nin gücü azaldı, çoğu hafif yaylarla silahlanmıştı. Böylece Noldor onları ak gemilerinden uzaklaştırıp küreklere ellerinden geldiğince adam yerleştirerek sahil boyunca kuzeye doğru kürek çekmeye başladılar…

Sonunda Noldor, Arda’nın kuzey uçlarına ulaştılar; ve denizde yüzen ilk buz parçasını görerek Helcaraxe’ye yaklaştıklarını anladılar. Batıya doğru uzanan Endor’un (ki Orta Dünya’dır) doğu kıyıları arasında, Kuşatan Deniz’in soğuk sularının ve Belegaer’in dalgalarının birlikte aktığı dar bir boğaz vardır, orada ölümcül soğuğun engin sisi ve pusu vardır, denizin akıntıları çarpışan buz tepeleriyie, derinlere batmış buzların gıcırdamalarıOrtyla doludur. İşte Helcaraxe böyle bir yerdi, Valar ve Ungoliant dışında kimse buraya ayak basmaya cesaret edememişti…

Orta Dünya’ya varış

Yıldızların Altındaki Savaş’ta, Celegorm, Fëanor’u izleyen Noldor halkının kalanına komuta ediyordu ve Falas Limanı’nı kuşatan bir Ork ordusunun haberini aldıktan sonra, ordunun Eithel Sirion’dan geçerken önünü kesti ve onları Serech’teki Bataklıklar’a kadar geri çekilmeye zorladı. Bataklıklar ve Celegorm’un ordusu arasında kalan Ork ordusu, on günlük bir savaştan sonra mahvedildiler ve kalanları Angband’a çekilmeye çalıştı.

Ay’ın yükselişinden önce soğuk yıldızların altında, Feanor’un ordusu Yankıyan Tepeler’i Ered Lomin, delip geçen uzun Drengist Halici boyunca ilerleyerek Hithlum topraklarına girdi; ve sonunda Mithrim’in uzun gölüne ulaşarak, onun kuzey kıyıları üzerinde aynı ismi taşıyan bölgede kamp kurdular. Ama Lammoth’taki patırtının ve Losgar’daki yangının ışığıyla ayaklanan Morgoth’un ordusu Gölge Dağları’nın, Ered Wethrin, geçitlerinden geçerek kamp daha tam kurulmadan ve savunma hazırlıkları yapılamadan, aniden Feanor’a saldırdı; ve orada Mithrim’in gri düzlüklerinde Beleriand Savaşları’nın İkincisi yaşandı.

Yıldızlar Altındaki Savaş, Dagor-nuin- Giliath, diye adlandırıldı, çünkü Ay daha yükselmemişti; ve şarkıda iyi bilinir. Sayıca fazla olmayan ve gafil avlanan Noldor, yine de çabucak zafer kazandı, çünkü gözlerindeki Aman ışığı henüz soluklaşmamıştı, güçlü ve hızlıydılar, öfkeleri ölümcül, kılıçları uzun ve korkunçtu. Orklar önlerinden kaçışarak büyük bir kıyıma uğradılar, Mithrim’den sürülüp Gölge Dağlan üzerinden Dorthonion’un kuzeyinde uzanan koca Ard-galen düzlüğü boyunca izlenerek avlandılar. Sirion boyunca inip Falas Limanlan’nda Cırdan’ı kuşatmış olan Morgoth orduları yardımlarına geldi ama onların yıkımına ortak oldular.

Çünkü onlardan haberdar olan Feanor oğlu, Celegorm, Elf ordusunun bir kısmıyla yollarını kesip Eithel Sirion yakınındaki tepelerden üzerlerine saldırarak Serech Bataklığı’na sürdü. Sonunda Angband’a ulaşan haberler kötüydü ve Morgoth’un canı sıkıldı. Savaş on gün sürdü ve Morgoth’un Beleriand’ın fethi için hazırladığı ordulardan geriye dönenler avuç dolusu yapraktan fazla değildi.


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

Mutlaka Okuyun!

Pengolodh

Pengolodh

Hayatı Pengolodh, Nevrast’ta Sindar elfi bir leydi ile Noldor beyinin çocuğu olarak doğan bir Elfti. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir