Dior

Dior

Irk: Elf
Dil: Sindarin
Cinsiyeti: Erkek
Soy: Sindar-Edain
Doğum Tarihi: 1.Çağ 470
Ölüm Tarihi: 1.Çağ 506
İkamet Ettiği Yerler: Tol Galen, Doriath
Ebeveynleri: Beren ve Luthien
Diğer İsimler: Aranel
Ünvanı: Eluchíl

Dior’un doğumu ve gençliği

Beren ve Luthien’in aşkının meyvesi olan Dior Birinci Çağ’ın 470 yılında doğdu. İlk yarım elftir. Kendisi Elu Thingol varisi ve Sindar’ın Yüce Kralı oldu. Nasıl babası ve annesinin kaderi Silmarille bağlandıysa onun kaderi de Silmarille bağlanmıştı.

Melkor Hurin’i saldıktan sonra Hurin Nargothrond’da gitmiş orda cücelerin mücevheri Nauglamir’i alıp, Doriath’a gitmişti. İlk başta Melkor’un çarpıttığı görüntülere göre konuşup mücevheri Thingol’e fırlatmıştı. Ama Melian’ın onun gerçeği anlamasına yardım etmesinden sonra mücevheri yerden alıp Thingol’e sunmuştu.

“Alın efendim, Cücelerin Gerdanlığı’nı, hiç bir şeyi olmayan bir hediye ve Dor-lominli Hurin’den bir hatıra olarak.Artık benim yazgım tamamlanmış oldu ve Morgoth amacına ulaştı, ama artık onun kölesi değilim.”

Hurin gittikten sonra Thingol, dizlerinin üzerinde duran müthiş hazineye gözlerini dikip uzun süre sesiz durdu. Bu mücevherin tekrar yapılması ve içinde Silmaril’in de olması gerektiği düşüncesi aklına düşmüştü. Çünkü yıllar geçtikçe Thingol, Feanor’un mücevherini saplantı haline getirmişti ve en değerli hazinesini kapalı kapılar ardında durmasından rahatsız oluyor; onu gece gündüz yanından ayırmıyordu.

O günlerde, Cüceler Ered Lindon’daki konaklarından çıkıp Beleriand’a yaptıkları yolculukları sürdürüyorlardı. Taşlar Sığlığı’ndan, yani Sarn Athrad’dan Gelion’u aşıp, kadim yoldan Doriath’a gidiyorlardı. Çünkü metal ve taş işçiliğinde çok hünerliydiler ve Menegroth’ta buna çok ihtiyaç vardı. Ama eskisi gibi küçük gruplarla değil, yol boyunca kendilerini koruyabilmek için çok sayıda silahlı birliklerle geliyorlardı. Onlara Menegroth’ta odalar tahsis ediliyordu. İşte tam o sırada, Nogrod’un büyük zanaatkârları bulunuyordu ve bu yüzden Thingol onları çağırıp arzusunu açıkladı. Bunun üzerine cüceler atalarının mücevherine ve Silmaril’e hayranlıkla bakıp, onu alıp uzak dağlardaki yurtlarına götürmek için büyük bir arzu duydular. Ama düşüncelerini açık etmeyip verilen görevi üstlendiler.

Nauglamir’in yapılışı

Dior

Uzun süren çalışmalardan sonra Thingol’un arzusu yerine getirildi. Mücevher mithiş görünüyordu, Silmaril’in ışığı mücevherin üzerindeki sayısız değerli taşlardan her türlü renkle parıldıyordu. Thingol onu alıp boynuna takmaya kalktı, ama cüceler onu durdurup, gerdanlığı istediler:

“Elf Kralı hangi hakla Nauglamir üzerinde hak iddia ediyor; bu gerdanlık, bizim atalarımız tarafından, ölüp gitmiş olan Felagund Finrod için yapılmamış mıydı? Kendisi ise ona, Nargothrond’un karanlığından onu bir hırsız gibi alan Dor-lominli İnsan Hurin’in eliyle sahip oldu.”

Ama Thingol içlerinden geçeni anlamıştı ve onların aslında Silmaril’i arzuladıklarını ve gerçek niyetlerini gizlemek için bahane aradıklarını gördü; kapıldığı öfke ve gururu yüzünden, karşı karşıya olduğu tehlikeyi umursamak bir yana,Cüceleri küçümseyerek, şunları dedi:

“Nasıl olur da sizin gibi kaba bir ırktan gelenler,gelişimini tamamlamamış halkınızın atalarından yıllarca evvel,Cuivienen sularının yanı başında hayata gözlerini açan benden,Beleriand Efendisi Elu Thingol’den, bana ait bir şeyi isteme cüreti göterebilir?”

Cücelere hakarete devam edip onları ülkesinden kovdu. Cücelerin arzusu öfkeye dönüşüp Thingol’u tutup katlettiler. Böylece bir Ainu ile birleşmiş tek Iluvatar Çocuğu olan Doriath Kralı Elwe Singollo, Menegroth’un derinliklerinde can verdi ve Valinor Ağaçlarını görmüş olan Terk Edilmiş Elflerin biriciği, dünya gözüyle en son Silmaril’i gördü.

Cüceler kaçtı, ama doğu yolunu ararlarken çoğu katledildi ve mücevher acı içindeki Melian’a götürüldü.Kaçmayı başaran cüceler de, Elf Kralı’nın onları aldattığı ve onları katlettiği yalanıyla halkını kışkırttı. Cüceler kayıpları için ağıtlar yaktılar ve intikam tasarıları yaptılar.Belegost’tan yardım istediler ama olumlu cevap alamadılar.Yine de Beleriand’a doğru yürüyüşe geçtiler.

Thingol’ün ölümü Melian üzerinde bazı değişiklere yol açmıştı, böylece onun kudreti anında ortadan kalktı ve Doriath düşmanlara açık hale geldi.Melian, Mablung dışında kimseyle konuşmadı ve ona mücevheri koruyup Ossiriand’daki Beren ve Luthien’e haber göndermesini emretti ve orta dünyayı terk edip, geldiği yere yani Lorien Bahçeleri’ne döndü.Ondan sonra hikayede bir daha ondan bahsedilmez.

Doriath Savaşı

Böylece, Naugrim ordusu Aros’u aşıp rahatça Doriath’a girdi ve karşılarına kimse çıkmadı, çünkü çok kalabalık ve vahşilerdi; Gri Elflerin reisleri şüpheye ve umutsuzluğa kapıldılar ve amaçsızca sağa sola dağıldılar. Ama cüceler yollarından sapmayıp Menegroth’a girdiler; Kadim Günlerde yaşanan acı dolu olaylar arasında en kederlisi burada yaşandı. Çünkü Bin Mağaralarda bir savaş koptu birçok elf ve cüce katledildi, sonunda cüceler galip geldi ve şehri yağmalayıp talan ettiler. Mücevherin bulunduğu hazine odasının kapısında Ağır Elli Mablung can verdi ve Silmaril alındı.

Bu yaşananlar anlatılmalıydı; çünkü Beren ve Luthien çocuğunun kaderine etkisi büyük olmuştur.

Beren ile Luthien o dönemde hala, Ered Lindon’dan gelip Gelion’a karışan nehirlerin en güneyindeki Adurant Nehri’nde bulunan Yeşil Ada’da, yani Tol Galen’de yaşıyorlardı ve oğuları Eluchil Dior, Galadriel Hanımla evlenen Doriath prensi Celeborn’un akrabası Nimloth’u eş olarak almıştı. Dior ile Nimloth’un oğulları Elured ve Elurin’di, bir de kızları olmuştu ve adına Elwing, yani Yıldız Serpintisi demişlerdi, çünkü babasının evinin yanındaki Lanthir Lamath Çağlayanı’nın serpintisinde yıldız ışıklarının parıldadığı bir gecede doğmuştu.

Savaş gereçlerini kuşanmış çok büyük bir Cüce ordusunun, dağlardan indiği ve Ossiriand’ı aştıkları haberi Elfler arasında hızla yayılmış ve Beren’in kulağına kadar gelmişti. O sırada bir haberci gelip Doriath’ta olanları anlatmıştı. Bunun üzerine Beren harekete geçip Tol Galen’den çıktı. Oğlu Dior’u çağırp kuzeye, Ascar Nehrine gitti, Ossiriandlı Elflerin çoğu da onlara eşlik etti.

Menegroth’tan zayiat vererek dönmüş ve hazinelerle yüklenmiş Cücelerin yolu tekrar Sarn Athrad’a düştüğünde, görünmeyen düşmanların saldırısı başladı ve dört bir yanda Elf boruları öttü. Yağmur gibi ok saldırısı başlamıştı. Bu ilk saldırıda çoğu öldü, ama kaçabilenler bir arada kalıp doğu dağlarına kaçtılar. Dolmed Dağı’nın eteklerindeki uzun yamaçları tırmanırken, karşılarına Ağaçların Çobanları çıktılar(Ben Ağaçsakal’ın başlarında olduğu düşünüyorum) ve onları sürdüler. Hiçbir cücenin canlı kalmadığı söylenir.

Bu savaş Beren’in son savaşıydı. Nogrod efendisini kendi eliyle öldürüp gerdanlığı boynundan söküp aldı. Denir ki cüce ölmeden mücevheri lanetlemiştir. Beren ona hayran kaldı ve onu nehirde temizledi. Doriath hazinesi Ascar Nehri’ne gömüldü, bundan sonra nehrin ismi Altınyatağı, yani Rathloriel olarak anıldı.

Dior’un Doriath’a gidişi

Dior

Luthien’in kalbi, cücelerin katledilmesine rağmen acısını hafifletmedi. Beren Luthien’e gerdanlığı taktı ve denir ki; o ölümsüz mücevheri boynuna taktığında, Valinor ülkesi dışında görülmüş en müthiş güzelliğe ve letafete sahip olmuştu. Kısa bir süre için Yaşayan Ölünün Ülkesi, Tol Galen, Valar topraklarından bir köşeye benzedi ve bir daha hiçbir yer orası kadar güzel ve ışıklı olmadı.

Thingol’ün varisi Dior, babası ve annesiyle vedalaşıp, karısı Nimloth’la birlikte Menegroth’a geldi. Oğulları Elured ile Elurin ve kızları Elwing de onlarla birlikte Menegroth’a yerleşti. Sindar halkı onları büyük sevinçle karşıladı ve üzüntüleri ile kederin karanlığından sıyrıldılar. Dior Kral oldu ve kendini Doriath’ı eski ihtişamına kavuşturmaya adadı.

Güz ayında, gece geç saatlerde, bir kişi Menegroth kapılarına dayanıp Kral’ın huzuruna çıkmak istediğini bildirdi. Bu bir Yeşil Elf efendisiydi. Onu Dior’un yalnız başına oturduğu odasına götürdüler, elf hiçbir şey söylemeden Kral’a bir mücevher kutusu verdi ve gitti. Dior Silmarilli Nauglamir’e baktı ve babası ile annesinin öldüğünü ve İnsan ırkı için, dünyanın ötesindeyazılmış olan yazgıya yol aldıklarını anladı.

Dior buna çok kederlenmişti ve kucağında duran kutuya uzun uzun baktı durdu. Bilgeler derki onların ölümünü hızlandıran Silmaril olmuştur, çünkü onu takan Luthien’in güzelliğinin alevi,fani diyarlar için fazlasıyla parlaktı. Sonra Dior doğruldu ve mücevheri boynuna taktı, dünyanın çocuklarının, üçe ayrılmış ırkın, Edain’in, Eldar’ın ve Kutlu Diyar’ın Maiar’ının en güzeli oluvermişti.

Ama dağılmış olan Beleriand Elfleri arasında, Thingol’ün varisi Dior’un Nauglamir’i taktığı söylentisi hızla yayıldı ve şöyle söylendi:

“Feanor’un Silmarillerinden biri yeniden Doriath Ormanı’nda yanıyor.”

Böylece Feanor’un oğullarının yemini yeniden uykusundan uyandı. Onu Luthien takarken kimse ona saldırmaya cesaret edememişti. Şimdi ise, Doriath’ın yeniden ayağa kalkışını ve Dior’un ihtişamını duyan kardeşler toplanmış ve hakları olanı istediklerini bildirmişlerdi.

Doriath’ın yıkılışı ve Dior’un ölümü

Dior

Dior onlara cevap vermedi, Bunun üzerine Celegorm kardeşlerini saldırıya geçirdi, kışın ortasında Menegroth’a gelip, Dior’la Bin Mağaralarda savaştılar, böylece Elflerin Elfleri katli ikinci kez vuku buldu. Bu savaşta Dior, Celegorm’u öldürdü Curufin ile Carantir de öldü, ama Dior ile Nimloth da hayatta kalamadı. Celegorm’un zalim hizmetkarları onların genç oğullarını yakaladı ve ormanda ölüme terk ettiler. Meadhros buna pişman olmuştu, ama iş işten geçmiş ve kardeşler bulunamamıştı.

Doriath böylece yıkıldı ve bir daha asla yükselmedi. Ama Feanor’un oğulları da amacına ulaşamadı, çünkü kaçan bazı kişiler Dior’un kızı Elwing ile Silmaril’i yanlarına aldılar ve Sirion Nehri’nin deltalarına vardılar.

Birinci Çağın 506 yılında hayatını kaybeden Dior ve halkının katli Mandos’un hükmünü hızlandırdı, ama Beren ve Luthien’in çocukları Dior’un soyu asla solmadı.


Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bizi TwitterInstagram ve Facebook üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son haberleri takip etmek için portalımıza, Orta Dünya ile ilgili tartışmalara katılmak için de forumumuza mutlaka bir göz atın.

YouTube ve Twitch kanallarımıza da bekleriz.

Mutlaka Okuyun!

Pengolodh

Pengolodh

Hayatı Pengolodh, Nevrast’ta Sindar elfi bir leydi ile Noldor beyinin çocuğu olarak doğan bir Elfti. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir